Изпълнително дело срещу починал човек
Създадена от bzq786 на 16 февруари 2018
Започни с:    Първите | Последните
Отговор
26
Неригистриран
|
нерегистриран
07 декември 2019, 13:29
0
0
Преди 3- 4 години Топлофикация заведе дело срещу нас като ползватели на апартамент в кв.Слатина. Аз, съпругът ми имайка ми сме певсионери. В последствие делото отпадна, решението беше в наша полза. Един ден "осъмнахме" отново осъдени за сума около 1500 лв, която нарастна с хонорари и такси отначало до 2800 лв., а в последствие до 5000 лв. Започнахме регулярно плащания(всеки месец) и в момента имаме сума като остатък 1600 лв.
Майка ми почина преди две години и ни накараха да поемем и нейното задължение. Има ли начин да ни се опрости поне нейния дълг, за който не само не протестирахме, но и ни накараха да напишем молба , че го поемаме.
Имаме ли щанс за искаме да сторнират задължението ни.
25
*
|
нерегистриран
17 октомври 2018, 18:49
0
0
Определение № 45 от 8.07.2016 г. на ВАС по адм. д. № 21/2016 г., 5-членен с-в, докладчик съдията Ангел Калинов

чл. 439 ГПК

чл. 4, ал. 3 ЗМДТ
Производството е по чл. 135, ал. 4 АПК.

Образувано е по препирня за подсъдност между Административен съд- С. - град и Софийски районен съд, повдигната от Административен съд - С. - град с определение № 1560 от 17.03.2016 г. по адм. д. № 2763/2016 г. относно компетентността за произнасяне по иск с правно основание чл. 124 вр. чл. 439 от ГПК за установяване недължимост на суми.

За да се произнесе по повдигнатия спор за подсъдност настоящият петчленен състав на Върховния касационен и Върховния административен съд съобрази следното:

Производството е образувано по искова молба на М. К. П. срещу Столична община с правно основание чл. 124 вр. с чл. 439 ГПК за установяване недължимост на сумата 2030 лв. патентен данък за 2010 г. и сумата 1024,32 лв. мораторна лихва върху главницата, предмет на изп. д. № 20157810400792 г. на ЧСИ с № 781 Г. Д., поради погасяването й по давност. Представена е данъчна декларация по чл. 61н ЗМДТ за облагане с патентен данък, възлагателно писмо за образуване на изпълнително производство и покана за доброволно изпълнение.

Съгласно чл. 163, ал. 1 ДОПК публичните вземания, каквито безспорно с оглед на чл. 162, ал. 1, т. 1 и 3 ДОПК са задълженията за патентен данък, се събират по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, но само ако в закон не е предвидено друго. В чл. 4, ал. 2 ЗМДТ изрично е предвидено друго - принудителното събиране на данъците и на таксите по Закона за местните данъци и такси се извършва от публичен изпълнител по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебен изпълнител по реда на Гражданския процесуален кодекс. Законодателят изрично, ясно и недвусмислено е установил първо, правото на органа, компетентен да установи публичните задължения, да възложи събирането им или на публичен изпълнител, или на съдебен изпълнител. И второ, изрично, ясно и недвусмислено е определил реда, по който всеки от изпълнителите събира публичното вземане. Право на органа в общината, който е натоварен с правомощието за събиране на неплатените в срок публични общински вземания, е да прецени дали неплатеното вземане ще бъде събрано по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от служители на общинската администрация, които са натоварени с функциите на публичен изпълнител, съгласно чл. 4, ал. 3 и 4 ЗМДТ, или това ще стори съдебен изпълнител. Но тогава, когато събирането на публичното вземане е възложено на съдебен изпълнител той действа по реда на Гражданския процесуален кодекс и защитата срещу неговите действие се осъществява именно по този ред. З. М. П. защитата следва да бъде осъществена по реда на чл. 439, ал. 1 ГПК.

Воден от горното и на основание чл. 135, ал. 4 и ал. 7 от АПК, петчленният състав на Върховния касационен съд и Върховния административен съд,

ОПРЕДЕЛИ:

КОМПЕТЕНТЕН да се произнесе по исковата молба на М. К. П. срещу Столична община с правно основание чл. 124 вр. с чл. 439 ГПК за установяване недължимост на сумата предмет на изп. д. № 20157810400792 г. на ЧСИ с № 781 Г. Д., поради погасяването й по давност е Софийският районен съд.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Софийски районен съд.

Копие от настоящото определение да се изпрати на Административен съд С.-град за сведение.

Определението не подлежи на обжалване.
24
вг23
|
нерегистриран
15 март 2018, 10:36
0
0
а трябва ли да се заведе ново дело, за прекратяване на това
23
j
|
нерегистриран
11 март 2018, 12:24
0
0
deloto podleji na prekratqvane.
22
|
нерегистриран
10 март 2018, 08:21
2
-3
ЧСИ няма как да откаже да приеме заявлението за давност. Ако все пак отказва, го изпратете по пощата с обратна разписка.
21
bzq786
|
нерегистриран
09 март 2018, 21:16
0
-1
До коментар [#20 #undefined] от " ":
ЧСИ-то отказва да приеме такова заявление, дори да е адресирано до него. Отказва и това е. Проблемът с отписаните суми от НАП все така остава, отказва да отпише и тях, въпреки че от НАП са ги отписали и не ги искат. Казва, да отиде да внесе парите някой друг, а не лицето, за да не отидат парите в НАП, опитва се да извърти някакъв номер. Освен това вписва сумите от НАП 2 пъти: в ПДИ на лицето, а след това и в ПДИ на за частта на починалата жена. Просто не знаем къде да се обърнем вече, да пускаме жалби, но колко ли ще чакаме отговор.
20
|
нерегистриран
09 март 2018, 17:49
1
-1
Нали получихте съвет преди 20 дни-да подадете заявление за отписване по давност до самия ЧСИ, на сумите, които са в давност. И съдебна практика ви беше посочена.
Просто си адресирайте заявлението и до ЧСИ-то, нали отдолу пишете,че не ви е приел ,защото не е била адсресирана до него.
Ако ЧСИ-то откаже да отпише по давност, се консултирайте с адвоката си дали да оспорите евентуалният отказ пред съда.
19
bzq786
|
нерегистриран
09 март 2018, 15:42
0
-1
От общината отказаха да отпишат старите задължения по давност. Казват щом се е стигнало до ЧСИ не могат да ги отпишат. Какво може да се предприеме?
18
ф
|
нерегистриран
06 март 2018, 12:50
0
-3
Редно ли е да начисляват такси и разноски по изпълнително дело на починал човек, а след това да начисляват такси и разноски и на всеки един от наследниците? Длъжини ли са наследниците да плащат такси по делото на починал човек, т.к. и на тях вече са им начислени съотвентите таски?
17
|
нерегистриран
24 февруари 2018, 08:02
0
-2
Адвоката ви какво каза и какво направи, след като му се оплакахте,че ЧСИ-то отказва да приеме изявлението ви?
Няма такъв филм ЧСИ да откаже да приеме изявление, искане ,молба, заявление на страна. И да е неоснователна, недопустима тя се приема(в смисъл деловодно регистрира при него)и той дължи произнасяне. Което ако желаете обжалвате пред съда, или пък не го правите-ваша преценка.
Ако ЧСИ-то събере принудително суми в момента той ще ги отнесе към погасените по давност вече, при липса на изявление от страна на длъжника. Молбата си я внасяте, ако ако ЧСИ-то се прави на интересен-що не я внесе адвоката ви. Или пък вие да отидете с друго лице-за свидетел,че не ви приемат молбата. Може за улеснение на ЧСИ-то в заявлението с което се позовавате на изтекла давност изрично да му поясните,че при публично вземане предадено за събиране на ЧСИ това е хипотеза при която до него се адресира заявлението за позоваване на давност(ако той не е съгласен, в постановлението си после ще мотивира защо). По същия начин, ако публичното вземане се събираше от публичен изпълнител на НАП-тогава пък се адресира до последния подобно заявление.
Може и изрично да поискате и редукция на разноските, след като ще паднат суми по давност и тн. Адвокатът ви знае как се пише подобно заявление.
Ако ЧСИ-то ви гъбарка, винаги можете да подадете сигнал срещу него до МП.
Ама как така отказва да приема изявления на страните, с които те защитават свои интереси?

Подчертавам,че както видяхте в темата няма единодушие, дали в тази хипотеза такова заявление(за погасяване по давност на публично вземане дадено за събиране на ЧСИ) се подава до общината или до ЧСИ-то, и затова, както ви е посъветвал добре адвокатът ви подавате и на двете места(за по-сигурно). Естестевено молбата до ЧСИ-то си я адресирате до него.
Абе нали имате адвокат, слушайте адвоката си, и говорете с него затова,че ЧСИ-то отказва да приеме молбата ви.
Що се отнася до падналите по давност суми в НАП, нали сте уведомилл ЧСИ-то писмено.
16
bzq786
|
нерегистриран
23 февруари 2018, 23:47
0
0
ЧСИ-то отказва да приеме заявление с позоваване на давността. Изникна и друг проблем. При справка в НАП на един от наследниците излязоха неплатени стари здравни осигуровки отпреди 6,7 години. Обърнахме се към НАП и оттам той вече е получил уведомително писмо, че осигуровките са погасени по давност на основание чл. 171 от ДОПК, съответно от НАП не му ги искат, останаха само дребни лихви на сума 44 лв, който той вече е платил. Сега в системата няма задължения, предоставихме и копие от уведомителното писмо на ЧСИ-то. Обаче ЧСИ-то не бърза да прави нова справка в НАП, а показва старата справка и обяснява на човека, че той има задължения към държавата. Човекът иска да си плати дълга, за да му вдигнат запор на заплатата, но изглежда ЧСИ-то иска да удържа парите от заплатата, за това бави нещата. Трябва ли да се намалят разноските след като отпаднат и задълженията към НАП? ЧСИ-то първо каза, че "да", но сега отказва да отпише задължението, въпреки че от НАП са го отписали?
15
bzq786
|
нерегистриран
22 февруари 2018, 13:23
0
0
До коментар [#14 #undefined] от " ":
Адвокатът ни посъветва да пуснем молба до общината с копие до ЧСИ, но той отказва да приеме тази молба, защото не е адресирана до него.
14
|
нерегистриран
22 февруари 2018, 13:13
1
0
Тъй като виждате има дискусия кой е компетентен да се произнесе за давността при публичен дълг, възложен за събиране от ЧСИ беше правилно, както ви е посъветвал адвоката да си пуснете и заявление с позоваване на давността и до него. Какво означава,че на ЧСИ-то не му трябва? Да , на него не му трябва, на вас ви трябва това позоваване на давноста. Вие си входирате документа, а пък дали му трябва или не на ЧСИ-то е друг въпрос. То и на Вас това ЧСИ не ви е притрябвал, ама нямате избор, нали.
Ако ЧСИ-то самосчита,че не е компетентен да се произнесе по давността(въпреки,че това е публичен дълг) да го напише в писмено постановление, което с адвоката ви ще прецените дали да обжалвате или не пред съда, или да чакате отговора на общината.


13
bzq786
|
нерегистриран
22 февруари 2018, 13:00
0
0
Аз съм авторът на темата.Вече пуснахме молба за погасяване на стари задължения по давност до общината, защото така ни посъветва адвокатът,каза също да пуснем едно копие до ЧСИ-то, но той казва, че тя не му трябва, т.к. не е адресирана да тях и просто ще чакаме какво ще каже общината. Лошото е, че хората са със запор на заплатите, и докато чакаме отговор от общината, това може да отнеме един месец, ще започнат да им удържат от заплатите и тогава се обезсмисля всичко.
12
мнение
|
нерегистриран
22 февруари 2018, 12:22
0
0
И при частни дългове позоваването на давност тряубва да бъде с позоваване до съдебния изпълнител. Каякто беше едно време, съвсем неотдавна.
11
до 9
|
нерегистриран
22 февруари 2018, 10:19
0
-2
ЧСИ-тата , понеже не познават ДОПК(те и ГПК дали го познават е въпрос на доказване...), преди няколко месеца им беше записано ,че събират публични вземания по реда на ГПК.
Но това е за процедурата. Давността е материалноправен институт. При публични вземания позоваването на давност е значително улеснено, чрез просто заявление до органа, не чрез иск, както е при частните. Това,че ЧСИ действа по реда на ГПК, поради изричната промяна в закона-дори и при публични вземания, не считам,че променя,че длъжникът може да се позове само с едно просто заявление за изтекла давност, никакви искове не трябват. Ако ЧСИ-то незаконно не прекрати-жалба до съда, и би следвало съдът да издърпа ушите на ЧСИ-то. Естествено-гаранция Франция-тоест никаква. Съдията може да е някой форумец, и да приеме,че иск си трябва, или да приеме,че ЧСи-то не екомпетентен да се произнася при заявление до него при публрично вземане.
10
bfg
|
нерегистриран
22 февруари 2018, 10:12
3
-1
В решението на ВКС се казва, че ЧСИ е компетентен да се произнесе по искането за прекратяване на изп.дело, а не за давността.
9
Х
|
нерегистриран
22 февруари 2018, 10:07
4
0
В последно време решенията на ВКС са толкова колебливи, несигурни и объркващи.ЧСИ не е компетентен орган ,който да се произнася по възражения за изтекла давност , т.е свързани с материалното право.Възложените публични вземания на ЧСИ се събират по реда на ГПК!!!!!Как ще се прилага ДОПК ?!Ако ЧСИ е приравнен на публичен изпълнител, техните действия би следвало да подлежат на обжалване първо пред НАП?! Пълен абсурд!!! Голяма част от съдиите пренебрегват сериозността на изп.производство и се произнасят според настроението!
8
някой
|
нерегистриран
20 февруари 2018, 13:04
2
-1
до коментар 6 от "нерегистриран": Нямям никаква информация какво е направил ЧСИ в случая по определението на ВКС, но според мен ако е изтекла давността, той трябва да е приел, че глобата е погасена.С друго не мога да помогна. Все пак си мисля, че ЧСИ, който се смята в случая за публичен изпълнител, ако не уважи молбата на длъжника, то действията на ЧСИ трябвя дя се обжалват по реда на чл.266 от ДОПК.
7
|
нерегистриран
17 февруари 2018, 14:24
2
0
Добре, питащия ще се позове на давност-директно пред ЧСИ-то, а за разноските? Следва ли да бъде с изрично искане също редуцирани, тъй като половината от сумите ще "паднат " по давност-тоест пак ще има да се плаща накрая ,но все пак наполовина-вклч и за разноските?

И всеки ли от наследниците трябва отделно да се позове на давност, или ако един се позове-това ползва всички?

Аз си мисля,че редукция на разноските си трябва-ако бъде направено нарочно искане, и ако ЧСИ-то не го направи, ще си трябва и жалба до окръжния съд за разноските, ако не бъдат намалени?
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име (коментирате, като нерегистриран)
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно