Относно Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
Създадена от Стъди на 22 февруари 2018
Започни с:    Първите | Последните
Отговор
1
ИЗЕТ
|
нерегистриран
22 януари 2019, 13:56
0
0
Същия въпрос ме интересува и мен .
Стъди
|
нерегистриран
22 февруари 2018, 05:55
0
0
§ 32(2) Лицата, придобили образователно-квалификационна степен "специалист по ..." до влизането в сила на този закон, имат правата на лицата, придобили образователно-квалификационна степен "бакалавър" по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "а".
(3) Лицата по § 5 от преходните и заключителните разпоредби имат правата на лицата, придобили образователно-квалификационна степен "бакалавър" по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "а".
Имам " Диплома за висше образование - специалист" от 1998г. В последствие нарекоха " специалистите" - " професионални бакалаври". Цитираните горе изменения означават ли, че мога да кандидатствам за магистър, както всеки бакалавър? Има ли по- актуални изменения по въпроса/които явно не намирам.../?
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име (коментирате, като нерегистриран)
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно