Моите отговори на въпросника за младщши магистрати
Създадена от truth hurts на 07 февруари 2018
Започни с:    Първите | Последните
Отговор
2
корекция
|
нерегистриран
07 февруари 2018, 20:52
1
0
въпрос 6
НЕ
1
*
|
нерегистриран
07 февруари 2018, 20:49
1
0
в заглавието да се чете младши.


truth hurts
|
нерегистриран
07 февруари 2018, 20:46
1
-1
1. Ще се ръководите ли единствено от вътрешното си убеждение и закона при постановяване на съдебните актове?

НЕ

2. Бихте ли се подали на натиск, заплахи, стимули, преки или косвени влияния от представители, на която и да е друга власт – публична или частна, вътрешна или външна за съдебната система?


ДА
3. Бихте ли допуснали поведение, което може да се възприеме като привилегироване, предразположеност, предубеденост или предразсъдък, основан на раса, произход, етническа принадлежност, пол, религия и др. спрямо някоя от страните или техните процесуални представители?

ДА

4. Бихте ли се определил като справедлив човек?

НЕ

5. Проявявали ли сте неуважително отношение към свои колеги/състуденти?

ДА

6. Проявявате ли търпение за изслушване и възприемане на нови или различни аргументи, мнения и гледни точки?

ДА

7. Бихте ли приели материални или нематериални облаги, независимо от естеството им, които биха могли да поставят под съмнение вашата независимост и безпристрастност?

ДА

8. Ще се въздържате ли от действия, които биха могли да компрометират честта на магистрата в професията и обществото?

НЕ

9. Бихте ли споделили с някого факти и сведения, станали Ви известни при или по повод изпълнение на служебните Ви задължения?


ДА

ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име (коментирате, като нерегистриран)
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно