Каква е позицията на Висшия адвокатски съвет, във връзка с еврошамарът-Наредба номер 1 противоречи на Общностното право?
Създадена от ... на 25 ноември 2017
Започни с:    Първите | Последните
Отговор
20
Леле
|
нерегистриран
01 декември 2017, 10:50
1
0
кой каквото ще да казва, ама шамара си е доста звучен
19
...
|
нерегистриран
01 декември 2017, 08:19
2
0
Следва да кажем,че седмица след това решение-съдилищата продължават да се съобразяват с наредбата, страни загубили дела, след искане за редукция са осъждани да плащат по наредбата, а адвокати продължават да говорят на клиентите си ,че имало задължителни минимални размери на хонорарите.
Накратко-демонстратимвно Бай Ганьо-адвоката, и Бай Ганьо -съдията показват мидъл фингър на Общностния съд.


Този тарикатлък , ако не бъде узаптен(беше казано как например-вклч и като административна прокуратура оспори наредбата пред ВАдмС,тя не е задължителна, но съзвава правна привидност) ще доведе до резултата -наказателна процедура срещу България, защото се толерира неспазването на съдебно решение на Люксембург, и се мълчи при погазването на антиконкурентнвото законодателство като "Сдружение на предприятия" -както казва Люксембург е определил минимални цени, а българския орган за защита на конкуренцията от 2007 до сега не е реагирал. Лошото е ,че държавата вероятно ще бъде осъдена-при евентуална, наказателна процедура срещу държавата, а не самопоставилите се над Правото на Общността.
18
...
|
нерегистриран
30 ноември 2017, 15:36
1
0
След като съсловната адвокатска органицзация, при определени условия представлява и Сдружение на предприятия, и по силата на чл 633 от ГПК-това положение е задължително за "съдилищата и учрежденията в България", не следва ли да погледнем българския закон за ЗЗК какво пише в чл. 19, и в чл 21?-там се казва
Чл. 21. Забранено е поведението на предприятия с монополно или господстващо положение, както и на две или повече предприятия със съвместно господстващо положение, което може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията и да засегне интересите на потребителите, като:
1. пряко или косвено налагане на цени за покупка или продажба или други нелоялни търговски условия;
17
...
|
нерегистриран
30 ноември 2017, 15:27
1
0
Според решевнието ВАдвС е "Сдружение на предприятия по смисъла на на чл 101 от ДФЕС" -вж параграф 49 от мотивите към Решението.
---------
Да го кажем гласно и ясно, за 80 процента от населението да разберат-Предприятия не могат да се договарят ,, и определят минимални цени на услугите си!
Антиконкурентното законозателство предвижда тежки имужествени санкции, при нарушаването му. Люксембург заяви,че съсловната адвокатска органтизация, следва от гледна точка на антиконкурентното законодателство да се разглежзда като предприятие. Единствения въпрос е има ли нарушение на антиконкурентното законодателство или няма?
КЗК няма избор, и следва да извърши съответния анализ, евентуален отказ от намеса на КЗК би поставило самите чмленове на КЗК под ударите на специфичен нормативен акт...


И още нещо-в решението се казва,че ВАдвС се раглежда като СДРУЖЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ по смисъла на чл 101 ДФЕС. Ето текста на решението, а послре , за улеснение ще ви дам и текста на чл 101 от ДФЕС


"Ето защо, след като липсват разпоредби, които биха могли да гарантират, че Висшият адвокатски съвет действа като носител на публична власт в общ интерес при наличие на ефективен контрол и на правомощия на държавата за вземане на решения като последна инстанция, професионална организация като Висшия адвокатски съвет трябва да се счита за сдружение на предприятия по смисъла на член 101 ДФЕС, когато приема наредби за определяне на минималните размери на адвокатските възнаграждения."


Ето чл 101 от ДФЕС


Член 101
(предишен член 81 от ДЕО)
1. Забраняват се като несъвместими с вътрешния пазар всички споразумения между предприятия,
решения на сдружения на предприятия и съгласувани практики, които биха могли да засегнат
търговията между държавите-членки и които имат за своя цел или резултат предотвратяването, огра­
ничаването или нарушаването на конкуренцията в рамките на вътрешния пазар, и в частност такива,
които:
а) пряко или косвено определят покупни или продажни цени или други условия на търговията;
б) ограничават или контролират производството, пазарите, технологичното развитие или инвести­
циите;
в) осъществяват подялба на пазари или на доставчици;
г) прилагат различни условия по отношение на еквивалентни сделки с други търговски партньори,
като по този начин ги поставят при сравнително по-неблагоприятни условия;
д) поставят сключването на договорите в зависимост от приемането на допълнителни задължения,
които по своя характер или в съответствие с търговската практика нямат връзка с предмета на тези
договори.
2. Всички споразумения или решения, които са забранени в съответствие с настоящия член, са
нищожни.
3. Разпоредбите на параграф 1 могат да бъдат обявени за неприложими по отношение на:
— всяко споразумение или определен вид споразумения между предприятия;
— всяко решение или определен вид решения на сдружения на предприятия;
C 202/88 BG Официален вестник на Европейския съюз 7.6.2016 г.
— всяка съгласувана практика или определен вид съгласувани практики,
които допринасят за подобряване на производството или разпространението на стоки или за
развитието на техническия или икономическия прогрес, като при това предоставят на потребителите
справедлив дял от получените ползи, без:
а) да налагат на участващите предприятия ограничения, които не са абсолютно необходими за пости­
гането на тези цели;
б) да дават възможност на такива предприятия да елиминират конкуренцията по отношение на
съществена част от съответните стоки.
16
Солон
|
нерегистриран
30 ноември 2017, 12:56
2
0
Прокопи и неговите безсребърници във форума да се съсредоточат върху това инфо на първо време:

https://www.blitz.bg/obshtestvo/prokopiev-i-kostov-v-panika-ot-temata-privatizatsiya_news560994.html
15
...
|
нерегистриран
30 ноември 2017, 11:57
3
0
Възнамерява ли КЗК да проанализира въпроса ,в съответствие с правомощията й, като се приложат ясните текстове на българското антиконкурентно право, на основание Решението от Люксембург? ЗАЩОТО Е НЕЗАКОННО СЪСЛОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ ДА САМООПРЕДЕЛЯ МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА, възнагражденията на адвокатите се определят свободно, на базата на договор?
Възнамерява ли административната прокуратура, да оспори цялата наредба(като не пропусне да иска спиране-тя и сега може да не се прилага,, по преценка на съдилищата, но все пак не е зле и ВАдмС да го каже щото Люксембург-далече...), а не само увеличението от 2014Г, защото в момента процесната наредба създава правна привидност, че има минимални размери, а правото на ЕС е непонятна материя, и докато не бъде изрично прогласена нищожност, или обявена за незаконна а от ВАдмС има вероятност съдилищата да продължат да я прилагат.

14
|
нерегистриран
29 ноември 2017, 16:02
0
0
Каква е позицията ли?
Като в оня стар виц-

В Япония закъснял влак с 10 минути, и японския министър си направил сепуко.
В България влак закъснял 3 часа, и българския министър си направил секуро.
13
!
|
нерегистриран
29 ноември 2017, 14:35
5
-2
До коментар [#7 #undefined] от "Адвокат":

Я по-полека, не си изтървай нервите! Ако това го правиш по съдебни заседания и 5.00 лв. не заслужаваш.
Питането е било по тази наредба. Затова Съдът е обсъждал нея, а не тарифите на нотариусите и ЧСИ-тата. Като искате да се произнесе и по останалите две - ми искайте си по конкретен повод в конкретно дело да се направи такова запитване. Не се пени толкоз, че ще се омажеш съвсем!
И да, няма правна опора според правото на ЕС да се определят минимални цени на адвокатската услуга. Тя следва да е въпрос на чисто договаряне между адвокат иклиент. Това е гражданско правна сделка, а не обект на монополна търговия. Смешно е за едно мижаво дело по оспорване на заповед по ЗМВР да се дерат кожи с 500.00 лв. хонорар, при това - минимален!

12
|
нерегистриран
29 ноември 2017, 13:34
3
-1
Разговарят два щрауса.
- Знаеш ли защо винаги си заравяме главите в пясъка?
- Не знам ти защо го правиш. Колкото до мен, аз търся петрол!
11
адвокат
|
нерегистриран
29 ноември 2017, 12:57
0
-5
Нерегистриран, какъв плам, какъв жупел...
Подозирам, че си неуспял адвокат и настоящ юрист-държавен служител. "Неуспял" - в смисъл невзел този не-лек и както (правилно) отбелязваш ти, доста спорен изпит за придобиване на "адвокатска" правоспособност.
Всичко,което си написал е вярно.
Но не мисли, че като отпаднат мин. прагове, на матр'яла ще му стане по-добре.
Има закони по-силни от човешките и рано-късно те ще се задействат.
Освен това, задала се е индустриална Революция 4.0 и тя вероятно ще преобърне не само адвокатската професия с хастара навън.
10
...
|
нерегистриран
28 ноември 2017, 20:56
0
-1
цитат "двугодишното мълчание да не сезират Конституционния съд-сравнете как като Омбудсмана получи това правомощие почна веднага да сезира, като считам,че отказът на ВАдвС да сезира КС следва да доведе до отнемане на това правомощие, и гражданите да могат сами да сезират, и това да се уреди при следващата ,скорощна промяна на Конституцията . "Сегашното сезиране от днес(и то с две сезирания) с комсомолски устрем от ВАдвС е твърде късно-две години минаха без КС да бъде сизаран от ВАдвС при положение,че много закони си плачат да бъдат "проанализирани" от КС. Правомощието на ВАдвС да сезира следва да бъде отнето при следваща промяна на Конституцията(а тя вероятно ще е скоро), поради своята неефективност. Гражданите нямат нужда от посредник, ощо повече от такъв, който две години!!! не сезира, а от възможността сами да сезират.
Малка ни е държавата, малко са ни законите, и страхът,че КС ще бъде претрупан е неоснователен, и несериоазен аргумент. Днес гражданите, за да сезират КС трябва да се молят на посредник-сезировач-или ВАдвС който две години не сизираше, и е сложил физически прегради- тежки метални врати и звънци на улица Калоян, и гражданин за да влезе и внесе искане към посредника следва да премине през обяснително-оправдателен режим. Защо няма общодостъп на приемна за гражданите , явно гражданите са нежелани от ПОСРЕДНИКА ВАдвС?
Другия вариант е гражданинът да се обърне към Омбудсмана, който по принцип сезира. Но въпросът е защо гражданин не може лично да се обърне към КС? Да го кажем така-днес конституционния съд на гражданите е съда в Страсбург-нещо повече-с жалби на граждани до Страсбург са постигани и законодателни промени(например-в стария НПК -правомощието на прокуратурата да налага МН задържане под стража беше променено и отменено след жалба на гражданин, и след като Страсбург се скара на парламента-едва от тогава МН се налага от съд)
9
|
нерегистриран
27 ноември 2017, 10:10
0
-1
още по-просто разяснение,за да могат 80 процента да го разберат:

Люксембург е отказал да вземе становище по конкретния казус, тъй като това следва да го реши националния съдия. Люксембург казва, че тарифата е capeble да наруши конкурентното право, но дали е така или не националния съдия има правото и задължението да реши. Именно това е силата на това съдебно решение-досега националния съдия нямаше право да решава, а беше длъжен да се съобразява със Задв-чл 36 ал 2 и Наредбата. В бъдеще, на оснавание на това решение, и при липса на промяна в нормативните актове съдията ще има право, ако прецени да слиза под минимума, или да не слиза, ще може да преценява дали ще прилага наредбата или не. Но съдията няма да е нарушил закона, ако се съобрази с искането за редукция на хонорара под минимума по наредбата, и слезе под минимума, ако прецени,че в конкретния казус минимумът противоречи на европейското право.
В бъдеще, при липса на промяна в уредбата съдията ще може, ако прецени да слезе под минимума-без да е нарушил закона, или да прецени, да не слиза под този минимум.
още по ясно и директо разяснено-

Всяка страна в съдебен спор ще има право да иска на редукция на хонорара поради прековмерност(както и досега), вклч и с редукцията да се отива под минимума(това до момента не беше възможно). А дали това ще се случи или не ще следва да бъде решено от съдията.Ето от мотивите "47 В случая разглежданата в главните производства правна уредба не съдържа какъвто и да било точен критерий, който би могъл да гарантира, че определените от Висшия адвокатски съвет минимални размери на адвокатските възнаграждения са справедливи и обосновани при зачитане на общия интерес. В частност тази правна уредба не предвижда каквото и да било условие, отговарящо на изискванията, които Върховният административен съд (България) формулира в решението си от 27 юли 2016 г. и които се отнасят по-специално до достъпа на гражданите и юридическите лица до квалифицирана правна помощ и необходимостта от предотвратяване на всякакъв риск от влошаване на качеството на предоставяните услуги."


А дали това се е случило ще бъде решено от националния съдия във всеки отделен казус -

"57 Запитващата юрисдикция следва да прецени с оглед на общия контекст, в който наредбата на Висшия адвокатски съвет е приета или проявява последиците си, дали в светлината на всички относими обстоятелства, с които разполага, правилата, налагащи разглежданите в главните производства ограничения, могат да се считат за необходими за осигуряване на изпълнението на тази цел."
8
до 7
|
нерегистриран
27 ноември 2017, 09:25
5
-1
Тарифата на нотариуси и ЧСИ е друга тема-що не отвориш такава. Ние и от тях недоволстваме, но не е тук мястото да недоволстваме-твоето е аргумент ала ама вие що биете негрите.
Но-тези две тарифи са приети от държавен орган-чрез акт на министерски съвет. Камарите на нотариуси и ЧСИ-та не са гласували тези тарифи самосъсловно, сасиндикално. За тарифите на нотариуси-и на ЧСИ-можеш да благодариш на тройната коалиция. Едно от последните решения на правителството на станишевн е да вдигне на изпроводяк нотариалната тарифа, до сегашните абсурдни нива. Проблемът е,че ВАС заяви,че е законно.


Нямам никакви възражения да се пробваш да ги оспориш тези тарифи пред Люксембург, като убедиш някой съдия да изпрати надлежно преюдициално запитване, и Люксембург, ако реши,че противоречат на европейското право народонаселението ще те благославя масово. Пробвай се. Кой те спира?

Пред българския ВАдмС оспорванията не минаха.
7
Адвокат
|
нерегистриран
27 ноември 2017, 09:12
4
-4
Манипулаторчета нещастни, Тарифите на нотариуси и ЧСИ по-законни ли, че съдират кожата на обикновения гражданин ?! 36лв. за удостоверение от ЧСИ за разпределени/удържани суми по изп. дело на длъжника как Ви се струва, а, манипулаторчета мръсни ?!
6
Карамитев
|
нерегистриран
27 ноември 2017, 07:51
2
0
мълчание, докато отмине бурята
5
офтопик
|
нерегистриран
26 ноември 2017, 15:19
7
-1
...

Това преюдициално запитване ще доведе до законодателна промяна в ГПК, в Закона за адвокатурата. Неизбежно е. И не е неочаквано, за всеки който имаше грам-мол познания по ПЕС. Не това е важното, защото и с оглед действащата уредба как се решава проблемът при беззаконието с тази наредба и при още по-голямото беззаконие с чл 36 ал 2 изрч послд от Задв е ясно(между впрочем, Законът за адвокатурата е атакуем и по редица други текстове, този закон е пример за вулгаризация на законодателството, или как не трябва да се пишат закони(както казваше един професор за друг закон...).
Интересното е друго-дали този провал(направо си е европровал) в нормотворческата дейност на ВАдвС ще доведе до дискусия и до реформи в адвокатурата,,чрез нов закон-в насока-преодоляване на сегашната почти военно- съветска система на адвокатурата-дори и в прокуратурата има повече свобода, и повече се търпи инакомислието. Много началници, много господари-съвети, висши съвети дисцип. органи, помощни органи, абе страшна работа, страх, строга йерархия, нетолериране на инакомислието, беззаконие при прием на нови кандидати с мантрата,че били много адвокатите (а не са-в Израел са 60 000-4 пъти повече)чрез неписани и негласни квоти при незаконния изпит при младите кандидати(що не пусне някой съдия от СРС, щото от върховни не очакваме преюдициалното питане дали е законно съсловна организация имаща интерес да приемем по-малко кандидати да самоорганизира и самопровежда този изпит за младите юристи) или при незаконното събеседване за прием. Да не напомняме странното тълкуване за правата на пешеходеца на пешеходната пътека, двугодишното мълчание да не сезират Конституционния съд-сравнете как като Омбудсмана получи това правомощие почна веднага да сезира, като считам,че отказът на ВАдвС да сезира КС следва да доведе до отнемане на това правомощие, и гражданите да могат сами да сезират, и това да се уреди при следващата ,скорощна промяна на Конституцията .


Накратко-предлагам за да си адвокат да не се налага задължително членство в съсловна организация-това може да стане с лека промяна в чл 134 от Конституцията и нов Закон за адвокатурата, който да го позволи. Дали ще си свободен адвокат, нечленуващ никъде, или доброволно членуващ това не би следвало да има значение. Да се позволи адвокат да работи и на трудов договор-тази забрана отказва много лица от риска да се впишат като адвокати... Защо има такава забрана? Как лицето ще се организира, дали ще приема клиенти през нощта, в неделя си е личен проблем. Да се премахне изпитът за младите юристи-той е незаконен, но ако пък държите да го има-да се проведе проверовъчен изпит за вече вписаните без изпит-по привилегията на сегашния закон, или свободията на предишния. Да изчезне фигурата на младши адвоката-2 години младите юристи не могат да работят , а чакат да изтече срока. Да се освободи професията за свободно вписване-достатъчно държавни изпити, и още по-държавен изпит пред МП са държани, интересно вписаните без изпити са най-големите поддържници на изпита. Защото е факт-броят на адвокатъти е малък, в други държави сравнимо с броят на населението адвокатите са с пъти повече, и "системата" може да приеме още кандидати, и негово величество клиента да определи кой ще остане в "системата", и кой не. Да се уреди фигурата на консултиращия юрист, който само дава съвети, изготвя документи итн-всичко ,без процесуално представителство.

Да не продължаваме с предложенията. Но да кажем,че този евроурок по право на Европейския съюз трябва да бъде поводът за дискусия и мощна реформа на адвокатурата -с нов закон, и известна промяна в чл. 134 от Конституцията. Или другия вариант е по милиционерски, както е изучавано в школата на Симеоново, Симеоновци да продължат да лидират, и спират промяната.
4
...
|
нерегистриран
26 ноември 2017, 08:32
1
-1
Следва да направим важно уточнение-Решението е по съединените дела
C-427/16 и C-428/16 .
Второ уточнение-публикацията в Сборника на Общностния съд тепърва предстои.

3
...
|
нерегистриран
26 ноември 2017, 08:25
4
0
Информация за съдебното решение вече почнаха да публикуват и в чужди сайтове. Ето например на централно място в сайта(към момента) в Гръцкия сайт за административно право ddikastes .
http://www.ddikastes.gr/?q=node/2318
Vissh advokatski savet както е изписан се прослави с тази нареба, като славата няма да свърши никак скоро. Тепърва предстои публикацията в Сборникът на общностния съд. Както и да излязат статии по темата, а бъдете сигурни-и учебници. Дали осъзнават в България евроважността на това решение, и в какъв контекст ще са анализите-говорим за нарушение на европейското конкурентно право от съсловна адвокатска организация.
1
...
|
нерегистриран
25 ноември 2017, 09:25
3
-2
Какво беше казано в другата тема(неясно защо изтрита-странно това не е ли тема, подходяща за форума?),че Европейското право-това е сложна работа, не е за нашите ширини, и понеже европейското право тотално се неглижира, и непознава , няма да ви дам примери от решения на Общностния съд, нито пък тълкувания на доктрината, нито пък текстове от Първичното европейско право.
Ще ви напомня малко познатия текст дори от нашия ГПК


Действие на решението по преюдициалното запитване
Чл. 633. (В сила от 24.07.2007 г.) Решението на Съда на Европейските общности е задължително за всички съдилища и учреждения в Република България.


------------------
Разбирате ли какво значи това решение. Например по отношение на страните , загубили делото дали дължат разноски определяни чрез препращащата норма на чл 78 ал 5 ГПК, до противоречащия на европейското право чл 36 ал 2 , изрч послд от Закона за адвокатурата, че не можело да се пада под определен от съсловната адвокатска организация минимум? Може, и още как-съдът в Люксебург дава.
Макар,че има една българска поговорка-царят дава, пъдарят -не дава. Та е вероятно и да продължат да спазват незаконните нормативни актове- и чл 36 ал 2 от ЗАдв, и наредбата, без значение какво е мнението на Общностния съд. ЩотУ европейското право е доста виртуално по тези ширини.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име (коментирате, като нерегистриран)
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно