МП: До края на месец март обявяваме местата за нотариуси и ЧСИ!
Създадена от 123 на 22 февруари 2018
Започни с:    Първите | Последните
Отговор
56
А
|
нерегистриран
23 март 2018, 23:39
0
0
Идва нова бодра смяна..
55
Отлично осведомен
|
нерегистриран
23 март 2018, 22:37
2
0
В понеделник на 26 март на сайта на МП ще бъде качен проекта на Заповед, с която стартира процедурата за конкурс за нотариуси. За София има предвидени 12 места. И за останалите съдебни райони има доста над очакваното.
54
Ако има инфо
|
нерегистриран
23 март 2018, 10:02
1
-1
Все пак колеги, ако някой има достоверна информация нека сподели.
53
дада
|
нерегистриран
22 март 2018, 18:41
0
0
52
ne moga poveche
|
нерегистриран
21 март 2018, 19:57
2
-2
Стоян Якимов е известен в София с безскруполното си поведение и желанието си всячески да се докопа до лични облаги. В мрежата се появи и видеоклип с недопустимо поведение на ЧСИ Стоян Якимов, който е продал част от имоти на длъжник за 1/10 от реалната им стойност и го оставя с дълг над 1 млн. лева.
Освен че Якимов е в съвета на КЧСИ, той е и любимият съдебен изпълнител на Делян Пеевски. Той е и предпочитан от синдиците на КТБ. Името му постоянно се появява в статии по темата „КТБ“. Отново интересен момент със същата схема описана по-горе е продажбата на печатница. КТБ АД е отпуснала кредит в размер на около 90 млн. лева на „Принт трейдинг“ ЕАД, фирма свързана с Пеевски. Финансирането е за закупуване на имот, за построяване на сградата и за цялото печатарско оборудване. „Новата печатницата“ представлява имот на площ от близо 29 700 кв. м. заедно с построената сграда с РЗП от 11 000 кв. м. Пеевски преустановява да изплаща своите задължения в началото на 2014 г. След 20 юни 2014 г. печатницата е пусната за първа продан. С обявление от 10.08.2016 г, ЧСИ Стоян Якимов, оценява печатницата на 2 314 500 лева и я обявява на публична продан. След острата реакция от страна на медии за безумно ниската цена, проданта моментално е свалена от сайта на частните съдебни изпълнители. Следва втори опит – на 01.09.2016 г., същият ЧСИ, пуска нова обява, пак за публична продан, но вече на цена от 4 390 751, 20 лева. Новият собственик на терена и сградата, но без оборудването става свързаното с Пеевски дружество.
Друга известна схема е с популярната схема за намаляване цената на апетитни имоти и закупуването им от "наши" хора. Частният съдебен изпълнител Стоян Якимов изнася на публична продан имуществото на "Строителна механизация - СФ" АД още през 2014 година. Тогава началната цена е 4 847 595 лв., но до сделка не се стига. Следват нови търгове, при които цената постоянно пада, за да се стигне до последното обявление от 27 октомври 2017 г. Наддаването в тази процедура е започнало от 2 983 236 лв. с включен ДДС. След наддаване платената от "Трейс груп холд" сума е точно 3 629 883 лева, или средно по 112.2 лв. за квадратен метър, без да се броят постройките и съоръженията.

Помните ли „Авионамс“? Предишния военен завод, който държавата „спаси“ преди да се насочи на „спасява“ по същия метод и ‚Дунарит“. „Спаси“ го в много спорна операция, която нанесе щети по масата на несъстоятелност на КТБ. Но не за процедурата е думата. В началото на тази година Държавната консолидационна компания (ДКК) придоби окончателно акциите в „Авионамс“ в резултат на изпълнително производство по дълг на мажоритарния собственик на военния завод компанията „Хедж инвестмънт България“ от 35 млн. евро към КТБ. Изпълнително производство, довело до публична продан на акциите на „Авионамс“ и което дълго беше оспорвано от „Хедж инвестмънт България“.
В крайна сметка ДКК плати 28 941 110 лв. за компания с капитал от 55 млн. лв. Но какво се случи с парите и защо те още не са в масата на несъстоятелност на КТБ и има ли това връзка с Пеевски?
Отговорите дава решение на Софийски градски съд. След като частният съдебен изпълнител Стоян Якимов прехвърля акциите на „Авионамс“ от „Хедж инвестмън България“ на ДКК, за него остава и задължението да направи разпределение на платената от държавната компания сума от близо 29 млн. лв.
Разпределението на Якимов е забележително.
За КТБ са предвидени:
33 417,45 лв. с указание да съставлява обикновени такси и разноски по изпълнителното дело;
1 192 600,24 лв. – юрисконсултско възнаграждение;
1 175 170,96 лв. – съдебни разноски;
9 650 878,69 лв. – с указание да съставляват мораторни лихви;
12 362 540,33 лв. законна лихва;
1 823 332,96 лв. – част от главницата.
За НАП – 2 022 619,30 лв.
ЧСИ – 680 551,07 лв. с указание да е пропорционална такса, начислена върху постъпилата сума.
Това разпределение е обжалвано от почти всички участници. „Хедж инвестмънт България“ оспорва да дължи сумата от над 2 млн. лв. към НАП. Счита, че в нарушение на закона ЧСИ не е отчел лимитирания размер на пропорционалната такса от 30 000 лв. предвид нормативно утвърден лимит. Оспорва да дължи и юрисконсултско възнаграждение за близо 1.2 млн. лв., каквато сума също е разпределена на КТБ. „Хедж“ прави и възражение за прекомерност с довод, че е несъобразена с фактическата и правна сложност на изпълнителното дело предвид извършените от юрисконсулта действия – попълнена молба по образец.
НАП също оспорва разпределението. Тъй като цената, на която ЧСИ е продал акциите е такава, че няма как да покрие цялото задължение на „Хедж“, то основният спор е в какъв ред да настъпи удовлетворяването на вземанията – дали първо да е НАП, която се позовава на разпоредби на ДОПК, или първо да е обезпеченият кредитор КТБ.
Но сред оспорваните от „Хедж“ суми са и юрисконсултско възнаграждение, както и таксата за ЧСИ.
Съдът приема, чв противоречие на закона в обема на подлежащите на възстановяване разноски е включена сумата от близо 1.2 млн. лв. – юрисконсултско възнаграждение.
„В обясненията си частният съдебен изпълнител не внася яснота при какви условия са определени разноските. Посоченият размер не намира опора в утвърдените правила за разпределение отговорността за разноски в изпълнителното производство и не се подкрепя от наличните по изпратеното дело книжа“, пише в решението на СГС.
По изпълнителното дело се установява фактура, отразяваща плащане от страна на КТБ на „екип от лицензирани оценители“. Според съда дори хипотетично да се приеме, че сумата от 31 500 лв. по фактурата от изпълнителното дело, е заплатена – липсва доказателство за плащане, не се установява този разход да е остойностен от съдебния изпълнител, нито да е надлежно осчетоводен от него като постъпила и изплатена по придадено от съдебния изпълнител предназначение.
При тези съображения съдът приема, че неправилно в разпределението е включена сумата от 33 417 лв. в погашение на задължения за разноски по изпълнителното дело.
Като изследва разпоредбите на ДОПК и Закона за договорите и задълженията, съдът стига до извода, че сумата от 2 022 619,30 лв. трябва да послужи за удовлетворяване на вземанията на КТБ и неправилно е отнесена в погашение на вземания на държавата.
Така НАП няма да получи и един лев от продажбата на „Авионамс“.
Съдът изследва разпоредбите на текстове от Закона за банковата несъстоятелност и на Закона за частните съдебни изпълнители доколко пропорционалната такса към ЧСИ Стоян Якимов е трябвало да бъде ограничена до 30 000 лв., а не 680 551 лв, колкото Якимов сам е разпределил.
В крайна сметка с мнозинство съдът приема, че пропорционалната такса е правилно начислена. Съдия Данаилова обаче изказва особено мнение в тази част от решението на съда. „Считам, че единственото възможно тълкуване на разпоредбата на чл.62 а от ЗБН е, че тя установява максимален размер на дължимите пропорционални такси по образувани изпълнителни дела от държавен или частен съдебен изпълнител с взискател – банка в несъстоятелност, а не различен размер на същите такси в зависимост от това дали се събират от взискателя или от длъжника, предварително или при разпределението“, пише в решението си Данаилова. Според нея съдът е трябвало да разпредели 30 000 лв. към ЧСИ Стоян Якимов пропорционална такса по чл.26 от Тарифа за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители.
Останалата част от събраната сума 28 911 111 лв. е трябвало да бъде разпределена като погашение на вземането за връщане на получената главница по договора за кредит и анексите към него.
В крайна сметка съдът прави ново разпределение. Според него сумата 680 551,07 лв. остава като такса за ЧСИ, 28 260 559,93 лв. за частично погасяване на задължението към КТБ.
Съдът обаче отказва на КТБ предварително изпълнение по делото. А решението може да бъде обжалвано. Така заветната сума продължава да не може да пристигне в масата на несъстоятелност на банката.
51
Монополист
|
нерегистриран
21 март 2018, 16:40
5
0
Е ееех идва и краят на март а конкурси няма. Може би краят на мар, но 2019 или 2020 или 25. Чакане си трябва. А печата пее ли пее. Как сте интусиасти за конкурси ???
50
Монополист
|
нерегистриран
21 март 2018, 11:36
8
0
До коментар 49 - засега чувам само щракането на печата си.
49
Ей, момополиста
|
нерегистриран
20 март 2018, 23:31
2
-2
Конкуренцията чука на вратата! Нали чуваш: чук-чук-чук! След няколко дни ще те питам. Тогава ще си чул със сигурност!
48
Монополист
|
нерегистриран
20 март 2018, 13:47
7
0
Сега ме извинете, че и днес много печати трябва да слагам. Тежко е да знаете.
47
Монополист
|
нерегистриран
20 март 2018, 13:43
6
-2
Изнервени ли сте скъпи мераклии за конкурси. Имайте ГОЛЯМО търпение или си вземете повечко успокоителни. Чакането ще е дългоооооооо !!!!
46
Neregistriran
|
нерегистриран
20 март 2018, 13:38
6
0
Shte se pensionirate dokato chakate.
45
Neregistriran
|
нерегистриран
20 март 2018, 13:36
5
0
Piinete po edna studena voda !
44
Neregistriran
|
нерегистриран
20 март 2018, 13:27
3
-1
Naivnici oshte li chakate konkursi ?
43
А
|
нерегистриран
19 март 2018, 23:09
3
0
До коментар [#42 #undefined] от "До 40":

Още ли е интересно да се става ЧСИ?
42
До 40
|
нерегистриран
19 март 2018, 21:41
3
0
Какви разходи ви гонят, за участие в конкурса има такса, плаща се на квестори, които са служители на МП и на комисията. Таксите покриват всичко, включително и наем за залите. А дали трябва да има конкурс казва законът, а не каморите.
41
МП
|
нерегистриран
19 март 2018, 21:33
4
-1
До коментар [#40 #undefined] от "S": До няколко дни ще бъде обявен конкурс за нотариуси. А ти, който казваш, че не се предвиждат конкурси в близките години, очевидно не искаш конкуренция. Уви, ще я имаш.
40
S
|
нерегистриран
19 март 2018, 21:26
1
-3
Никъде в изявлението на МП не е казано, че в края на март ще се обявят конкурси, а че се изготвя информация за броя на местата. Тази информация подлежи на съгласуване с двете камери относно необходимостта от провеждане на конкурси. А такива не се предвиждат в близките години, най-малко защото не са оправдани разходите за организацията им толкова скоро след проведените през 2015 г. конкурси. А свободни места ще има винаги, след всеки конкурс.
38
Да се чудим ли какво става- или не
|
нерегистриран
19 март 2018, 11:44
4
-1
Какво става? Май нищо :)
37
?
|
нерегистриран
09 март 2018, 17:17
1
0
Колко да е известен анализа?
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име (коментирате, като нерегистриран)
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно