Новогодишен сюрприз от ВАдвС за кандидат адвокатите
Създадена от ... на 19 декември 2017
Започни с:    Първите | Последните
Отговор
55
законодателЮ, озапти адвокатурата!
|
нерегистриран
10 декември 2019, 16:32
1
0
Адвокатурата следва да бъде озаптена от законодателя-и то спешно и приоритетно. По непотвърдени данни на 26 ноември 2019г е взето апокрифно решение(защото не е публикувано никъде към момента) за вдигане на встъп ителната вноска в САК, като предвид обществената реакция има вероятност решението да бъде преразгледано днес, или пък да не бъде преразгледано.

Случилото се е странно и безобразие. Странно е,защото това е решение, като началниците на САК взимат на изпроводяк-догодина ще има избори за нови началници на колегията, а и не е ли редно на ОС на колегията да бъде обсъден въпроса? Безобразно е,защото таксоналагането в адвокатурата не подлежи на оспорване пред съд. Кандидат-адвокат не може да го оспори това решение. Кой ще ги спре таксите да бъдат и в бъдеще увеличавани.



Случилото се е капката, преляла чашата. Крайно време е да можеш да се впишеш като адвокат, и без да членуваш в колегия-за което е нужна елементарна законодател на, и лека промяна в чл 134 от конституцията. Например вписването като адвокат да се извършва със заявление до съда, съдията проверява дали всичко е точно-диплом, правоспособност и тн, и постановява да бъдеш вписан в нарочен списък на адвокатите ,воден в съда. А който иска после да се сдружава.
До приемането на кониституционната промяна в чл 134 (защото това е текстът, който е основа на адвокатския произвол в съсловната монополна нереформирана организация)законодателят да уреди решенията на адвокатските органи да подлежат на оспорване, вклч и от неадвокати, ако бъдат засегнати от тези решения-например досежно встъпителните вноски, или досежно незаконната такса , за подаване на жалба срещу адвокат и тн.
До промяна на начина за вписване като адвокат е нужна законодателна намеса в Закона за адвокатурата -да се въведе обжалваемост, и от неадвокати на решенията на адвокатурата, които ги засягат(такива решения има-например таксата дза подаване на жалба срещу адвокат-напълно незаконна, но необжалваема такса), и да се въведе ред във парите, събирани от адвокатурата за встъпителни вноски.

Законодателна намеса, на първо време да бъде озаптена адвокатурата не е в нарушение на чл 134 от Конституцията. Свободна и независима адвокатура не значи безконтролна, и вършеща произволи адвокатура-например във връзка с произволното, тайно налагане на разни такси. Законодателят следва да наложи максимална граница на встъпителна вноска, по обективен критерии-разходите по канцеларското облслужване на кандидат адвокат-за приемане и проверка на документите му. Едва ли са повече от 100 лв тези разходи. Встъпителната вноска не следва да има възпиращ ефект да работиш това, което си учил, или ефект за неоснователно обогатяване за съсловната монополна организация, а да покрие разноските по приемане и обработване документите на кандидат адвокат.
54
|
нерегистриран
07 декември 2019, 07:41
0
0
До коментар [#42 #undefined] от " ":
И на това ОС няма да се повдига темата. Нали ще се избират нови началници в колегията. кой му пука за вноските за другите? А предложението да станат 10 бона,може и да бъде прието.
53
Когато страха сред адвокатите вземе връх-то тогава беззаконието става законно и основателно и справедливо
|
нерегистриран
23 август 2019, 21:57
3
0
То и за самите адвокати таксите не са малки-за бланки и др.-не ти приемат молба свободен текст, трябвало да е бланка-която е 1 страница и струва 15 лв.-толкова я продават в САК. Ама нали адвокатите ги е страх от техните началници в Номенклатурата-Адвокатура и не смеят да възразят, да не говориме че освен и незаконно-с парите от тия такси не е ясно и как се отчитат и дали се плащат данъци-щото не се дават нито касови бележки-нито има публичен отчет на адв. съвет.
52
законодателю, озапти адвокатурата!
|
нерегистриран
23 август 2019, 19:12
1
0
Законодателю, озапти практиктиката на адвокатурата да начислява разни такси и таксички произволно. Таксите следва да имат разходооправдателен характер , да са икономически обословени, а не да са произволни, защото са необлалваеми.
Законодателю, уреди и възможността граждани -неадвокати да могат да оспорват решения на органи на адвокатурата, когато ги засягат-например таксата за кандидатадвокатския изпит- 50 плюс 30. Кой ще ги спре таксата утре да стане 100 лв?



Самоуправлението на адвокатурата не значи безконтролност и сегашния произвол-беззаконие с наредба номер 1(има си решение на Люксембург по въпроса, което не се спазва и до днес) , също беззаконието с разните такси и плащания на граждани към органи на адвокатурата.


Знате ли ,че САК е въвела незаконна такса, ако гражданин иска да подаде сигнал срещу адвокат? Не е уредена такава такса в З за адвокатурата, ни то ие законно сигнал да не бъде разгледан, ако не бъде платена такса. Утре могат да решат към таксата за сигнал срещу адвокат да добавят и допълнитерна такса-за обработка на документите по сигнала.


Адвокатурата се провали в крайната самостоятелност-виждате до какви злоупотреби се стига-произволно таксоналагане. Нереформирана организация като адвокатурата не следва да има свободата за произволно налагане на такси(особено след провалът с Наредба номер 1-койъто не я е оспорил, той не е постигнал отмаяна на текстове-дори заради нищожност), и следва да блъде озаптена от законодателя.


Да бъде записано,че адвокатурата по никакъв повод не може да въвежда такси, да събира суми и тн, ако не е уредено в закона, а когато е уредено в закона такова налагане на такси, плащания и тн да подлежи на оспорване пред съд, ако е икономически необосновано, например.
51
адвокатско беззаконие
|
нерегистриран
23 август 2019, 15:09
2
0
До коментар [#28 #undefined] от "о":
Незаконната такса за обработка на документи, събирана от САК вече е 30 лв-видно от обявата за есенната изпитна сесия 2019г, такса , начислявана в добавка към 50-те лв такса за участие в изпита.


Все едно съдилищата да почнат да начисляват в добавка към държаванта такса още 30 лв,че обработват документит.

Тези 30 лв са незаконна такса, това е измекярщина.
50
|
нерегистриран
17 февруари 2019, 16:09
3
0
Как е възможно ВАдвС да не оспори пред КС проблемните текстове на ЗМИП?
Имаха предостатъчно време да го направят. Или и този закон е "сюрприз"?


Поредно доказателство,че съсловната монополна казионна адвокатска организация е излишна, и представлява проблем както за адвокатите , така и за клиентите им!


Как е възможно ВАдвС да не оспори пред ВАдмС правилника-това трябваше да се случи до 24 часа след излизането му! Този правилник е сбъркан още в заглавието си.

Изумително е устремът ВАдвС да се срешнат с Държавна сигурност(с новото им име) в петък, и ДС да дава правни консултации на ВАдвС-че не трябвало всички адвокати да подават план, а е достатъчно само ВАдвС да изготви такъв план. Ситуацията има едно решение-КС да се произнесе. Любопитно ми е дали КС ще намери за законно адвокатите да сътрудничат и донасят на службите срещу клиентите си!

Как е възможно -30 години след промените нереформираните тайни служби да държат на къса каишка дори адвокатурата. И това ми било свободна професия, в която имало свободни хора.


Направо адвокатурата да минава към мевере-като Главна дирекция адвокатура!
49
|
нерегистриран
17 февруари 2019, 08:03
0
-1
Сюрпризите продължават-


Изумително е,че неизвестен брой адвокати подадоха декларации как ще се обучават да долагат против клиентите си! Три часа ,преди изтичане на срока пък се оказа,че нямало нужда от тези декларации-адвокатите следвало да сътрудничат по силата на закона, и без да го декларират изрично.


Та без съмнение професионалните и нравствените качества, на адвокатите , подали декларации до Държавна сигурност(оказали се ненужни) е на висота-да са адвокати.
От понеделник-да почвате да носите докладите до ДС, в които подробно да опишете какви ги е свършил клиента!

Но не е и учудващо,че ВАдвС не оспори пред КС проблемните текстове в ЗМИП, въпреки,че имат правомощие. Не сме и очаквали друго.


Правомощието на ВАдвС да сезира КС следва да бъде отнето при следващо изменение на Конституцията, ащото е изпразнено от съдържание. Следва да се въведе индивидуалната жалба до КС - най-накрая. Нямаме нужда от посредник.

48
|
нерегистриран
15 февруари 2019, 12:56
1
0
ВАдвС дали е наясно,че има правомощието да сезира КС, това във връзка с вмененото задължение за адвокатите доносителство към службите по отношение на клиентите си?

Ако ВАдвС не желае да сезира КС, предлагам да се обърнете към Омбудсмана, или дори Главния прокурор(крайно любопитна ще е ситуацията ако Гл. прокурор сезира КС по темата със законовото задължение за адвокатите да донасят на службите срещу клиентите си, при положение,че началниците в адвокатурата не действат, въпреки,че имат правомощия да сезират КС)
47
????????????????????
|
нерегистриран
07 февруари 2019, 17:39
0
0
До коментар [#46 #undefined] от "Красимира Кръстева":


?????????????????????????????????????????????????????????????

Ко речи?
46
Красимира Кръстева
|
нерегистриран
07 февруари 2019, 16:00
0
0
Тази долнопробна курва ме побърква 5 години! Врачанската смрад ми разби живота!


https://bg.linkedin.com/in/smilena-tatarska-4726643b
45
Красимира Кръстева
|
нерегистриран
07 февруари 2019, 15:58
1
-1
Простата й курва СМилена Татарска е обша, а мен е псотавила под сателитно наблюдение и ме унижава 5 години! Този врачански боклук ми разби живота. С долнопробната курва СМилена Татарска ме побъркват 5 години! Простата курва ми съсипа живота!

http://advokatyordanova.com/

http://advokatyordanova.com/
44
питане
|
нерегистриран
18 януари 2019, 08:31
4
0
На Общите събрания-и на САК, и на делегатите-ще се намерили лице да повдигне въпроса със свинщината с новите(увеличени преди година) всъпителни вноски за бъдещи адвокати? Или както вече посочихме-на чужд гръб и сто тояги са малко, и темата не ви касае, а и ако делегат или делегатка-пред ОС на адвокатурата повдигне темата рискува да влезе в конфрикт с началниците в адвокатурата, а все пак от един делегат се очаква да е конформист, и да слуша доклади(висшия орган на адвокатурата- ОС на делегатите по закон е сведен до послушен слушател на доклади).

На миналото ОС нито един делегат или делегатка не защити колегите си юристи-но неадвокати от смазващите нови встъпителни вноски-определени произволно, незаконно, без иконочическа обосновка, с изцяло възпираща цел да се вписват нови адвокати. Кой ще спре господарите в адвокатурата утре да ги направят тези вноски примерно и 10 бона? Ама може ли такава свинщина-с това пр оизволно безконтролно определяне на високи встъпителни вноски.

Все повече възниква въпроса за уреждане фигурата на свободен адвокат-законодателят да позволи да си адвокат ,без да членуваш задължително в съсловна монополна, казионна организация. Сдружаването следва да е доброволно. Тогава от само себе си ще отпадне проблемът с встъпителните-за нови адвокати, и а с помесечните вноски за вписани адвокати. Очевидно е,че ще трябва и малка промяна в чл 134 от Контистуцията-и какво от това, като сегашния текст води до сегашните нередности -например, и далеч не само-заради задължителното членуване в съсловната органицзация се определят произволни встъпителни вноски.
43
|
нерегистриран
05 януари 2019, 12:31
6
-1
Предвид това,че адвокатурата прилича на военно съветска организация-защото там властва страх,има стройна система от малки и големи началници, има мощна йерархия и стройна верига от всякакви органи-низши и висши, йерархия и ходчиненост каквато и в прокуратурата няма(дори и прокурорите са по-свободни от адвокатите) , номенклатурата се е окопала и няма изгледи нищо да се промени, си позволяваме да поздравим делегатите и делегатките-и минали и бъдещи .


https://www.youtube.com/watch?v=__UqLxva5Is
42
|
нерегистриран
04 януари 2019, 18:13
3
0
Сега ще се избират новите делегати.
На следващото общо събрание делегатите и делегатките ще повдигнат ли въпроса за незаконните такси, за които иде реч в темата? Или просто на това общо събрание ще присъстват като безгласни букви, слушащи доклади? Не ви ли е обидно,че общото събрание на делегатите няма никакви правомощия, вклч и няма право да отмени решение на ВАдвС. Най-висшия орган на адвокатурата -общото събрание на делегатите е сведен до слушател на доклади, а делегатите от страната си правят разходка до столицата.

Или вас не ви касае(вече), и даже ги одобрявате разните такси и таксички-
-новите такси за вписване, незаконно наложени от САК и от ВАдвС. Кой утре ги спре встъпителните вноски да стана и 10 бона примерно? Или одобрявате-с цел да се вписват по-малко нови адвокати?
-таксата за обработка на документи за изпита на адвокати, събирана от САК(вж в тази тема)(както и темата кога ще бъта изпитани проверовъчно вече вписаните без изпит-въпрос на 1 изречение промяна в закона, или алтернативно-изпитът изцяло да отпадне-и кой става за адвокат да решава клиента)
-таксата за подаване на жалба срещу адвокат. Напълно незаконна, защото не е предвидена такава в закона. Или одобрявате тази такса-с цел възпиращ ефект гражданите да не подават жалби? Схващате ли колко е незаконна тази такса, дори и да не я платиш, нямат право да не гледат сигнал срещу адвокат-вж ЗАдв. В допълнение- гражданите следва да имат право да обжалват пред съд евентуалния отказ за търсене или налагане на дисциплинарна отговорност-въпрос на елементарна промяна в закона. Или нямаме доверие на съда?

41
до 40
|
нерегистриран
25 октомври 2018, 18:04
2
0
Здравейте, в мнение от тази тема под номер 8(вероятно е ваше мнението) е изказано предложение как може да стане. Цитирана е и съдебна практика,от в времето на оспорването на наредба номер 1 на конкретен текст от наредбата.
Проблемът е,че увеличените такси-и от страна на ВАдвС, и от страна на адвокатските съвети са взети с решение на тези органи на адвокатурата(която по конституция е независима), а не чрез наредба, която ВАдм вече изясни,че е подзаконов акт подлежащ на оспорване пред съда,, защото законодателят е предоставил на ВАдвС законова делегация да издаде наредби. Ще се радвам да греша, и номер 8 да е прав,че подлежат на оспорване пред съд тези такси, по посочените от него съображения-че в случая САС и ВАДвс, "на основание § 1, т. 1 от Допълнителна разпоредба на АПК определя като "административен орган" , тоест ако това е така в хипотезата при определяне на встъпителните вноски, актовете им подлежат на оспорване пред съд.
Все пак,, аз лично с тези мотиви не бих тръгнал да ги оспорвам, към момента, все още нямам убеденост,че подлежат на оспорване пред съд. Но казвам-надявам се силно да греша, и номер 8 да е прав! Това може да се провери, ако все пак лице(юрист-неадвокат-точно заради правния интерес), убедено в тезата на номер 8 го оспори пред съда.
40
Подкрепям
|
нерегистриран
25 октомври 2018, 17:37
3
0
Подкрепям мнението ви, но с писане по форумите ситуацията няма да се промени към по-добро. Поради липсата ми на правен интерес не мога да предприема нищо, но вие може да оспорите незаконните такси-вноски в АССГ, като нищожен адм. акт-противоречащ на законите и Конституцията-по специално на чл.60 ал.1 от Конституцията.
Ако искате все пак някакъв съвет-поставете въпроса-Темата в Лекс.бг там на ЛС мога да ви дам повече инфо.
39
|
нерегистриран
25 октомври 2018, 16:59
2
0
Нова година бавно, но славно наближава пак.

Ще ни изненадат ли ВАдвС, и САС отново с нови незаконни, но необжалваеми пред никого такси за вписване като адвокат, под бурните аплодисменти на вече вписалите се при далеч по-ниски такси?
38
|
нерегистриран
23 август 2018, 21:32
3
0
Абсурд е Сдружение на предприя да си самоизготвя проект за нов съсловен закон. Алооооу-сдружението-че вие една Наредба номер 1 не можахте да изпишете валидно!

Законът зда адвокатурата далеч не касае само адвокатите, и това, което се готви -още по-рестриктивен закон, засилваш статуквното в адвокатурата, проектозакон нанасящ МОЩЕН УДАР СРЕЩУ ПРАВОСПОСОБНИ ЮРИСТИ ,невписани като адвокати(напримвер забрана да консултират, изготвят проекти на докувменти-тоест забрана да работиш това, което си учил, и имаш правоспособност и знанията) просто няма да стане. Поне докато сме в ЕС.
37
?
|
нерегистриран
10 юли 2018, 15:13
1
0
Къде в сайта на ВАдвС е публикуван протокола от ОС на делегатите?
Не за друго-искаме да видим дали се намери делегат да каже две думи , че е против подобно беззаконие.
То ,че делегатите са безгласни букви-слушатели на доклади(ала 13-ти конгрес на Партията)-ясно-в закона за адвокатурата си го пише(а в София-местата за делегатите бяха повече от кандидатите-толкова силен е интересът на вписаните адвокати към това ОС). но все пак имат право да си кажат мнението. Силно се съмняваме обаче ,че е имало възражение срещу увеличените встъпително вноски.
Най-малкото за да не се разсърдят началниците в адвокатурата, ако много питаш на това ОС.
36
*
|
нерегистриран
02 януари 2018, 17:40
0
0
Общността
Сдружение
аргументи
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име (коментирате, като нерегистриран)
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно