Топлофикация София , Съдебната власт и... още нещо
Създадена от Ivaylo Radulov на 24 май 2018
Започни с:    Първите | Последните
Отговор
44
Емил
|
нерегистриран
23 юни 2018, 10:11
1
0
До коментар [#43 #undefined] от "Красимира Байчева":
Да съдим държавата - Държавата, в лицето на нейния орган на съдебната й власт ВАС, представляван от Общото Събрание на Съдиите от I и II Колегии на ВАС, е издала абсолютно незаконосъобразно решение ВАС.ОССотIиIIКол.Тълк.Реш.№3/13.05.2010г. по ВАСтълк.д.№5/2009г. ( http://www.sac.government.bg/…/69f4857eea548801c2257e4d003c…), с което държавата е осуетила прилагането на чл.6 от Конвенцията за правата на човека, а също и не е осигурила, а е осуетила ефективни правни средства за защита, каквито предвижда чл.13 от същата Конвенция. Затова тя трябва да бъде осъдена на основание КРБ,чл.56 вр. Конвенцията,чл.6,чл.13 вкл. и за нарушение на Конституцията!
.
Сега разбрахте ли КОЙ извършва геноцид над българския народ? - Този който е разял/корумпирал/подкупил съдиите във ВАС и ги е накарал да приемат противоконституционно и незаконно тълкувателно решение, което всъщност не тълкува, а изменя и допълва законите, като съдиите от ВАС са се вживели в ролята на Народното събрание и така са произвели НИЩОЖНО тълкувателно решение, което има качествата на (нормативен) АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ произведен и произнесен В СЪДЕБНА ФОРМА, - вж Решение на Конституционния съд¨: http://www.sac.government.bg/…/69f4857eea548801c2257e4d003c…),
РЕШЕНИЕ № 6
София, 11 ноември 2008 г.
по конституционно дело № 5 от 2008 г., докладчик съдията Красен Стойчев
(Обн., ДВ, бр. 100 от 21.11.2008 г.):
.
,,извън всякакво съмнение СЪДИЛИЩАТА не само правораздават, но могат да ИЗВЪРШВАТ и АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ В СЪДЕБНА ФОРМА.",
но виж и http://www.sac.government.bg/…/69f4857eea548801c2257e4d003c…),
.
и, следователно, ВАС.ОСотIиIIКол.Тълк.Реш.№3/13.05.2010г. по ВАСтълк.д.№5/2009г. може да бъде оспорвано по ЗОДОВ,чл.1,ол.1 и то безсрочно.
.
Следните 15 ,,ОСОБЕНИ" съдии заслужават похвала вр. с мнението им по ВАС.ОСотIиIIКол.Тълк.Реш.№3/13.05.2018г. по ВАСтълк.д.№5/2009г.:
.
Светла Петкова, Андрей Икономов,
Мария Костова, Александър Еленков,
Сребрина Христова, Наталия Марчева,
Милка Панчева, Румяна Папазова,
Йовка Дражева, Маруся Димитрова,
Ввиолета Главинова, Мариета Милева,
Тодор Тодоров, Павлина Найденова
и Илиана Славовска.
43
Красимира Байчева
|
нерегистриран
19 юни 2018, 12:28
2
0
Продължавам с това ,което написах на 15.06.2018г под номер 37.
Кои "услуги" извършва ТС,които в гл. 10 не били посочени кой осъществява контрола според Председателя на КЕВР?
Тези услуги повечето са НЕЗАКОННИ.САМО ПОЛУЧЕНАТА ЕЛ. ЕНЕРГИЯ ПО КОМБИНИРАНИЯ МЕТОД НЕ Е НЕЗАКОННА, но за нея едва ли ще научим много.З аразходите ан ТС, за печалбите получени от продажбата.
Това не е вярно,че няма посочена институция ,която да осъществява контрол.
Това е МЕ и по- специално Министъра на енергетиката, който отговаря за патримониума на т.н. Общинска" фирма по акции.
Една от незаконните "услуги" е продажбата на природен газ на фирми,които препродават на битови клиенти газ за битови цели.ТС купува приорздния газ на цени на едро, а продава по цени на дребно.Тази незаконна търговия беше регистрирана още преди години, но никой не пожела да разследва.
Защо ДАНС нищо не върши? Защото е подчинена на"Буда".
42
Brany
|
нерегистриран
19 юни 2018, 10:38
0
0
До коментар [#41 #undefined] от "Геро":
о я не ми говорете за топлофикация - това е опасна банда
41
Геро
|
нерегистриран
17 юни 2018, 22:16
1
0
До коментар [#40 #undefined] от "чича ви":
Е, виж резултата - няма дебат. Добичетата плащат , а бандюгите дебелеят и още повече дебИлеят
40
чича ви
|
нерегистриран
16 юни 2018, 21:31
1
0
До коментар [#37 #undefined] от "Емил":
Евала пичове - разбивайте бандитите като топлофикацияСофия!
39
Красимира Байчева- нерегистрирана
|
нерегистриран
15 юни 2018, 14:44
4
0
Съгласна съм както с Ивайло Радулов ,така и с Емил, но най-основната вина за това е,че е приета системата на сгр. ет. собственост/СЕС/. Първо и най- важно е да искаме премахване на СЕС в ЗЕ и Наредбата ще бъде нищожна. Зак. за ет. собственост беше създаден за друга цел да осигури едно управление вътре в жил. блок, но хитрягите вмъкнаха това СЕС в топлоснабдяването.От там задълженията на ТС били до аб. станция за доставка, но за права без договори за продажба прочетох мненията пред КЗК както Ивановн на КЕВР счита ,че договорът за доставка бил договор за продажба и затова ОУ не се нуждаели от потвърждение и приложение към писмен договор.Всички това мнение изразяват.
Защо предпочитат всички тази престъпна схема, както и за прогнозните количества? Да финансират допълнителноо и предварително ТС.Тези ФДР и др.услуги на ТС не подлежали на контрол от КЕВР.За ФДР отговаряла и трябвало да ги контролира Министъра на енергетиката, но за другите услуги на ТС, Иванов казва ,че в гл.10 топлосн. не са посочиили законодателите ,кой ги контролира.В другите глави в ЗЕ за ел. енергия , за газоснабдяване са посочили в съотв. глави на ЗЕ. Защо ли?
Кой контролира производзството и продажбата на ел. енергия от комбинираното производство? Не е посочено.Защо?
Защото всички разходи по комбинирания способ се плащат от т.н. "Клиенти" Затова в чл.125 от ЗЕ е вписан топлоносителя- водна пара. Всички знаем ,че не е водна пара топлоносителя, а е гореща вода.В ОУ ,които винаги предварително изготвят ТС е гореща вода.Защо си е мълчал Зам директор по експлоатация? защото получената пара като краен продукт от произвадството на ел. енергия се охлажда под нула градуса и след това се подгрява ,за да ни я подадат като гореща вода.Какви температури влизат във формулата за изчисляване на отд. топл. Защо все ни дават подгряване на водата в сметките, а не изразходената? Сега затова е отменена формулата от 3-чл състав на ВАС.
Те продавт ел. ен. на кого мислите? На НЕК и Холдинга.Разбира се ТС не е за оплакване публикуван закона и още стои същия чл.,защото поучават и премии.Тка ние заспалиет българи сме търпяли от2003 г. ДВ бр.107.Валентин Димитров -бившият Изп.Директор е най- яркия пример за облагодетелствуване.Още много неща има за писане.Отново ще пусна
38
Красимира Байчева- нерегистрирана
|
нерегистриран
15 юни 2018, 14:44
1
0
Съгласна съм както с Ивайло Радулов ,така и с Емил, но най-основната вина за това е,че е приета системата на сгр. ет. собственост/СЕС/. Първо и най- важно е да искаме премахване на СЕС в ЗЕ и Наредбата ще бъде нищожна. Зак. за ет. собственост беше създаден за друга цел да осигури едно управление вътре в жил. блок, но хитрягите вмъкнаха това СЕС в топлоснабдяването.От там задълженията на ТС били до аб. станция за доставка, но за права без договори за продажба прочетох мненията пред КЗК както Ивановн на КЕВР счита ,че договорът за доставка бил договор за продажба и затова ОУ не се нуждаели от потвърждение и приложение към писмен договор.Всички това мнение изразяват.
Защо предпочитат всички тази престъпна схема, както и за прогнозните количества? Да финансират допълнителноо и предварително ТС.Тези ФДР и др.услуги на ТС не подлежали на контрол от КЕВР.За ФДР отговаряла и трябвало да ги контролира Министъра на енергетиката, но за другите услуги на ТС, Иванов казва ,че в гл.10 топлосн. не са посочиили законодателите ,кой ги контролира.В другите глави в ЗЕ за ел. енергия , за газоснабдяване са посочили в съотв. глави на ЗЕ. Защо ли?
Кой контролира производзството и продажбата на ел. енергия от комбинираното производство? Не е посочено.Защо?
Защото всички разходи по комбинирания способ се плащат от т.н. "Клиенти" Затова в чл.125 от ЗЕ е вписан топлоносителя- водна пара. Всички знаем ,че не е водна пара топлоносителя, а е гореща вода.В ОУ ,които винаги предварително изготвят ТС е гореща вода.Защо си е мълчал Зам директор по експлоатация? защото получената пара като краен продукт от произвадството на ел. енергия се охлажда под нула градуса и след това се подгрява ,за да ни я подадат като гореща вода.Какви температури влизат във формулата за изчисляване на отд. топл. Защо все ни дават подгряване на водата в сметките, а не изразходената? Сега затова е отменена формулата от 3-чл състав на ВАС.
Те продавт ел. ен. на кого мислите? На НЕК и Холдинга.Разбира се ТС не е за оплакване публикуван закона и още стои същия чл.,защото поучават и премии.Тка ние заспалиет българи сме търпяли от2003 г. ДВ бр.107.Валентин Димитров -бившият Изп.Директор е най- яркия пример за облагодетелствуване.Още много неща има за писане.Отново ще пусна
37
Емил
|
нерегистриран
15 юни 2018, 11:21
4
0
До коментар [#36 #undefined] от "Ivaylo Radulov":
Абсолютно вярно в закона за енерегетиката ясно е записано, че “Топ­лофикация“ ПРОДАВА енер­гия, а не я ПОДАВА и тя може да се измерва само с топ­ломер .И за това най-големият бан­дитизъм се със­тои в това, че “Топ­лофикация“ извър­шва услуга БЕЗ ЗАКОНЕН ТЪР­ГОВ­СКИ УРЕД за продажба на енер­гия– ТОП­ЛОМЕР НА ВХОДА НА ЖИЛИЩЕТО НА АБОНАТА. Той поз­волява да се отчете каква енер­гия реално се пол­зва от абоната и за отоп­ление, и за топ­лата вода. След като няма този законен тър­гов­ски уред “Топ­лофикация“ не може да извър­шва тази услуга, следователно не може да издава фак­тури, на които пише колко енер­гия е упот­ребена. Прес­тъп­ната дей­ност на „Топ­лофикация” продъл­жава реално с издаването на фак­тури с невярно съдър­жание, писани на коляно, защото по прог­нозни данни не могат да се правят подобни финан­сови документи. То е като да отидеш в магазина и да ти кажат: “По прог­нозни сметки вие ще изядете 100 хляба и ние сега ще ви вземем парите за тях, а после, като изядете два, ще ви вър­нем останалите пари.“.Фактически това е незаконно кредитиране на фир­мата от граж­даните, а „Топ­лофикация” нагло начис­лява/ла/ и лихви въху тези незаконни суми –годишно около 50 млн. лв – отново незаконна бан­кова дейност!Комичното е, че в края на отоп­лител­ния сезон бан­дит­с­ките топ­линни счетоводители правят израв­нителни сметки – отново съвър­шено незаконни, защото са със­тавени по показанията на уредите за дялово раз­п­ределение, мон­тирани на радиаторите.А дори и детето-чудо на кабинета „Борисов” минис­тър Доб­рев призна нас­коро, че те не са уреди за тър­гов­ско отчитане, но, странно, не пос­лед­ваха никакви сан­к­ции, нито пък беше отнет лицен­зът на “Топ­лофикация“, както би след­вало.
36
Ivaylo Radulov
|
нерегистриран
12 юни 2018, 15:24
4
0
До коментар [#35 #undefined] от "Жа ":
Не , проблема е , че Топлофикация София ЕАД е непазарен субект и бандитска организация , която не функционира както би следвало в пазарна среда - поняла?! Алтернатива скоро ще се появи стига Населението да се опомни как го ограбва това дружество и да се превърне в Нация , която е европейска и включена - Народ , който плаща реално потребление...
35
Жа
|
нерегистриран
11 юни 2018, 08:49
3
-2
Като гледам съдебната практика - не бележите никакви успехи пред съдилищата . Нямате спечелени дела , а няма и да имате . Мучите по сайтовете и ръсите глупости . Две тълкувателни на ВКС минаха - и в двете ви отрязаха . Каква алтернатива предлагате на хората - да цепят дърва , да инвестират по 15 000 лева за газификация ? Те ако имат пари за такива инвестиции ще си плащат по 150-200 лева парно месечно и ще пеят . Проблемът е в ниския стандарт на хората ….и че от глад и простотия някой като вас клошарчета почват да превъртат ….
34
Vily
|
нерегистриран
10 юни 2018, 21:59
1
0
До коментар [#32 #undefined] от "Ivaylo Radulov":
Ооо, те за това са толкова активни - обикалят като глухи кучки из цяла София.
33
Vily
|
нерегистриран
10 юни 2018, 21:59
0
0
До коментар [#32 #undefined] от "Ivaylo Radulov":
Ооо, те за това са толкова активни - обикалят като глухи кучки из цяла София.
32
Ivaylo Radulov
|
нерегистриран
09 юни 2018, 13:10
2
0
До коментар [#31 #undefined] от "европееца":
На този етап продължава умишленото губене на време на заседанията на РГ в МЕ за промяна на глава 10 за топлоснабдяването в ЗЕ. Вече 3 петъка и 2 вторника близо 5 часа се гледа решение 165 на КЗК, за да може да се отлага въпроса с договорите. Все пак на този етап когато говорим, че това или онова се решава чрез свободно договаряне в писмените договори за продажба на ТЕ, никой от отсрещната страна не опонира. че няма да има договори. Изглежда са се примирили, че договори за продажба на ТЕ все пак трябва да има. А договорите трябва да са работещи.

http://dox.bg/files/dw?a=1dcceb33ce
► Засега не пожелаха да коментират определенията за видовете измервателни уреди според тяхното предназначение в търговската сделка, което им дадохме писмено. Дефинициите са за търговски, контролен и други (допълнителни) изм.уреди. Срокът тече, ще ги чакаме търпеливо да дойдат до договорите. Три са местата на възможните сделки - 3 вида договори.
Иначе по адм.дело 1372/2016 г. завършва администрирането му за 5-чл.ВАС.
По отношение на сигналите по чл.205 НПК също има развитие. Викани са съдии в КОМПИ, започва разследването на известен кръг лица като ОПГ в ГДНП. Събираме доказателства за фалшифицирани документи. Не знам дали имам право да коментирам по-нашироко разследванията. Все пак в един момент ще опрем до прокуратурата, така че няма място за излишни илюзии. Ивайло и Светла заминават за Брюксел по повод петицията им за престъпленията в заповедното производство - на съда и на ЧСИ. Нужна е активност от повече хора и нещата ще се случат по-бързо.
31
европееца
|
нерегистриран
08 юни 2018, 23:53
1
-2
До коментар [#30 #undefined] от "Ivaylo Radulov":
Абе пичове , защо изобщо си правите разговори с бандити? А , виждам , че го правите доли и с комуняги и съветски спецове в Родината ни... Защо - оставете идиоите да пукнат и търсете ЕК за помощ.
30
Ivaylo Radulov
|
нерегистриран
08 юни 2018, 15:32
3
-2
До коментар [#24 #undefined] от "Жа-бата тлъста":
Хората от топлофикация отлично знаят какво пише и какво не пише в т.н. "нормативни документи". Поради тази причина, те изключително умело и хитро знаят как да направят нещата така, че видимо да няма нарушение на въпросните "нормативни документи" но всъщност те непрекъснато ги нарушават възползвайки се от пропуските в тези "нормативни документи" и най-вече се възползват от незнанието на отделния потребител.
Цялата система на отопление от топлофикация чрез фалшификации и манипулиране на данните е изградена, чрез използването на следните ключови фактори:
▬1) Незнанието на гражданите потребители и отказали се . Съвсем нормално е отделният човек (потребител) да не е специалист по топлотехника, топлоснабдяване, счетоводство, право и т.н.
▬2) Огромната по обем и непрекъснато променяща се нормативна база, която регулира дейността на топлофикационните дружества, така че и да иска човек, трудно може да се оправи с тези непрекъснато обновяващи се нормативни документи и да следи как и какво се променя в тях.
▬3) Непрекъснатото и умишлено поставяне на потребителите в неравноправно положение от всички онези, които създават т.н. "нормативна база" . Всички нормативни документи отнасящи се до енергетиката и по-специално до топлоснабдяването са написани така, че всички права са дадени на топлофикационните монополисти а на потребителите е дадено правото само... да плащат! Единствено поради членството си в ЕС Българските власти се принудиха да приемат Закон за Защита на Потребителите, който поради общоевропейските изисквания при неговото съставяне противоречи почти изцяло на всичко записано в нормативната база създадена специално за енергетиката.
▬4) Държава, която чрез своите бутафорни народни представители, лицата в правителствата и правосъдната система - вместо да защищават гражданите (потребителите) си, правят точно обратното, всячески защищава топлофикациите и откровено ограбвайки гражданити си.
▬5) Ключова роля в ограбването на гражданите играе т.н. "български съд", който от инструмент за праворъздаване, е превърнат в инструмент за ограбване, като нарушавайки законите (!?!) всячески и "творчески" съставя решения по делата на топлофикация, които винаги са в полза на монополиста.
Какво му остава на човек при това положение? Или да се примири и да приема нещата, така както са му ги "подготвили" неговите управници или да се бори и да си търси правата.
Всичко , което ви интересува за Топлофикация и как лъже и стъкмява , как ограбва ▬ТУК: http://toploizmamata.free.bg/
▬Тук -също : http://toploizmamata.free.bg/

http://toploizmamata.free.bg/
http://toploizmamata.free.bg/


29
крепостничество
|
нерегистриран
08 юни 2018, 11:30
2
0
Да не би нещо крепостните на Р. Овч., А. Ал., Бисеров и теменужената Гинка да се възмущават от "таксата Тръби" и "добавката Станишев"? Все пак живеете в Задунайска губерния, а крепостничеството е сред най-често прилаганите древни руски традиции.
Топлофикация няма клиенти, а крепостни. Ако бяха клиенти, щяха да могат да се "разведат" с Топлофикация. А както показва родната практика не само продажбата на имота не води до развод с Топлофикация, но дори и смъртта не е раздяла.
Същото и със зелената енергия - искаш, не искаш - получаваш. Парите отиват у сем. Бисерови или пък при Гинчето, дето прави скъпи реклами при Моника Станишева, които плаща с парите от добавката "Станишев".

Що се отнася до бутафорния български съд - нека съдиите първо си получат индексирането на заплатите и започне да им се плаща дежурството, пък после да говорим, че в България имало съд. Туй нещо дето се води съд - че те на себе си не могат да помогнат, та какво остава на жертвите на Топлофикация и Енергото!
Там където се появят Енергото и Топлофикация законите заспиват. Тъй че няма смисъл да си говорим за право, когато става дума за олигарси.
Тепърва ще стане и по-лошо като направят АЕЦ-Белене - дори да има чужд инвеститор, то държавата ще поеме заробващи условия - напр. да изкупува тока на много по-висока цена, отколкото може да го продаде в която и да е друга държава, а заради липсващата икономика в България няма начин той да бъде използван вътре в страната. То от АЕЦ-Козлодуй го изнасяме на загуба, защото никъде другаде крайните клиенти не плащат такива високи цени, а като се направи още една АЕЦ съвсем ще загазим, защото разликата между високата изкупна и възможната ниска продажна цена в чужбина пак ще влезе в сметките на крепостните.
28
Тресем пачаври
|
нерегистриран
08 юни 2018, 10:37
1
-3
До коментар [#25 #undefined] от "Ivaylo Radulov":

Ооо педал тука ли си да ти серем уврато
27
Тресем пачаври
|
нерегистриран
08 юни 2018, 10:34
1
-3
Мама ви дееба как ште ви го натресем
26
К. Величкова
|
нерегистриран
08 юни 2018, 09:59
2
-3
До коментар [#24 #undefined] от "Жа":
Абе Жа-бе , дай линк поне към някой твой профил , че да видим коя си бе мършо от топлото , или на топло
25
Ivaylo Radulov
|
нерегистриран
08 юни 2018, 09:57
3
-2
До коментар [#24 #undefined] от "Жа":
Ха...хахахаха , колко злъч и простащина ...Нищо от идиотската ти интерпретация на лице с тунелно мислене нэма да довършвам бе тлъста кучко , не можете да извадите нито един смислен аргюмент , че бандитската Топлофикация е пазарен субект , опериращ правомерно по вътрешното и съюзно законодателство... Вие и мутрите ви ЧСИ-та сте аут Съдилищата все повече ще ви шибат - понял , нэма далавера за вас , докато не станете нормален пазарен субект опериращ правомерно , а не като ОПГ.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име (коментирате, като нерегистриран)
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно