В нотариата , и сред ЧСИ-тата няма агенти към държавна сигурност!
Създадена от на 17 юли 2018
Започни с:    Първите | Последните
Отговор
13
мнение
|
нерегистриран
14 ноември 2019, 12:40
0
0
Разбира се,че няма. Затова-отворете досиетата им!
12
весело ми е
|
нерегистриран
09 август 2018, 23:31
0
0
До коментар [#10 #undefined] от "конкурс нотариус":
С учене не става ли работата?!
11
Красимир Моллов
|
нерегистриран
07 август 2018, 19:35
0
-3
ЧСИ Чолаков лишен от права за 2 години-справка решение на ВКС по гр.д. 5015/2017 трето гр.отд.
10
конкурс нотариус
|
нерегистриран
06 август 2018, 20:37
0
0
Здравейте, търся разработени теми за конкурс за нотариус. Телефон за контакти - 0884431692 или demanuv@gmail.com
Благодаря и късмет!
9
Красимир Моллов
|
нерегистриран
30 юли 2018, 23:15
1
-4
Длъжнико ЧСИ Чолаков,АГЕНТ на службите ли си? Внедрен агент в КЧСИ ли си?
8
Красимир Молров
|
нерегистриран
27 юли 2018, 22:13
1
-5
Има агенти,например ЧСИ Чолаков,завършил Симеоновската школа .Вероятно агент на бившата ДС,а и на сегашните служби
7
до 6
|
нерегистриран
19 юли 2018, 12:11
0
-2
За сведение-съдийката, която през 80-те години осъди Босия по политическите текстове на НК още правораздава. Такъв абсурд другаде в източна европа няма-имаше ЛУСТРАЦИЯ.
Поколението не е сменено, и това ще е така поне още 10-15 години.
Темата дали е имало ченгета сред нотариусите и ЧСИ-тата си е напълно актуална.
6
Странно
|
нерегистриран
19 юли 2018, 08:46
0
0
Минаха 30 години от врмето на демокрацията, има още живи хора от тази ДС.
5
Ти
|
нерегистриран
19 юли 2018, 08:21
0
0
Е, и?
4
|
нерегистриран
18 юли 2018, 10:18
0
0
Ето списък на лицата, които подлежат на проверка. Списъкът е всеобхватен. Липсват само нотариуси и ЧСИ-та. Включени са ВСИЧКИ публично значими професии-вклч и от частния сектор! например-подлежат на проверка дори началници в Адвокатурата до ниво адвокатски съвети, дори и синдиците са проверявани, също и лица, работещи в Търговски дружества -лица в УС на банки, ЗД и тн. Законодателят следва да добави и ЧСИ-та, и нотариуси, вклч и помощници, те над магистратите ли и над другите проверявани с обществено значими професии, че не се проверяват? Спокойно-младежите на 30г никой не проверява-посочено защо.
1. президентът и вицепрезидентът на Република България;
2. народните представители в Народното събрание и в Европейския парламент;
3. министър-председателят, заместник министър-председателите, министрите и заместник-министрите;
4. председателят и съдиите от Конституционния съд;
5. (доп. - ДВ, бр. 13 от 2017 г.) омбудсманът, заместник-омбудсманът и главният секретар в администрацията на омбудсмана, както и обществените посредници на общините и техните заместници;
6. председателите и заместник-председателите на държавни агенции, председателите и членовете на държавни комисии;
7. (доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 13 от 2017 г.) съдиите, съдебните заседатели, прокурорите, следователите, дознателите, разследващите полицаи, военните разследващи полицаи, разследващите митнически инспектори;
8. членовете на Висшия съдебен съвет;
9. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 13 от 2017 г.) председателят, заместник-председателят, членовете, главният секретар и директорите на дирекции на Комисията за защита на конкуренцията;
10. (изм. и доп. - ДВ, бр. 13 от 2017 г.) председателят, заместник-председателят, членовете, главният секретар и директорите на дирекции на Комисията за регулиране на съобщенията;
10а. (нова - ДВ, бр. 13 от 2017 г.) председателят, заместник-председателите, членовете, главният секретар и директорите на дирекции на Комисията за финансов надзор;
10б. (нова - ДВ, бр. 13 от 2017 г.) председателят, членовете, главният секретар и директорите на дирекции на Комисията за енергийно и водно регулиране;
11. управителят, подуправителите, председателят, заместник-председателите, членовете на управителен, надзорен и контролен съвет, директорите, заместник-директорите, ръководителите на отдели и ръководителите на сектори в Българската народна банка, Сметната палата, Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса;
12. изпълнителните директори на изпълнителни агенции и ръководителите на държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, и техните заместници;
13. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 05.03.2010 г.) членовете на Изпълнителния съвет и на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
14. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г.) главният секретар, генералните директори, заместник генералните директори, главните директори, заместник главните директори, директорите, заместник-директорите, началниците и заместник-началниците на управления, районни служби, бази гранично-полицейски кораби, гранични контролно-пропускателни пунктове, районни центрове 112 и началниците на участъци, отдели и сектори в Министерството на вътрешните работи и началниците на структури по чл. 37, ал. 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи;
15. (изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.) началникът и заместник-началниците на отбраната, командващият, заместник-командващият и началникът на щаба на Съвместното командване на силите, командирите, заместник-командирите и началниците на щабовете на Сухопътните войски, на Военновъздушните сили и на Военноморските сили.
16. (изм. и доп. - ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2015 г., в сила от 01.11.2015 г.) директорът, заместник-директорите, директорите на дирекции, началниците на отдели и началниците на сектори в служба "Военна информация" и служба "Военна полиция" към министъра на отбраната, председателят, заместник-председателите, директорите на дирекции и началниците на отдели в Държавна агенция "Разузнаване", началникът, заместник-началниците, началниците на отдели и началниците на сектори в Националната служба за охрана, председателят, заместник-председателите, и държавните служители в Държавна агенция "Национална сигурност";
17. областните управители и заместник областните управители;
18. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2017 г.) кметовете, заместник-кметовете, секретарите, главните архитекти на общини и на райони за градовете с районно деление, общинските съветници и кметските наместници;
19. председателят, заместник-председателите, генералните директори, членовете на управителен съвет, членовете на контролен орган, членовете, ръководителите на редакции (дирекции), ръководителите на отдели и ръководителите на сектори в Съвета за електронни медии, Българската национална телевизия, Българското национално радио и Българската телеграфна агенция;
20. (доп. - ДВ, бр. 13 от 2017 г.) председателите, заместник-председателите, секретарите и членовете на централните, районните и общинските избирателни комисии за произвеждане на избори;
21. ръководителят на Националния център за изучаване на общественото мнение към Народното събрание;
22. членовете на политическите кабинети на министър-председателя, на заместник министър-председателите и на министрите;
23. посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България;
24. главният секретар, директорите, началниците на отдели и началниците на сектори в администрацията на Народното събрание, щатните служители към постоянните комисии на Народното събрание;
25. главният секретар, началникът на кабинет, секретарите, съветниците, ръководителите на отдели и ръководителите на сектори в администрацията на президента;
26. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) главните секретари, генералните директори, заместник генералните директори, главните директори, заместник главните директори, директорите, заместник-директорите, началниците на отдели и началниците на сектори в администрацията на изпълнителната власт;
27. (доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) членовете на Висшата атестационна комисия при Министерския съвет и научните съвети;
28. лицата на длъжност в органите на Европейския съюз, Организацията на Северноатлантическия договор и всяка друга международна организация, в която членува или в чиято дейност участва Република България;
29. други длъжности, които се заемат с акт на президента на Република България, Народното събрание, Министерския съвет или министър-председателя.
(2) Публични дейности по смисъла на този закон са дейностите, извършвани от:
1. (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) собствениците, управителите, директорите, заместник-директорите, главните редактори, заместник главните редактори, членовете на редакционните съвети, политическите коментатори, водещите на предавания, водещите на рубрики в печатни издания или електронни медии; собствениците и ръководителите на социологически агенции; собствениците и ръководителите на рекламни агенции; собствениците на агенции и дружества за осъществяване на връзки с обществеността;
2. председателят, заместник-председателите, главният научен секретар, членовете на управителни съвети, директорите, заместник-директорите, научните секретари в Българската академия на науките и в нейните научни институти и други самостоятелни звена;
3. (изм. - ДВ, бр. 79 от 2015 г., в сила от 01.08.2016 г., доп. - ДВ, бр. 13 от 2017 г.) ректорите, заместник-ректорите, деканите, заместник-деканите, председателите и заместник-председателите на университетски и факултетски общи събрания, директорите на филиали, директорите на департаменти и ръководителите на катедри в държавни и частни висши училища и университети; директорите и заместник-директорите на училища по Закона за предучилищното и училищното образование;
4. управителите и изпълнителните директори, членовете на управителните и контролните съвети на лечебните заведения, председателите, заместник-председателите, главните секретари и членовете на управителните съвети на Българския лекарския съюз и на Българския зъболекарски съюз; председателят, генералният директор и заместник генералните директори на Българския Червен кръст;
5. (доп. - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) председателите, заместник-председателите, членовете на ръководни и контролни органи на политически партии или коалиции съгласно съдебното решение за регистрация, на синдикални организации или на организации на работодатели или на други юридически лица с нестопанска цел, както и учредителите на юридически лица с нестопанска цел;
6. ръководителите и членовете на управителните органи на религиозни общности;
7. (изм. и доп. - ДВ, бр. 13 от 2017 г.) председателите, заместник-председателите и членовете на Висшия адвокатски съвет, Висшия контролен съвет, Висшия дисциплинарен съд и на адвокатските съвети, контролните съвети и дисциплинарните съдилища на адвокатските колегии;
8. (доп. - ДВ, бр. 13 от 2017 г.) председателите и членовете на управителните и контролните органи на националните или лицензираните спортни организации и на Българския олимпийски комитет;
9. (нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 13 от 2017 г.) членовете на управителните, контролните и надзорните органи на преобразувани и приватизирани държавни и общински предприятия и членовете на управителните, контролните и надзорните органи на дружества, както и еднолични фирми, еднолични търговци и физически лица, придобили акции или дялове в приватизирани държавни и общински предприятия или обособени части от тях; членовете на управителните и контролните органи на приватизационните фондове;
10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) членовете на управителните, контролните и надзорните органи и прокуристите на банки, на застрахователи и презастрахователи, на фондови борси, на акционерни дружества, организиращи неофициален пазар на ценни книжа, на инвестиционни посредници и на инвестиционни дружества;
11. (предишна т. 10 - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) едноличните търговци, които организират хазартни игри; членовете на управителни, контролни и надзорни органи и прокуристите на юридически лица, организиращи хазартни игри;
12. (изм. - ДВ, бр. 41 от 2007 г., предишна т. 11 - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) едноличните търговци - предприятия, осъществяващи електронни съобщения; членовете на управителни, контролни и надзорни органи и прокуристите на юридически лица - предприятия, осъществяващи електронни съобщения;
13. (предишна т. 12 - ДВ, бр. 103 от 2012 г.) едноличните търговци - радио- и телевизионни оператори; членовете на управителни, контролни и надзорни органи и прокуристите на юридически лица - радио- и телевизионни оператори;
14. (предишна т. 13 - ДВ, бр. 103 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 13 от 2017 г.) синдиците, включени в списъка по чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския закон или в списъка на синдиците при Централната банка, както и назначаваните от Централната банка квестори;
15. (нова - ДВ, бр. 13 от 2017 г.) членовете на управителни и надзорни органи на държавни или общински дружества, на дружества с 50 и повече на сто държавно или общинско участие или на техни дъщерни дружества, в които притежават 50 или повече на сто от капитала.
3
до 2
|
нерегистриран
18 юли 2018, 10:04
2
-3
Искрено се надявам да не си юрист. Един юрист знае,че в закона е посочено,че "Не подлежат на проверка лицата, родени след 16 юли 1973 г.".
Има предостатъчно нотариуси, и ЧСИ-та, родени преди 1973. Вклчи в дълбока старост-държат мястото, а синчето направено заместник.
А по отношение родените през 1989г -актуален е въпроса дали имат мама и татко джеймсбондовец-доносник- да имаш татко сътрудник към ДС днес това отваря вратите за всякакви публични постове-и в съдебна системва, и в изпълнителната власт, и шефски позиции в мевере, денс-прас и тн-че в служби, съдебна система, дипломация назначенията са по наслредство, и е силно предимство да имаш роднина-агент към 1989г-това се доказа от вече отворените досиета -публично обявени от комисията по досиетата-категирично или ти да си агент, или да имаш възходящ роднина агент-това отваря вратите за кариерно развитие. Ако си без поднина агент-ще си най-многото юрисконсулт, или чиновник в някоя администрация.

В закона-чл 3 са посочени няколко десетки хиляди лица(провери, очевидно не познаваш законът с дългото име, но популярен(съвсем неправилно) като закон за досиетата- накратко), които подлежат на проверки за принадлежност към ДС-проверяват се и роднини.. Странно е,че са пропуснати нотариуси и ЧСИ-та.


Забележи-всички синдици подлежат на проверка за принадлежност-
чл. 3 т. 14, но не и ЧСИ-тата. Защо?
2
Баба
|
нерегистриран
18 юли 2018, 09:44
2
0
Изключително внимателни трябва да бъдем към родените през 1989 год. тъй като може да са вербовани от ДС като бебета.
1
haha
|
нерегистриран
17 юли 2018, 22:48
0
0
Mdaa
|
нерегистриран
17 юли 2018, 18:21
2
-1
Ние сме на сто процента убедени, че агенти сред нотариусите и чесеи-тата към държавна сигурност няма.
Понеже Ленин е казал,че "Проверката е Висша форма на доверие "(Ленин, В.И. събрани съчинения, том трети стр. 369, ред 9 отгоре) ние настояваме да бъдат отворени досиетата на нотариусите и ЧСИ-тата!
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име (коментирате, като нерегистриран)
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно