Каква е позицията на Висшия адвокатски съвет, във връзка с еврошамарът-Наредба номер 1 противоречи на Общностното право?
Създадена от ... на 25 ноември 2017
Започни с:    Първите | Последните
Отговор
26
|
нерегистриран
21 май 2018, 07:38
6
-1
Позиция няма.
Но виж появи се позиция за джендър конвенцията.После си я скриха от сайта.


Крайно време е законодателят да реагира , и изобщо да закрие излишния и ненужен Висш адвокатски съвет! Адвокатурата няма няжда от господари и началници. Ако адвокатите искаха началници щяха да станат прокурори примерно. Но адвокат е избрал свободната професия, която се оказа с доста повече началници отколкото дори в прокуратурата. Адвокатурата в сегашния си вид е организация, основана на власт, страх, подчинение, спуснати отгоре директиви, и прилича на съветска военна организация-заради йерархичната си властова структура. Дори в прокуратурата има повече повече свобода, отколкото в адвокутарата.


Законодателят да промени Конституцията и закона за адвокатурата и да позволи да си адвокат, без да членуваш задължително в излишна съсловна монополна организация
25
6
|
нерегистриран
15 април 2018, 14:34
7
-1
Крайно време е всеки вписан като адвокат да бъде изпитан на изпит-с цел атестация на знанията. Комисията да се състои от магистрати и университетски преподаватели- неадвокати(да напомним-практика съдии и прокурори да изпитват има отдавна-на държавния изпит изпитват и магистрати, на теоретико практическия изпит изпитват и магистрати). Тоест лица извън "системата" на адвокатурата , с цел обективност да изпитат вписаните, но неподложени на изпит. Може и по същите казуси, които се дават на кандидати адвокатите. Подготвения не се страхува от изпит. При оценка две-да се губи адвокатската правоспособност.
Прогноза-при атестационне изпит-бройката на адвокатурата ще бъде силно редуцирана... Самите вписани без изпит говорят как трябвало да има изпит-но за другите, поддържат сегашния изпит за младши адвокати, казват и,че адвокатите са много.
Особено важтно е да бъдат изпитани на атестационен изпит началниците в адвокатурата, и лица участвали в изпитни комисии-като проверяващия да не знае дали проверява работата на кандидат за младши адвокат, на вече вписан редови адвокат-явяващ се на атестиране, или на началник. Началниците са са перфектно подготвени, и ще покажат как се взема този изпит с пълно отличие!
24
б
|
нерегистриран
10 април 2018, 17:17
0
0
До коментар [#22 #undefined] от "а":
Кое ти е странно?
23
Марко
|
нерегистриран
10 април 2018, 17:04
8
-1
Адвокати,правни познания в обществена полза и срам са несъвместими понятия.

Дреме им на "ушанките" какво казва СЕС...
22
а
|
нерегистриран
10 април 2018, 16:45
2
0
странно....
21
|
нерегистриран
10 април 2018, 08:00
9
0
СЕС ни задължава да въведем ясни критерии и контрол при определянето на минималните адвокатски хонорари
https://news.lex.bg/%d1%81%d0%b5%d1%81-%d0%bd%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d1%8a%d0%bb%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b0-%d0%b2%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bc-%d1%8f%d1%81%d0%bd%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5/
20
Леле
|
нерегистриран
01 декември 2017, 10:50
5
0
кой каквото ще да казва, ама шамара си е доста звучен
19
...
|
нерегистриран
01 декември 2017, 08:19
5
0
Следва да кажем,че седмица след това решение-съдилищата продължават да се съобразяват с наредбата, страни загубили дела, след искане за редукция са осъждани да плащат по наредбата, а адвокати продължават да говорят на клиентите си ,че имало задължителни минимални размери на хонорарите.
Накратко-демонстратимвно Бай Ганьо-адвоката, и Бай Ганьо -съдията показват мидъл фингър на Общностния съд.


Този тарикатлък , ако не бъде узаптен(беше казано как например-вклч и като административна прокуратура оспори наредбата пред ВАдмС,тя не е задължителна, но съзвава правна привидност) ще доведе до резултата -наказателна процедура срещу България, защото се толерира неспазването на съдебно решение на Люксембург, и се мълчи при погазването на антиконкурентнвото законодателство като "Сдружение на предприятия" -както казва Люксембург е определил минимални цени, а българския орган за защита на конкуренцията от 2007 до сега не е реагирал. Лошото е ,че държавата вероятно ще бъде осъдена-при евентуална, наказателна процедура срещу държавата, а не самопоставилите се над Правото на Общността.
18
...
|
нерегистриран
30 ноември 2017, 15:36
1
0
След като съсловната адвокатска органицзация, при определени условия представлява и Сдружение на предприятия, и по силата на чл 633 от ГПК-това положение е задължително за "съдилищата и учрежденията в България", не следва ли да погледнем българския закон за ЗЗК какво пише в чл. 19, и в чл 21?-там се казва
Чл. 21. Забранено е поведението на предприятия с монополно или господстващо положение, както и на две или повече предприятия със съвместно господстващо положение, което може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията и да засегне интересите на потребителите, като:
1. пряко или косвено налагане на цени за покупка или продажба или други нелоялни търговски условия;
17
...
|
нерегистриран
30 ноември 2017, 15:27
1
0
Според решевнието ВАдвС е "Сдружение на предприятия по смисъла на на чл 101 от ДФЕС" -вж параграф 49 от мотивите към Решението.
---------
Да го кажем гласно и ясно, за 80 процента от населението да разберат-Предприятия не могат да се договарят ,, и определят минимални цени на услугите си!
Антиконкурентното законозателство предвижда тежки имужествени санкции, при нарушаването му. Люксембург заяви,че съсловната адвокатска органтизация, следва от гледна точка на антиконкурентното законодателство да се разглежзда като предприятие. Единствения въпрос е има ли нарушение на антиконкурентното законодателство или няма?
КЗК няма избор, и следва да извърши съответния анализ, евентуален отказ от намеса на КЗК би поставило самите чмленове на КЗК под ударите на специфичен нормативен акт...


И още нещо-в решението се казва,че ВАдвС се раглежда като СДРУЖЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ по смисъла на чл 101 ДФЕС. Ето текста на решението, а послре , за улеснение ще ви дам и текста на чл 101 от ДФЕС


"Ето защо, след като липсват разпоредби, които биха могли да гарантират, че Висшият адвокатски съвет действа като носител на публична власт в общ интерес при наличие на ефективен контрол и на правомощия на държавата за вземане на решения като последна инстанция, професионална организация като Висшия адвокатски съвет трябва да се счита за сдружение на предприятия по смисъла на член 101 ДФЕС, когато приема наредби за определяне на минималните размери на адвокатските възнаграждения."


Ето чл 101 от ДФЕС


Член 101
(предишен член 81 от ДЕО)
1. Забраняват се като несъвместими с вътрешния пазар всички споразумения между предприятия,
решения на сдружения на предприятия и съгласувани практики, които биха могли да засегнат
търговията между държавите-членки и които имат за своя цел или резултат предотвратяването, огра­
ничаването или нарушаването на конкуренцията в рамките на вътрешния пазар, и в частност такива,
които:
а) пряко или косвено определят покупни или продажни цени или други условия на търговията;
б) ограничават или контролират производството, пазарите, технологичното развитие или инвести­
циите;
в) осъществяват подялба на пазари или на доставчици;
г) прилагат различни условия по отношение на еквивалентни сделки с други търговски партньори,
като по този начин ги поставят при сравнително по-неблагоприятни условия;
д) поставят сключването на договорите в зависимост от приемането на допълнителни задължения,
които по своя характер или в съответствие с търговската практика нямат връзка с предмета на тези
договори.
2. Всички споразумения или решения, които са забранени в съответствие с настоящия член, са
нищожни.
3. Разпоредбите на параграф 1 могат да бъдат обявени за неприложими по отношение на:
— всяко споразумение или определен вид споразумения между предприятия;
— всяко решение или определен вид решения на сдружения на предприятия;
C 202/88 BG Официален вестник на Европейския съюз 7.6.2016 г.
— всяка съгласувана практика или определен вид съгласувани практики,
които допринасят за подобряване на производството или разпространението на стоки или за
развитието на техническия или икономическия прогрес, като при това предоставят на потребителите
справедлив дял от получените ползи, без:
а) да налагат на участващите предприятия ограничения, които не са абсолютно необходими за пости­
гането на тези цели;
б) да дават възможност на такива предприятия да елиминират конкуренцията по отношение на
съществена част от съответните стоки.
16
Солон
|
нерегистриран
30 ноември 2017, 12:56
2
0
Прокопи и неговите безсребърници във форума да се съсредоточат върху това инфо на първо време:

https://www.blitz.bg/obshtestvo/prokopiev-i-kostov-v-panika-ot-temata-privatizatsiya_news560994.html
15
...
|
нерегистриран
30 ноември 2017, 11:57
3
0
Възнамерява ли КЗК да проанализира въпроса ,в съответствие с правомощията й, като се приложат ясните текстове на българското антиконкурентно право, на основание Решението от Люксембург? ЗАЩОТО Е НЕЗАКОННО СЪСЛОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ ДА САМООПРЕДЕЛЯ МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА, възнагражденията на адвокатите се определят свободно, на базата на договор?
Възнамерява ли административната прокуратура, да оспори цялата наредба(като не пропусне да иска спиране-тя и сега може да не се прилага,, по преценка на съдилищата, но все пак не е зле и ВАдмС да го каже щото Люксембург-далече...), а не само увеличението от 2014Г, защото в момента процесната наредба създава правна привидност, че има минимални размери, а правото на ЕС е непонятна материя, и докато не бъде изрично прогласена нищожност, или обявена за незаконна а от ВАдмС има вероятност съдилищата да продължат да я прилагат.

14
|
нерегистриран
29 ноември 2017, 16:02
0
0
Каква е позицията ли?
Като в оня стар виц-

В Япония закъснял влак с 10 минути, и японския министър си направил сепуко.
В България влак закъснял 3 часа, и българския министър си направил секуро.
13
!
|
нерегистриран
29 ноември 2017, 14:35
7
-3
До коментар [#7 #undefined] от "Адвокат":

Я по-полека, не си изтървай нервите! Ако това го правиш по съдебни заседания и 5.00 лв. не заслужаваш.
Питането е било по тази наредба. Затова Съдът е обсъждал нея, а не тарифите на нотариусите и ЧСИ-тата. Като искате да се произнесе и по останалите две - ми искайте си по конкретен повод в конкретно дело да се направи такова запитване. Не се пени толкоз, че ще се омажеш съвсем!
И да, няма правна опора според правото на ЕС да се определят минимални цени на адвокатската услуга. Тя следва да е въпрос на чисто договаряне между адвокат иклиент. Това е гражданско правна сделка, а не обект на монополна търговия. Смешно е за едно мижаво дело по оспорване на заповед по ЗМВР да се дерат кожи с 500.00 лв. хонорар, при това - минимален!

12
|
нерегистриран
29 ноември 2017, 13:34
4
-1
Разговарят два щрауса.
- Знаеш ли защо винаги си заравяме главите в пясъка?
- Не знам ти защо го правиш. Колкото до мен, аз търся петрол!
11
адвокат
|
нерегистриран
29 ноември 2017, 12:57
2
-6
Нерегистриран, какъв плам, какъв жупел...
Подозирам, че си неуспял адвокат и настоящ юрист-държавен служител. "Неуспял" - в смисъл невзел този не-лек и както (правилно) отбелязваш ти, доста спорен изпит за придобиване на "адвокатска" правоспособност.
Всичко,което си написал е вярно.
Но не мисли, че като отпаднат мин. прагове, на матр'яла ще му стане по-добре.
Има закони по-силни от човешките и рано-късно те ще се задействат.
Освен това, задала се е индустриална Революция 4.0 и тя вероятно ще преобърне не само адвокатската професия с хастара навън.
10
...
|
нерегистриран
28 ноември 2017, 20:56
0
-1
цитат "двугодишното мълчание да не сезират Конституционния съд-сравнете как като Омбудсмана получи това правомощие почна веднага да сезира, като считам,че отказът на ВАдвС да сезира КС следва да доведе до отнемане на това правомощие, и гражданите да могат сами да сезират, и това да се уреди при следващата ,скорощна промяна на Конституцията . "Сегашното сезиране от днес(и то с две сезирания) с комсомолски устрем от ВАдвС е твърде късно-две години минаха без КС да бъде сизаран от ВАдвС при положение,че много закони си плачат да бъдат "проанализирани" от КС. Правомощието на ВАдвС да сезира следва да бъде отнето при следваща промяна на Конституцията(а тя вероятно ще е скоро), поради своята неефективност. Гражданите нямат нужда от посредник, ощо повече от такъв, който две години!!! не сезира, а от възможността сами да сезират.
Малка ни е държавата, малко са ни законите, и страхът,че КС ще бъде претрупан е неоснователен, и несериоазен аргумент. Днес гражданите, за да сезират КС трябва да се молят на посредник-сезировач-или ВАдвС който две години не сизираше, и е сложил физически прегради- тежки метални врати и звънци на улица Калоян, и гражданин за да влезе и внесе искане към посредника следва да премине през обяснително-оправдателен режим. Защо няма общодостъп на приемна за гражданите , явно гражданите са нежелани от ПОСРЕДНИКА ВАдвС?
Другия вариант е гражданинът да се обърне към Омбудсмана, който по принцип сезира. Но въпросът е защо гражданин не може лично да се обърне към КС? Да го кажем така-днес конституционния съд на гражданите е съда в Страсбург-нещо повече-с жалби на граждани до Страсбург са постигани и законодателни промени(например-в стария НПК -правомощието на прокуратурата да налага МН задържане под стража беше променено и отменено след жалба на гражданин, и след като Страсбург се скара на парламента-едва от тогава МН се налага от съд)
9
|
нерегистриран
27 ноември 2017, 10:10
0
-1
още по-просто разяснение,за да могат 80 процента да го разберат:

Люксембург е отказал да вземе становище по конкретния казус, тъй като това следва да го реши националния съдия. Люксембург казва, че тарифата е capeble да наруши конкурентното право, но дали е така или не националния съдия има правото и задължението да реши. Именно това е силата на това съдебно решение-досега националния съдия нямаше право да решава, а беше длъжен да се съобразява със Задв-чл 36 ал 2 и Наредбата. В бъдеще, на оснавание на това решение, и при липса на промяна в нормативните актове съдията ще има право, ако прецени да слиза под минимума, или да не слиза, ще може да преценява дали ще прилага наредбата или не. Но съдията няма да е нарушил закона, ако се съобрази с искането за редукция на хонорара под минимума по наредбата, и слезе под минимума, ако прецени,че в конкретния казус минимумът противоречи на европейското право.
В бъдеще, при липса на промяна в уредбата съдията ще може, ако прецени да слезе под минимума-без да е нарушил закона, или да прецени, да не слиза под този минимум.
още по ясно и директо разяснено-

Всяка страна в съдебен спор ще има право да иска на редукция на хонорара поради прековмерност(както и досега), вклч и с редукцията да се отива под минимума(това до момента не беше възможно). А дали това ще се случи или не ще следва да бъде решено от съдията.Ето от мотивите "47 В случая разглежданата в главните производства правна уредба не съдържа какъвто и да било точен критерий, който би могъл да гарантира, че определените от Висшия адвокатски съвет минимални размери на адвокатските възнаграждения са справедливи и обосновани при зачитане на общия интерес. В частност тази правна уредба не предвижда каквото и да било условие, отговарящо на изискванията, които Върховният административен съд (България) формулира в решението си от 27 юли 2016 г. и които се отнасят по-специално до достъпа на гражданите и юридическите лица до квалифицирана правна помощ и необходимостта от предотвратяване на всякакъв риск от влошаване на качеството на предоставяните услуги."


А дали това се е случило ще бъде решено от националния съдия във всеки отделен казус -

"57 Запитващата юрисдикция следва да прецени с оглед на общия контекст, в който наредбата на Висшия адвокатски съвет е приета или проявява последиците си, дали в светлината на всички относими обстоятелства, с които разполага, правилата, налагащи разглежданите в главните производства ограничения, могат да се считат за необходими за осигуряване на изпълнението на тази цел."
8
до 7
|
нерегистриран
27 ноември 2017, 09:25
6
-1
Тарифата на нотариуси и ЧСИ е друга тема-що не отвориш такава. Ние и от тях недоволстваме, но не е тук мястото да недоволстваме-твоето е аргумент ала ама вие що биете негрите.
Но-тези две тарифи са приети от държавен орган-чрез акт на министерски съвет. Камарите на нотариуси и ЧСИ-та не са гласували тези тарифи самосъсловно, сасиндикално. За тарифите на нотариуси-и на ЧСИ-можеш да благодариш на тройната коалиция. Едно от последните решения на правителството на станишевн е да вдигне на изпроводяк нотариалната тарифа, до сегашните абсурдни нива. Проблемът е,че ВАС заяви,че е законно.


Нямам никакви възражения да се пробваш да ги оспориш тези тарифи пред Люксембург, като убедиш някой съдия да изпрати надлежно преюдициално запитване, и Люксембург, ако реши,че противоречат на европейското право народонаселението ще те благославя масово. Пробвай се. Кой те спира?

Пред българския ВАдмС оспорванията не минаха.
7
Адвокат
|
нерегистриран
27 ноември 2017, 09:12
5
-5
Манипулаторчета нещастни, Тарифите на нотариуси и ЧСИ по-законни ли, че съдират кожата на обикновения гражданин ?! 36лв. за удостоверение от ЧСИ за разпределени/удържани суми по изп. дело на длъжника как Ви се струва, а, манипулаторчета мръсни ?!
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име (коментирате, като нерегистриран)
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно