Обявиха конкурс за нотариуси
Създадена от 1 на 13 април 2018
Започни с:    Първите | Последните
Отговор
1600
НВ
|
нерегистриран
15 февруари 2019, 16:18
0
0
Жалбите по отношение на заповед № ЛС-04-330/28.05.2018 г., не са ли за конкретни места, както например на К.Топалов в частта на т. 1.22 за съдебен район на Районен съд – Карнобат – 1 място, тоест единствено на Гарибова е срещу цялата заповед или има други които жалби са срещу цялата заповед а не за конкретни райони.
1599
Нерегистриран
|
нерегистриран
15 февруари 2019, 15:07
2
0
По отношение Заповед 330. Същата е влязла в сила. Никой от оспорващите на същата заповед не е искал спиране на изпълнението. Така че след като уважат оттеглянето на жалбата от Гарибова, заповедите ни влизат в сила. Вече колегите,на които заповедите не са оспорени вече са се снабдили с удостоверения от АССО и им тече срока за вписване.
1598
Нищожна?
|
нерегистриран
15 февруари 2019, 14:24
4
0
С интерес очаквам да видя аргументите, с които се иска обявяване на нищожност на заповедта за обявяване на конкурса. Абсолютни глупости. След всеки конкурс е едно и също.
1597
И какво е развитието?
|
нерегистриран
15 февруари 2019, 14:15
0
0
До коментар [#1596 #undefined] от "Нерегистриран": Още сутринта някой написа за това определение. Но какво е развитието? Подаване на топката..
1596
Нерегистриран
|
нерегистриран
15 февруари 2019, 14:02
0
0
Уважаеми Колеги ,
Имаме развитие по обжалване на Заповед ЛС-04-330/28.05.2018 г. на Министъра на правосъдието ...


Печат

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 2183
София, 15.02.2019

Върховният административен съд на Република България - Второ отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ГАЛИНА СОЛАКОВА
ЧЛЕНОВЕ:
ИЛИЯНА ДОЙЧЕВА
ЕМИЛИЯ КАБУРОВА
при секретар
и с участието
на прокурора
изслуша докладваното
от съдията ЕМИЛИЯ КАБУРОВА
по адм. дело № 1099/2019. Document Link Icon


Производството е по жалба на К. Топалов, от [населено място], срещу Заповед №ЛС-04-330/28.05.2018г. на Министъра на правосъдието, с искане за обявяване нищожността й.
С определение №100 от 01.02.2019г. постановено по адм.дело №99/2019г. на Административен съд София - област /АССО/ и на основание чл.135, ал.1 и 2 АПК, съдът е оставил без разглеждане жалбата на К. Топалов срещу същата заповед, прекратил е производството по делото и е изпратил същото по подсъдност на Върховен административен съд. Прието е от съда, че оспорената заповед е издадена от министъра на правосъдието и при липсата на изрична разпоредба в Закона за нотариусите и нотариалната дейност /ЗННД/ за оспорването й пред АССО, жалбата срещу нея подлежи на разглеждане от Върховен административен съд / ВАС/, на основание чл.132, ал.2, т.2 АПК.
Върховният административен съд, второ отделение, предвид правомощието по чл.135, ал.5 АПК сам да реши дали изпратеното дело му е подсъдно, намира, че не е компетентен да разгледа настоящата жалба, по следните съображения:
Съгласно чл.12, ал.4, изр.2, вр. ал.3 ЗННД, изменена с §105, т.1 ЗИД на АПК / Д.в. бр.77/2018г., в сила от 01.01.2019г./, заповедта по ал.3 /за вписване в регистъра на Нотариалната камара на класиралия се в съответния район кандидат/ може да се обжалва пред Административен съд - София област, по реда на АПК.
Оспорената пред АССО заповед на министъра на правосъдието от 28.05.2018г. е издадена на основание чл.10, ал.2, вр.ал.1 ЗННД, вр.чл.2 от Наредба №36/07.01.1998г. за условията и реда за провеждане на конкурси за нотариуси, с която се слага началото на конкурса за заемане на вакантните места за нотариуси по съдебни райони посочени в т.1 - т.57 вкл.на заповедта. В ЗННД, както и в цитираната Наредба №36/1998г. липсва регламентация за обжалване и за компетентния съд пред който могат да се подават жалби срещу такива заповеди по чл.10, ал.2 ЗННД. При липсата на изрична регламентация в специалния закон -ЗННД относно процесната категория заповеди и като взе предвид, че тази заповед не е издадена от министъра на правосъдието в изпълнение на конституционните му правомощия по ръководство и осъществяване на държавното управление, съгласно чл.132, ал.2, т.2, предл.първо АПК, настоящият състав намира, че жалбата не му е родово подсъдна. По аргумент от чл.12, ал.4, изр.2, вр.ал.3 ЗННД / изм.Д.в. бр.77/2018г./, жалбата срещу заповедта от 28.05.2018г. на министъра на правосъдието, с която се насрочва конкурс за нотариуси, е подсъдна на Административен съд - София област, на когото е подсъдна и жалбата срещу крайната заповед на същия министър за вписване в регистъра на НК на класиралия се за съответния район кандидат. При положение, че крайната заповед на министъра на правосъдието е подсъдна на АССО, то и началната заповед на същия министър, с която се насрочва конкурса, следва да подлежи на оспорване пред същия съд - АССО.
От изложеното следва, че делото не е подсъдно на ВАС и той не е родово компетентен да се произнесе по същество на направеното оспорване. Родово компетентен по спора като първа инстанция, съгласно чл.132, ал.1 АПК, е АССО.
Поради това и на основание чл.135, ал.5 АПК, доколкото е налице спор за подсъдност, който не е разрешен, делото следва да бъде изпратено на компетентния съгласно чл.135, ал.3 АПК съд за разглеждане на спора и определяне на подсъдността. Тъй като спорът за подсъдност е между 3-тричленен състав на ВАС и АССО, компетентен за разрешаването му е 5-петчленен състав на ВАС.
Водим от горното и на основание чл.135, ал.5 АПК, Върховният административен съд, състав на второ отделение


ОПРЕДЕЛИ:


ПОВДИГА спор за подсъдност между тричленен състав на Върховен административен съд, второ отделение и Административен съд - София област, за разглеждане жалбата на К. Топалов, от [населено място], срещу Заповед №ЛС-04-
1595
:)))
|
нерегистриран
15 февруари 2019, 11:33
5
0
До коментар [#1594 #undefined] от "?!": A ако бяхме се вписали и чак тогава някой беше решил да подаде жалба срещу Заповед №ЛС-04-330/28.05.2018г.с с основание "нищожност", как тогава щяхме да сме обвързани с въпросната жалба? Щяха да ни "замразят" правата ли? :)))
1594
?!
|
нерегистриран
15 февруари 2019, 11:24
1
0
До коментар [#1593 #undefined] от "Класиран":Разбира се, че сме обвързани, що за въпрос....
1593
Класиран
|
нерегистриран
15 февруари 2019, 11:13
0
0
Колеги, кажете си мнението, ако заповедта ни за вписване е била обжалвана само от Гарибова, след като тя оттегля жалбата си, то ние обвързани ли сме с жалбите срещу Заповед №ЛС-04-330/28.05.2018г.? Още повече, че някои от жалбите срещу тази заповед касаеха определени райони.
1592
Заповед №ЛС-04-330/28.05.2018г.
|
нерегистриран
15 февруари 2019, 11:03
0
0
Въпросната заповед беше оспорена с няколко жалби пред АССО. АССО прецени, че тези жалби са подсъдни на ВАС и ги препрати там. Днес ВАС /тричленни състави/ излиза с определения, че жалбите са подсъдни на АССО. Но ще се чака произнасяне на петчленни състави на ВАС за разрешаване на спора за подсъдност.
1591
Успял колега
|
нерегистриран
15 февруари 2019, 10:58
4
0
Колеги, "смотани райони", ако въобще могат да се нарекат така са много малко. Работа има за всички стига да ти се работи и да имаш подход към клиентите, съответно и стратегия да разработиш кантората, а и зависи колко ти е голяма лакомията. Вярно е че в големите градове са съсредоточени банкови централи и "големия" бизнес, но има достатъчно малки райони, които не са за подценяване, там работата е спокойна, земеделието на много места е добре развиващо се, малкият и среден бизнес на много места предпочита по-малки градове заради данъци, ниско заплащане и наличие на работна ръка, а и обикновено има по един-двама нотариуса които отдавна ги мързи да работят и се държат отвратително с клиентите. Така, че колеги не завиждайте на успелите в "малките" райони, те може да бъдат по успели от тези в "големите" и особено от вас !!!
1590
До успял
|
нерегистриран
15 февруари 2019, 09:57
4
-2
Браво на теб Успял, ама сто процента си в смотан район ако си успял без помощ. Поздравления 10 години не е малък период. Но да си докдем на думата. Развитите райони не са за случайни. Така че ако си станал без помощ определено не си за софия, пловдив, варна или бургас. А може би заслужаваш, но това е друг въпрос . Успех успял. :)
1589
Успял
|
нерегистриран
15 февруари 2019, 08:23
7
-1
До всички, злобарчета от 10 години се боря да стана нотариус и накрая успях. Никога не съм си позволявал да пиша злобни коментари срещу колегите които са успяли.Много ми се иска да се срещна очи в очи с вас злобарчета дребни душици ще се разбягате като плашоци.
1588
Нерегистриран
|
нерегистриран
15 февруари 2019, 07:14
4
0
Няма още развитие с печата. Чакаме отговор от Министерството.
1587
011
|
нерегистриран
15 февруари 2019, 01:50
2
0
До 1582
Колега, айде моля Ви , да идете да учите за следващия конкурс !!!! И без да ми обяснявате кой , какъв е !
20 год удостоверявам подписи и сравнявам преписи ! Да не ми обясняват долни злобни душици, кое какво е !
Честито колеги !
1586
Нерегистриран
|
нерегистриран
14 февруари 2019, 23:10
0
0
До 1582 -гледаме ви сеира
1585
Скоро
|
нерегистриран
14 февруари 2019, 22:33
2
0
Скоро заповедите ще влязат в сила. Още малко!
1584
Нерегистриран
|
нерегистриран
14 февруари 2019, 22:24
1
0
А колегата с печата, има ли някакво развитие?
1583
Нерегистриран
|
нерегистриран
14 февруари 2019, 22:10
3
0
Уважаеми Колеги ,
Жалбоподателката Гарибова е подала молба за оттегляне на жалбата по АД 180/2019 г . по описа на АС София област срещу Заповеди от 06 до 74 ...

Обработено
РАЗПОРЕЖДАНЕ

№ 284
София, 12.02.2019
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ ОБЛАСТ - ОСМИ СЪСТАВ, в закрито заседание на дванадесети февруари в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КАРОЛИНА НЕДЕЛЧЕВА


разгледа докладваното
от съдията КАРОЛИНА НЕДЕЛЧЕВА
АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 180 / 2019.

Делото е образувано по жалба на М. Гарибова от гр.., против Заповеди на Министъра на правосъдието от Заповед СД -05-6 от 03.01.2019г. до Заповед №СД-05-74 от 03.01.2019г. включително – 68 броя заповеди на Министъра на правосъдието.
Жалбоподателят обосновава правния си интерес от оспорване с факта, че участвала в конкурс за нотариуси за съдебен район на Златоград, съдебен район Ивайловград и съдебен район Тополовград, видно от заявление за участие вх.№94-М-239/18г. В жалбата са изложени доводи за нищожност на заповедите.
С определение №242/08.02.2019г. по адм.д.№180/2019г съдът е разделил жалбата на М.Гарибова от гр.С., като предмет на настоящото дело - адм.д.№180/2019г. е законосъобразността Заповед СД -05-6 от 03.01.2019г. на Министъра на правосъдието.
С молба вх.№711/08.02.2019г. същата жалбоподателка заявява,че „оттегля жалбата си по адм.д.№180/2019г. „ като в края на текста е завършила с искане „да бъде даден ход на образуваното адм.д.№180/2019г по описа на АССО“.
За съда е налице неясна вола на жалбоподателя относно искането изложено в молба вх.№711/08.02.2019г дали оттегля жалбата си срещу заповед № СД-05-6/03.01.2019г.на министъра на правосъдието,която е предмет на адм.д.№180/2019г. или я поддържа.
Ето защо и на осн.чл.158 ал.1 във вр.с чл.150 т.7 от АПК и чл.155 от АПК съдът


РАЗПОРЕДИ:

ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ производството по адм.д.№180/2019г по описа на АССО.
УКАЗВА на М.Гарибова да заяви изрично и недвусмислено поддържа или оттегля жалбата си срещу Заповед № СД -05-6 от 03.01.2019г. на Министъра на правосъдието,в едноседмичен срок от получаване на съобщението.
При неизпълнение на указаната нередовност,производството по делото ще бъде прекратено.
Разпореждането не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КАРОЛИНА НЕДЕЛЧЕВА
1582
Килото
|
нерегистриран
14 февруари 2019, 22:06
2
-3
Как сте на Митю Таневите хора? Научихте ли кое е препис и кое е подпис? А тарифата? Много сте се умълчали.
1581
нв
|
нерегистриран
12 февруари 2019, 12:28
5
-1
Даже има вече и определения по някои от тях.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име (коментирате, като нерегистриран)
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно