Приподписването на касационните жалби по АПК е безобразие.
Създадена от ... на 11 юли 2018
Започни с:    Първите | Последните
Отговор
85
|
нерегистриран
20 декември 2018, 13:42
0
-1
До коментар [#84 #undefined] от "Кучето с гледане не е станало месар":
Слаба топка, слаби аргументи, непознаване на новостите в АПК:
1. Приподписване ще има основно по два закона-по ДОПК, и по ЗУТ, защото законодателят въведе едноинстанционно гледане на делата, по повечето други правни спорове(например, и далеч не само по ЗДОИ), а по други дела изрично приподписването е изключено-например по дела за социално и здравно осигуряване. Значи-оказва се,че адвокат, който ще приподписва реално ще приподписва почти изцяло по спорове по ЗУТ(законът, наречен кошмарът на юриста) и по ДОПК.
Повечето адвокати нямат знания в тази крайно специфична материя! Но ще могат да приподписват. И ще го правят-заради паразитния доход от нищонеправене-гражданинът сам ще си е изготвил касационната жалба. И меню от пицария да занеса, и отгоре да сложа надпис касационна жалба ще се намери кой да го приподпише.
2. ЗУТ е толкова сложна материя,че в София едва ли има повече от стотина адвоката да го разбират(като казусът се задълбочава, ако следва да познаваш и отменената нормативна уредба по ЗТСУ-а при спор по ЗУТ често си трябва познания и по отдавна отменена нормативна материя). Но пък всичките-почти 5000 адвоката в София ще могат да приподписват. Това е мега абсурд. И да има приподписване-НЕКА ДА ИМА ИЗПИТ по ТСУ и (или) данъчно право, плюс основи на администратимвното право и процес. Който издържи изпита-да може да приподписва, който се провали-да губи адвокатски права-поради некомпетентност. Който не се яви на този изпит да няма право да приподписва.
3. Примерът с лекарите ти е тъп. Дали ще отидеш на лекар е личен избор. В добавка-лекар не е всичколог, и под страх от наказателна отговорност лекар няма право да лекува извън тясната си специализация. Очен лекар няма право да ти даде лекарства за кръвно(въпреки,че е учил и кардиология като семестриална учебна дисциплина), под страх от наказателна отговорност. Но адвокат-.може да приподписва, дори и да не разбира. Разчита се на личния морал да не го прави, ако не разбира. Адвокат не може да разбира от всичко, не може да разбираш от ЗУТ, ако дългжи години не си се занимавал само със ЗУТ. ЗУТ е толкова сложна, и огромна по обем материя,че ако разбираш от ЗУТ(вклч отменени или действащи подзаконови НА) това почти изключва да разбираш от други отрасли на правото-например търговско-няма как да си всезнайко. ЗУТ редполага изключителна тясна специализация на знанията, но това не е предвидено в закона-ако не разбираш, да не можеш да приподписиваш. Ще можеш да го правиш.
4. Лицата имат дееспособност, и въвеждането на приподписвач значи,че лицата се лишават от дееспоспобоност , и се приравняват на лудите-поставени под ограничено запрещение, които могат да действат чрез попечител. Тоест който съди държавата е третиран като луд, и държавата му назначава процесуален попечител-без чиито подпис няма да се гледа жалбата му.
5. Има достатъчно примери лица да си водят успешно сами административни дела, без адвокат Пример-множеството дела, спечелени от жалещите, срещу СО за цената на билета са водени от жалбоподатели-инициативни граждани, без адвокати-и то успешно. Множество граждани сами си водят делата по ЗДОИ-значи можело ,и дали ще имаш адвокат следва да е единствено личен избор , а не процесуална предпоствка.
84
Кучето с гледане не е станало месар
|
нерегистриран
20 декември 2018, 12:47
0
0
До коментар [#82 #undefined] от " "Еми тогава иди си се лекувай сам,оперирай се сам и виж резултата. Точно така става,когато някой си е въобразил,че разбира ЗУТ повече от адвокатите.В едно дело се засягат много закони,не само един.В повечето случаи адвокатите си изготвят жалбите. Никой не приподписва чужди глупости.Затова не се притеснявайте- оперирайте се спокойно,без упойка.
83
не си баш прав
|
нерегистриран
20 декември 2018, 11:47
0
0
До коментар [#82 #undefined] от " ": Умнико,точно в ЕСПЧ и СЕС не може да се явиш,нито извършиш процесуални действия без адвокат,защото съдът иска да слуша компетентни мнения,а не нечии полюции на тема право...
82
|
нерегистриран
20 декември 2018, 08:45
0
0
Това приподписване нарушава ЕКПЧ защото затруднява достъпът до съд.
Дали ще се обърнеш към адвокат или не следва да е личен избор, а не натрапено, не някой да решава вместо теб, аи да губиш достъп до съд, ако не си се обърнал към посредник-приподписвовач.
Странно е когато лице е по-подготвено от адвокат в дадена материя(например архитект да оспорва ПУП, или счетоводилел да оспори ревизионен акт) следва да има приподписване от адвокат, който може изобщо да не разбира ЗУТ, или съответно ДОПК. Защо не е предвидено задължение на изпит, адвокат, който желае да приподписва да докаже знанията си в дадена материя? Какво "бракоразводник", или пък лице занимаващо се със заповедни по ГПК разбира от ПУП-ове, колко адвокати знаят как е била уредена материята , например преди 1944г? Видяхме на скорошен изпит колко се разбира и материята ЗУТ(вклч и по ЗТСУ и още по стари закони по материята)-масово скъсани адвокати и други юристи - с двойки и тройки. Скъсани но с право да приподписват, ако са адвокати. И с насрешното задължение гражданите да ги търсят за подпис, по касационни жалби, които гражданите сами са си написали. Подпис-за който адвокатът не носи отговорност-и да е подписал "некачествена" касационна жалба, адвокатът никак не отговаря-тогава за какво е това приподписване?Съвет: сезирайте Страсбург, Страсбург обича гакива казуси за лимитиране достъп до правосъдие, особено когато се прави с цел рлобизъм къмв определено съсловие!

В добавка-ако ще го има приподписавнето-всеки адвокат, който желае да приподписва следва да се яви на изпит, и да приподписва само ,ако е издържал изпита в дадената материя-защо изпит за кандидат приподписвовач не е предвиден в закона. Явяваш се на изпит по ТСУ, но това да не ти дава право да приподписваш по данъчни дела. И ако те скъсат на изпита да губиш адвокатски права-поради некомпетентност. Ако има изпит за прип одписвовачите-тогава може да се обмисли да има приподписване. Но сегашната уредба-всеи адвокат да припописва, дори и хал хабер да си няма например от данъчно право, или териториално и селищно устройноство е неприемливо.
81
...
|
нерегистриран
19 декември 2018, 11:41
0
-1
Другаки и другари,

поискахте ли от дядо Мраз да ви подари химикалки, с оглед на чаканото приподписване, което влиза в сила за ЧНГ?

А забелязахте ли,че към момента в Наредба номер 1 няма минимална сума за сурва-сурва при това натрапено приподписване(самата адвокатура е толкова изненадана от това приподписване,че не е готова с текст в наредбата си, към момента). Чл. 9 от наредба номер 1 визира приподписването по "гепека", и леко в повече идва да се търси аналогия с приподписването по "апека". Тоест излиза,че ще можете да приподписвате от добро сърце-без заплащане.


А дали няма промяна в Наредба номер 1, защото нашият призив до ВАдвС...да оспори приподписването пред КС има вероятност да бъде чут :) ? Самите адвокати вероятно са против омразния текст за приподписването-никой не иска пасивен доход от нищонеправене, все пак, нали.
80
|
нерегистриран
05 декември 2018, 11:28
0
0
Другарки и другари,
след последното изменение на АПК властта готви ново. Не коментираме качеството на бъдещите промени, а че така не се законодателства-седмици след предишните изменения, нови изменения.

Така или иначе ще изменяте АПК-то, и затова предлагам да отмените свинщината с паразитното приподписване касационните жалби.
79
оспорете приподписването пред Конституционния съд
|
нерегистриран
29 ноември 2018, 08:21
0
0
Другарки и другари,

позволяваме си да предложим на Висшия адвокатски съвет да оспори пред Конституционния съд противоконституционното нововъведение с натрапеното и излишно приподписване на касационните жалби по административни дела, по съображения посочени многократно в тази тема. Ние сме убедени, че адвокатите не искат пасивен доход от нищонеправене, и изразяващ се в полагане на подпис, без носене на никаква отговорност за качеството на касационната жалба, и без адвокат да е доказал зниния и подготовка на изпит в областта например на ДОПК и ЗУТ, и не само, и затова предлагаме на правоимащите(щото господарите на държавата ни третират като правонямащи сами да сезираме КС) да сезират Конституцинния съд. Предложението е конкретно и към Висшия адвокатски съвет-оспорете приподписването на касацинните жалби от адвокати. Така или иначе адвокатите дълбоко уважават началническия орган на адвокатурата-Висшия адвокатски съвт, и ние вярваме ,че така ще бъде само засилено уважението към Вас. Квалифицирания и подготвен адвокат не се страхува на свободния пазар на адвокатски услуги да си заслужи възнаграждението в условията на конкуренция и борба за доверието на Негово величество-клиента, а не да му се осигурява паразитен доход от нищонеправене с полагане на подпис под жалба, която страната сама си е написала.
АПК така или иначе е доставсетранно оспорен-в частта за промените, какво пречи КС да се занимае и с въпроса за приподписването. Ако приподписването е в унисон с Конституцията-то ще остане. Какво пречи тогава да бъде получено и мнението на Конституционния съд, ако нямате притеснение за противоконституционността-питайте КС- дали приподписването е Конституционносъобразно, или не. Или пък имате съмнения в отговора на КС-и затова се колебаете дали да сезирате?В допълнение предлагам и Омбудсмана да сезира КС по темата. Очакваме ,че ще го направи, и без специално запитване, странно е,че при сегашното сезиране е пропуснато да бъде оспорено и приподписването. Не оспорената 70 държавна такса за КЖ е проблем, а проблемът са натрапените за страните разноски за паразитното приподписване.
78
Да
|
нерегистриран
28 ноември 2018, 11:58
0
0
Безобразие е
77
|
нерегистриран
23 ноември 2018, 08:07
0
0
Другарки и другари,

Най-новата новост-адвокатурата си направила конференция, в която стигнали до извода,че адвокатската защита трябва да е задължителна.

https://news.lex.bg/%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5-%d0%bb%d0%b8-%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d1%8a%d0%bb%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%b4%d0%b2%d0%be%d0%ba%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0/


Алооооооу дали лице ще се обърне към адвокат е ЛИЧЕН ИЗБОР. Не може някой си друг да решава вместо страните по делата какво е добре за тях. Ако искаш ще се обърнеш към адвокат, ако искаш сам ще си водиш делото. Практиката с трудовите дела, например показва,че гражданите съвсем успешно си водят делата сами.

Гражданите имат процесулана дееспособност, и не са луди, поставени под заплещение за да им бъде назначаван процесуален попечител-адвокат, задължително, за да си водят делата, като процесуална предпоставка.


Аз така и предположих,че задължителнатото участие на приподписвовач по административни дела ще е началото да се опитат да наложат адвокат да участва "задължително" винаги. Някой друг да решава кое е добре за хората, и кое не.
Напоследък се прокрадват предложения да бъдат навързани десетина човека, задължително да участват в процеса и вече прекалявате -
има предложение задължително да участват-медиатор, адвокат, ...дори психолог-това беше предложено на друга конференция, щото университетите бълват психолози, и някой решил дори по граждсански дела да предложи страните да разговарят с психолог, това като условие за да се глреда делото. Страните по делата явно са гледани като овце за стригане, и се прави опит колкото се може повече лица да бъдат качени на "хранилка" на гражданите.
Явно на гражданите е гледано като на идиоти-както е казал един политик, които не могат да решават сами, кое е добре за тях, и кое не, а друг следва да решава вместо тях-в случая дали да се обърнат къв адвокат или не.
76
|
нерегистриран
08 ноември 2018, 10:34
3
0
Другарки и другари,
законодателните изненади нямат край. След като се въведе приподписването-което представлява по същество лишаване от процесуална дееспособност, КФН решава да "иззаконодателства" с пр оект на подзаконов нормативен акт, с който на автомобил се придава правоспособност, че и дееспособност-ще се води(по проекта) регистър на нарушенията на "автомобила", а в добавка "нарушенията на автомобила" ще се запазят и при новия купувач-което е справедливо-не може досието на автомобила,че е автомобил-нарушител да бъде просто така заличавано! Значи, имаме правоспособност и дееспособност на вещ-автомобил.


Бихте ли ми обяснили, ако "автомобилът"реши да обжалва глоба следва ли да бъде приподписана жалбата от адвокат, или автомобила може сам да си подава жалбата(в АПК пише,че жалби срещу наказателни постановления не се приподписват, но това важи, ако жалбата е подадена от физическо лице, не става ясно, ако автомобилът, недоволен от глобата,, с цел да не си влоши точките по бонус-малус системата и реши да обжалва наказателно постановление дали следва да има приподписване, или автомобилът сам може да си напише и подаде жалбата).


75
|
нерегистриран
10 октомври 2018, 18:18
2
0
https://www.segabg.com/category-bulgaria/komitet-kum-oon-razsledva-drastichniya-skok-na-sudebnite-taksi
Комитет на ООН разследва България за драстичния скок на държавните такси по администратимни деела.

Интересно-държавна такса от 70 лева е "драстичен скок", и пречка за правосъдие. А какво да кажем за незаконно вече исканите по над 300 лв за адвокатски подпис за паразитно приподписване на касационна жалба? Изготвя си гражданинът сам касационната жалба, а адвокатът, без да свърши нищо си позволява да иска въпросната сума за да положи подписа си под жалбата-която той нито е изготвил, ниито редактирал, нито прочменил, нищо не е свършил, тъй като адвокатския подпис вече е положителна процесуална препоставака за да бъде гледана жалбата.

Предлагам въпросния комитет към ООН да разследва и беззаконието с приподписването. Не новите държавни такси, големия проблем са разходите за паразитното приподписване.
74
|
нерегистриран
03 октомври 2018, 10:42
5
-5
Най-малко в два случая след теми в този форум имаше законодателни промени...
Затова темата трябва да продължи, докато законодателят не си оправи законодателното творение, или алтернативно, докато не се намери кой да сезира Конституционния съд(господарите не ни позволяват сами да се обрънем до КС), или алтернативно докато Страсбург не се скара на законодателя за затруднения достъп до правосъдие-с въвеждането на посредник-приподписвовач(и то недоказал квалификацията си чрез изпит-защото всеки адвокат, дори еи несведущ по ЗУТ -например, ще може да приподписва "ЗУТ"-аджийска КС).
Циничното е ,че законодателят не се интересува от мнението на суверена, измененията в АПК не са били никога предизборно обещание преди миналите избори,че суверенът на избори да има предварително информираното знание какво му се готви, и да прецени дали да подкрепи дадена политика. И досега питам къде беше проведено общественото обсъждане, знаете ли,че законопроекти внесени от народни представители не преминават през обществено обсъждане, задължително по ЗНА, през Обществено обсъждсане минават само законопроекти на МС. Още хората не са разбрали, че следва да ходят при приподписвовач(написах го бавно, защото тук един форумец каза,че не може да прочете лесно думата). В нито един новинарски сайт, при описание на законодателните промени не беше обяснено на публиката,че вече не могат сами да подават касационни жалби. Бяха описвани подробно другите промени-например за увеличените такси, или въвеждането на едноинстанционността по редица закони(то това и адвокати недоразбрали, точат лиги да приподписват, химикалки си накупили-да са в готовност, ама като цяло ще приподписвате по два закона по ДОПК, и по ЗУТ, като доста приподписвачи ще срешнат затруднение да обяснят без справка как се изменя ПУП, и дори каква е дефиницията на ПУП...).
73
1
|
нерегистриран
03 октомври 2018, 10:24
4
-5
Приподписването на кж по АПК вече е факт, с който всички трябва да се съобразяват, а не е безобразие. Промените бяха публикувани в ДВ. Законодателят не се интересува от мнението на интернетските тролове. Приключвайте тази тъпа тема. Аз повече няма да пиша.
72
71,
|
нерегистриран
03 октомври 2018, 09:09
7
-8
Очевидно четенето те затруднява и не следиш развоя й, а повтаряш като грамофонна плоча заглавието.
Преди да пляскаш мнения, виж какво са писали останалите. Или се месиш само когато не ти изнася?
71
|
нерегистриран
02 октомври 2018, 17:00
7
-6
До коментар [#70 #undefined] от ",":
Темата не е за освобождаване от държавна такса, а за приподписването. По въпроса за освобождаването от държавна такса беше вече даден пример какво се изисква. Вие не изисквате доказателства, но други изискват-видно от показаното определение.
Да се концентрираме върху приподписването, а не да оспамваме темата.
70
,
|
нерегистриран
02 октомври 2018, 14:08
6
-5
Съдия съм в административен съд. Имам доста молби за освобождаване от ДТ и за БПП. Това, което искам от страната, е само декларация. Събирам по служебен път информация от НАП и дирекция МДТ - данни за доходи и имущество и лицето не дава и стотинка.
Стига сте лъгали из дебело по форумите.
69
нагъл
|
нерегистриран
02 октомври 2018, 13:51
5
0
Предлагам Висшия адвокатски съвет да използва правомощието си и да сезира Конституционния съд, с искане да се обяви за противоконституционно на приподписването на касационните жалби от адвокати!
68
|
нерегистриран
02 октомври 2018, 07:54
7
0
Престанете да сравнявате касационните жалби по ГПК и по АПК. Несериозно е. Некомпетентно е. И статистимески -не може и дума да става за сравнение!

За сведение-повечето граждански дела приключват на първа инстанция-в над 85 процзента от делата и "спечелилия" делото, и загубилия спират до там-до първа инстанция, и приемат съдебното решение, каквото и да е. Не повече от 15 процента от делата се обжалват пред въззивния съд. Обжалването по касационен ред едва ли се случва в повече от 1-2 процента от делата-тоест "резачката" с приподписването не е голям проблем-повечето дела не стигант до ВКС, не само заради ограниченията в ГПК, а и гражданите не желаят да обжалват-вклч и ако са недоволни от решенията на "долните" съдилища, а като се има предвид,че и допреди измененията от 2017 в ГПК рядко делата стигаха изобщо до гледане по същество-тоест до 2017 дело във ВКС си беше екзотика и изключение, а приподписването по ГПК-не особено голям проблем за гражданите-те просто "отиват" във ВКС с адвокат, тоест въпрос за приподписване не стои.
Но това не се отнася за администратимните дела-масово първоинстацинните решения се обжалваха пред ВАдмС-или от недоволния гражданин, или от съответния държавен орган. Вероятно половината административмни дела се обжалваха пред ВАдмС(особено предвид и достъпните такси за обжалване до неотдавна), тоест обжалването си беше масово, и приподписването ще се усети скоро като ефект, зорлем гражданите няма да обжалват пред ВАдмС, а ако прочетете протоколи на дела във ВаДмС, дори на случаен принцип, ще видите ,,че масово гражданите си водеха делата сами-поне половината дела гражданите си водеха делата сами, и виждате съвсем не неуспешно. Да достигне дело до ВКС си е рядкост-да кажем няколко хиляди дела годишно, при общо над 200 000 граждански дела годишно-около процент-два от делата стигат до ВКС. Делата , стигащи до ВАдмС си бяха масови. Вече няма да са(по делата ,, по които изобщо е оставено касационно обжалване по административни дела)-не заради таксите, а заради приподписването.
67
!
|
нерегистриран
01 октомври 2018, 15:34
4
-3
Я не ми цитирай практика, такива дела съм водил не едно и две. Като дори и в съдебно заседание съм правил такова искане и е било уважено.Не ми цитирай практика на провинциални съдилища-при това граждански-на районни съдилища.Доказателство че си соц. слаб може да е рег. в бюрото по труда-има картонче за това което е безплатно или др. документи от соц. служби и те са безплатни, а не по 200.300 лева както е писал 61-ви.
п.с. Аман от соросоиди неюристи, хем не ви се отдава правната материя, хем коментирате.Относно приподписването същото е като по ГПК-пред касац. инстанция-ама при приемането им в ГПК-там невиехте като изгладнели кучета-защото соросоидните организации не бяха ударени-както е сега в АПК с такси.
66
до 64-НЕ СПАМИ, И НЕ ЗАБЛУЖДАВАЙ ПУБЛИКАТА!
|
нерегистриран
01 октомври 2018, 14:55
5
-5
ДО 64 и 65

Невярно! При искане за предоставяне на правна помощ молителят задължително предоставя доказателства. Пример от съдебната практика: http://www.court-pz.info/2015_1/0063eb15_29733115.htm О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№228/31.03.2015 на ПОС
"При това положение и в съответствие с чл.7 от ГПК и чл. 129 от ГПК за съда е съществувало задължението да напъти страната да представи доказателства в подкрепа на искането си. Без относими доказателсттва за обстоятелствата по чл. 23, ал.3, т.1, 3, 4, 5, 6 и 7 от ЗПП, и само на това основание съдът неправилно е отказал да предостави правна помощ, тъй като в действителност той не е изследвал дали са налице предпоставките за предоставяне на правна помощ."

Само с декларация не става-искат се и доказателства-аз посочих съдебна практика, а ти неподкрепени твърдения и обиди-така не се води правна дискусия! Това на всеки юрист е ясно, но не и на теб.
--------------------------
Нека не оспамваме темата, както се цели със спамът ти за отклоняване на вниманието. Темата не е за правната помощ, отвори си такава тема. Темата е за приподписването. Освен това правна помощ се предоставя за процесуално представителство-чл 94(едва ли някой ще тръгне по пътя да иска правна помощ само за приподписване, той просто би поискал правна помощ за цялостна адвокатска защита), а тук коментираме въпроса, когато страната-без значение дали може да си позволи или не адвокат не желае да има такъв(вклч и не иска и служебен), а желае сама да си води делото.

И да-искат се доказателства за правна помощ-изразяващи се от разни удостоверения от когото се сетиш-АВ-дали имаш или не имоти, документи за стойност на автомобила, документи дали си на трудов договор, какви са наличностите по сметките в банките, а в новия текст на АПК(който явно не познаваш)-и имотите на семейството му-227а. Доказателствата-разни удостоверения далеч не са безплатни, и далеч не е лесно в малкото време за касационно обжалване да се снабдиш с всички удостоверения, за да получиш от НБПП, с цел адвокат само да приподпише(вече посочихме защо е безсмислено упражнението).
чл 227а касае освобождаването от държавна такса-но това е един от начините да избегнеш приподписването-вж новия текст в чл 212 където се казва и "дела, по които жалбоподателят е освободен от държавна такса ". А за да бъдеш освободен от държавна такса следва да докажеш-вж чл227
(2) Държавна такса по производството не се внася от прокуратурата за подаване на протест, както и от граждани, за които е признато от съда, че нямат достатъчно средства да я заплатят. При разглеждане на молбата за освобождаване от държавна такса съдът взема предвид:
1. доходите на лицето и на неговото семейство;
2. имущественото състояние, удостоверено с писмена декларация;
3. семейното положение;
4. здравословното състояние;
5. трудовата заетост;
6. възрастта;
7. други относими обстоятелства.

-доказаването на тези обстоятелства-за доходи имуществено състояние, здравно състояние става с документи, които не са безплатни. И декларация НЕ е достатъчна както некомпетенто написа, и дори заблуждаваш публиката.


Нека не обсъждаме правната помощ, а приподписването. За правната помощ си отвори друга тема, и там има какво да се каже....
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име (коментирате, като нерегистриран)
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно