Отпуск по чл.168 от КТ
Създадена от Ваня Павлова на 10 ноември 2017
Започни с:    Първите | Последните
Отговор
4
???
|
нерегистриран
27 ноември 2017, 09:39
0
0
Чл. 168. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Ако е уговорено в колективен трудов договор работничка или служителка с две живи деца до 18-годишна възраст, има право на два работни дни, а работничка или служителка с три или повече живи деца до 18-годишна възраст - на 4 работни дни платен отпуск за всяка календарна година. Този отпуск се ползва, когато работничката или служителката пожелае и не може да се компенсира с парично обезщетение, освен при прекратяване на трудовото правоотношение.
(2) Работничката или служителката има право да ползува отпуска по предходната алинея включително и за календарната година, в която някое или всички деца навършват 18-годишна възраст.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.)
(4) Ползуването на отпуска по този член може да се отлага по реда на чл. 176.
3
?
|
нерегистриран
14 ноември 2017, 14:31
1
0
???
2
СА
|
нерегистриран
14 ноември 2017, 08:27
1
0
Разбира се, че се ползва
1
?
|
нерегистриран
13 ноември 2017, 16:23
2
0
?
Ваня Павлова
|
нерегистриран
10 ноември 2017, 16:25
1
0
Здравейте, някой да знае може ли отпуск по чл.168 да се ползва в съдебната система, имам предвид че нямаме колективен трудов договор, както се иска в КТ, но може да има някое решение на ВСС или нещо друго, което да ни дава право да го ползваме?!
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име (коментирате, като нерегистриран)
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно