Въвеждане на периодично атестиране на нотариусите и ЧСИ-та от независими атестационни комисии, извън камарите им
Създадена от на 30 май 2018
Започни с:    Първите | Последните
Отговор
|
нерегистриран
30 май 2018, 17:36
15
-6
Предлагам независим орган, извън нотариалната камара, респективно, извън камарата на ЧСИ-тата, по предварителни и ясни критерии да извършва периодично атестиране за тяхната дейност-за тази цел ще са необходими леки изменения в съответните закони-за ЗННД, и ЗЧСИ. Атестирането трябва да бъде от орган, или от лица с правомощие да атестират извън камарите (предлагам да е от комисия от действащи магистрати, адвокати, университетски преподаватели в съответната област) с цел обективност.

Напомням,че магистратите са подложени на редовно периодично атестиране.
Нотариуси и ЧСИ-та не са над съдиите. Нотариусите и ЧСИ-тата вършат държавно делегирана дейност, и държавата следва да упражнява постоянен контрол върху тяхната квалификация, чрез атестиране, подобно на атестирането на магистратите. Защото това е в интерес на правната сигурност-че тези държавно делегирани дейности се вършат от подготвени лица, а подготвения не се страхува от атестиране.
Например-при нотариусите-да се провежда проверовъчен изпит по Граждански процес, на случаен принцип да се проверяват нотариалните актове, дали не са копи пейст от правноинформационни системи, нотаилна дейност при по сложни казуси , срочността на връчването на нотариалните покани, точността при събирането на таксите и тн.
При ЧСИ-тата пък да се проверяват освен актовете издадени от ЧСИ-тата, и освен периодичен изпит, да се проверяват и броят на жалбите на гражданите, които са уважени от съда, и причините за незаконната дейност на ЧСИ-та(уважена жалба на гражданин е точно това). Напомням,че при прокурорите , при съдиите се проверяват броят на отменените актове. Също така, ако се окаже,че има ЧСИ-та редовно "губещи" дела в съда, при жалби на граждани по чл. 435, законодателят да даде възможност атестационната комисия да може да внася пр едложение до Министъра на правосъдието, за отнемане на правоспособността поради некомпетентност.
Така , както ако магистрат не издържи атеестацията може да бъде уволнен, или да е спънка при конкурсите за повишаване.
ЧСИ-та и нотариусите над магистратите ли са,че са така законодателно пазени, че не е предвиденоа атестация, и загуба на правоспобоност при провал при атестирането.
Разбира се, при положителна атестация ЧСИ-та и нотариусите ще могат да продължават дейността си, като следва да бъде предвиденаа периодичност и ритмичност на атестациите(каквито ги има за магистратите)
1
Така така
|
нерегистриран
30 май 2018, 17:56
8
0
Предлагам за Председател на Комисията Краско Молловъ.
2
ЧСИ
|
нерегистриран
30 май 2018, 19:29
4
0
По-добре ЛордУ, все пак е доктор, милорд, мейди и ....
3
Красимир Моллов
|
нерегистриран
30 май 2018, 20:11
9
-4
До коментар "така така": Тази тема не е създадена от мен,така,че не е уместно да се намесва моето име,тъй като не е по същество на темата. ПО СЪЩЕСТВО НА ТЕМАТА: Поздравявам автора за инициираната тема за обсъждане -точно ,ясно и аргументирано мнение,а и обществено значимо.Работя редовно с доста ЧСИ и нотариуси.Болшинството са професионалисти,но има и прекалено много "черни овце"."Черните овце" си ги знаят и в двете камари.
4
номинации
|
нерегистриран
31 май 2018, 11:42
9
-3
Предлагам, за шеф на комисията за атестация на ЧСИ-тата -някой човечец прогонен от дома си, особено при ситуация без да има дългове(справка предавеното на битиви от 2017 за мошенничесдката схема-как без да имаш дългове ставаш дслъжник).
А за шеф на комисията по атестации на нотариуси -редно е, с цел обективност шеф да е човек загубил имота си, озавал се без имот изненадващо, но без да извършва каквато и да е сделка. Или лице, извършило сделка-купил имот, дал едни пари, но сделката се оказала нищожна.
5
до автора
|
нерегистриран
31 май 2018, 15:53
7
-6
Няма да стане!
6
ей
|
нерегистриран
31 май 2018, 16:43
8
-7
не разбра ли, че няма да станеш ЧСИ
7
|
нерегистриран
10 януари 2019, 15:08
7
-8
Отлично предложение!
8
АТЕСТАЦИОННИ ИЗПИТИ ЗА НОТАРИУСИ И ЧСИ-ТА
|
нерегистриран
10 януари 2019, 15:43
12
-11
Атестирането следва да е под формата на изпит!
Удачно бешенапример на сегашния изпит за нотариуси да бяха изпитани и вече вписаните-с цел атестационна проверка на знанията.
Подготвения не се страхува от изпит!
Ежегодно следва да се провежда атестационен изпит за нотариуси и ЧСИ-та . При издържане на изпита продължаваш дейността. При провал-се отнема правоспособността, поради некомпетентност. Ние сме убедени,че всички ще издържат изпита, но Ленин е казал ,че проверката е Висша форма на доверие(Ленин В.И, Събрани съчинения, том III, стр. 423, ред 12-отгоре).


Важно е изпитът-атестация да се провежда от комисия , извън съсловните им организации. Например комисия от действащи съдии и адвокати-с цел обективност да изпитва атестационно нотариуси и ЧСИ-та!
9
Декан
|
нерегистриран
13 януари 2019, 12:34
6
-5
Всички изпити да са в университета. Строго и с подбор. И тук да е най-големият контрол. Който излезе, може да е всякакъв, и без тази тапия наречена правоспособност. Юрисконсулт или адвокат може веднага след получаване на дипломата, за другото само някакъв юридически стаж. Останалото да реши пазара. А не колегии да решават кой може да стане и кой не може. То така, както се вижда, пуснаха корен и не дават нищо да расте
10
$$
|
нерегистриран
12 февруари 2019, 08:05
12
-5
Подкрепа!
Изпити за действащи нотариуси и ЧСИ-та! Ежегодни, с цел атестация!
11
|
нерегистриран
12 февруари 2019, 09:19
6
-1
С интерес чакам отговорът на хасковската перла от кантората на нотариус 353 /ако не се лъжа/.
12
.
|
нерегистриран
12 февруари 2019, 12:03
12
-5
Нито при съдиите, нито при адвокатите има подобен изпит. Това е само повод да се направят нотариусите зависими.
13
До 1
|
нерегистриран
12 февруари 2019, 12:41
13
-7
В този ред на мисли, след като магистрати проверяват нотариуси, логично е нотариуси да проверяват магистрати.
14
изпити за адвокати, нотариуси и ЧСИ-та!
|
нерегистриран
12 февруари 2019, 13:08
7
-8
До коментар [#13 #undefined] от "До 1":
Не е логично. Магистратите са НАД нотариусите.
А що се отнася до коментарите,че при адвокатите няма подобна атестация чрез изпит-вече в друга тема беше предложено да се въведе периодично атестиране чрез изпит и на адвокатите, особено да бъдат изпитани станалите адвокати без изпит, плюс участниците в изпитните комисии за изпитът за младши адвокати, плюс да бъдат изпитани и началниците в адвокатурата.
Но тук темата е за нотариусите, а не за адвокатите. Те имат държавно делегиран монопол да вършат държавно делигирана дейност, и следва държавата периодично да ги изпитва-с цел държавата да е убедена ,че нотариалната дейност се върши от лица, поддържащи квалификацията си-а подготвения няма притеснения да бъде изпитан, нали.Периодичен атестационнен изпит за нотариусите е изцяло в интерес на правната сигурност.
15
Нотариус
|
нерегистриран
12 февруари 2019, 14:33
14
-6
Докато имотната мафия забогатяваше безконтролно, нямаше проблеми, сега когато нотариусите спряха имотните измами, включително и за фирмите, още повече че вече и активно ще следят произхода на средствата, ама изведнъж станаха неудобни, всеки ден във форума има идеи как да бъдат смачкани, зависими. Извинявайтв ама няма нужда всеки ден да пишете колко сме ви неудобни. Сигурна съм че даже и без пари да работим пак ще сме неудобни.
16
луди в темата
|
нерегистриран
12 февруари 2019, 15:03
8
-6
Абе госпожо защо им се връзвате??
Та това са драскачи платени по 8 лв на драсканица и 50 лв на тема
жалки и гладни душици продаващи и себе си за някой лев а тези които са неграмотни са на т.н. МИТИНГИ
17
Познавам майка ти
|
нерегистриран
12 февруари 2019, 20:04
1
0
До коментар [#10 #undefined] от " $$ ":

Ти па кой си смотаняк смотан?
18
|
нерегистриран
12 февруари 2019, 20:45
7
-7
Невротичната реакция против предложението за атестация чрез изпит показва само едно- ИЗПИТИ-атестация за действащи нотариуси са крайно необходими, а явно лица неуверени в подготовката си са силно притеснени. Дали има защо? Законодатерят да предвиди проведат от комисия от изпитващи от лица ИЗВЪН КАМАРАТА-например от магистрати, адвокати, университетски преподаватели, съдии по вписвания и тн. Предлагам изпитът-атестация да е с периодичност 1 път на 4 години.
Напомням ,че законодателството е извънредно динамично, съдебната практика постоянно се развива, има и развитие в Европейското право. Подготвения трябва да е извънредно радостен,че ще покаже блестящите си знания на изпит. А при провал(какъвто няма да има--всички нотариуси и ЧСИ-та са подготвени)-мястото да се пуска на конкурс.


Законодателю, действай по въпроса, и задвижи законодателната промяна-която да предвиди атестационен изпит за действащи нотариуси и ЧСИ-та! Правната сигурност предполага такава атестация да се провежда периодично.
Знаещия, подготвения не се страхува от изпит!
19
а бе 18
|
нерегистриран
12 февруари 2019, 21:31
7
-5
И какво като е динамично законодателството и практиката. Ако не си чел, когато е трябвало, си е твой проблем. Юриста трябва да знае къде и как да чете. Колкото до атестациите на съдиите и прокурорите, те са по повод тяхното кариерно израстване, а не по повод проверка на знанията им. След като веднъж е преценено, че определено лице отговаря на изискванията за магистрат, не му правят повторна проверка за това. Ама и ти си поредния некадърник. Изпитите за нотариуси съвсем не са леки и засягат правна уредба още от 30те години на миналия век. Но няма как да обясня с две изречения на незнаещ за какво става въпрос, то затова се учи 5 години, после стаж, после пак четене, ама 18 май не го прави, след като му е толкова страшна динамичната правна уредба. По-голяма глупост не бях чела.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име (коментирате, като нерегистриран)
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно