Контингент на служители от държавни и обществени институции, обслужвани от Клинична болница "Лозенец"
Създадена от Всички сме равни, но някои са по-равни на 30 септември 2018
Започни с:    Първите | Последните
Отговор
8
Решение номер 64 от 1996-демонстративен държавен мидъл фингър показан към "плебса"
|
нерегистриран
16 октомври 2018, 17:27
0
0
До коментар [#7 #undefined] от "И...":
Ти усещаш ли каква глупост си изписал. От твоето писание излиза,че е нормално за другите лица, извън категорията на привилигированите да има различен тип медициско обслужване-нискоквалифицирано.

Не е "естествено" да има някаква по-различна медицина, по-качествена, при най-добрите лекари, всичко това напълно безплатно, безлимитно, без формалности, при свободен достъп до съотвения специалист, пориди общественото и служебното положение-защото ПР ИВИЛЕГИИТЕ СА ЗАБРАНЕНИ.
Още ли има някой който да не е разбрал,че Тодор живковата Конституция е отменена?
Макар,че по обгрижването на номенклатурата-в специална болница за номенклатурата, по това ,че днес УБО го има, че и Държавна сигурност я има-макар и с нови имена да са , че синовете на милиционерите са днешните милиционери, че синовете на номеклатурата допреди 1989г комендва и днес и контролира и държавното управление, и икономиката излиза,че НИЩО НЕ СЕ Е ПРОМЕНИЛО. Особено-и ва частност-за да се върнем на темата щом намирате за нормално да бъдете лекувани скъпо, с лимити, некачествено, при безобразни условия, нерядко некомпететно, докато за номенклатурата е запазено най-доброто, най-качественото, компетентно, безплатно, безлимитно лечение.
Същата тази номенклатура ви казва,че трябва да плащате още повече, но и гък не продумват да се премахнат привилегиите за самата тази номенклатура-например да се отмени цитирането решение номер 64 от 1996г

7
И...
|
нерегистриран
07 октомври 2018, 20:55
0
-2
Какво от това. Гроздето е кисело и...
Повече от нормално е за определена категория държавни служители да има и висококвалифицирано медицинско обслужване.
6
ggg
|
нерегистриран
04 октомври 2018, 18:53
0
0
До коментар [#5 #undefined] от "RRR":
И кое от написаното не е вярно? Май ти имаш проблем с адекватните въприятия.
Не коментираш темата с аргувменти, а правиш лични нападки с фалшиви внушения, доста милиционерско...
5
RRR
|
нерегистриран
04 октомври 2018, 10:18
0
-3
Май нещо не си у ред ми се струва.
4
|
нерегистриран
04 октомври 2018, 08:18
4
0
Да добавим и друго-лица от "контингента"-с достъп до отлично лечение в добра боолница-без заплащане, лимити, ограничения,, талони , формулности е цинично да предлагат здравна реформа, но за другите, за "плебсът" -предвиждащ нови вноски и тежки доплащания чрез втора, трета и тн "задължителна застраховка", и да обясняват колко им е прекрасно предложението.

Аз предлагам здравна реформва, от която ще са доволни всички-всеки български гражданин да получи достъп до държавни и общински болници при същите условия като за "контингента" от решение номер 64-безплатно, безлимитно, безталонно, при свободен достъп до лечение в болница, или преглед при специалист при необходимост без лимити, талони , ограничения, заплащане, бюрократични пречки итн. Както за "контингета" може, ще може и за всеки български гражданин! Или "контингента " е на друго мнение?
3
|
нерегистриран
04 октомври 2018, 08:00
3
0
Тъй като административна прокуратура няма да отреагира, ако е искала-да го е направила досега, предлагам КЗД да проанализира това решение номер 64, и последващите му изменения.
Уточнявам и друго-не знам дали членовете на КЗД са част от "контингента" на Правителствена болница-въпросното решение е отпреди да се създаде КЗД-и КЗД не са включени изрично, но не знам дали с друго решение са добавени и те. Ако КЗД е част от "контингента" настоящето предложение да се счита за оттеглено-поради очевиден конфликт на интереси. Но ако членовете на КЗД не са от контингета, нека да проанализират решението-е ли в унисон с антидискриминационното законодателство, забраняващо привилегии на база обществено положение.


2
|
нерегистриран
30 септември 2018, 21:14
4
0
Административна Прокуратуро, оспори въпросното решение пред съда, то е незаконно и нищожно , защото демонстративно и безпардонно създава привилегии и специален привилигирован ред за достъп до лечение, на база заемано обществено положение, а не по каналния ред чрез клинични пътеки , финансирани от НЗОК или кешови плащания . Нищожните административни актове могат да се оспорват безсрочно.
Макар,че Главния прокурор, и заместниците му са също в списъка на "правоимащите"...
Лицета, от посоченото решение да се лекуват по линия на НЗОК, или кешови плащания, както всички други български граждани, или просто да посещават Градските общински болници в София-където да видят при какви условия се лекува "плебсът"!

--------------------
В частност предлагам Правителствена болница(с новото и име) да бъде прехвърлена към СО, и да получи статут на Градска общинска болница, къдуето се прилагат "редовите" правила за достъп до лечение.
1
|
нерегистриран
30 септември 2018, 12:14
4
0
из Конституцията:
Чл. 6.
(1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.
(2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

---------------------
Специална, болница за номеклатурата, където свободния ,безплатен, безлимитен достъп зависи от заемано обществено положение не е унисон с Конституцията.
30 години минаха от "промените", а се оказва,че няма никаква разлика с това , което беше при комунизма. И преди , и сега номенклатурата е добре обгрижвана, действат специални правила за нея, номеклатурата е над правилата, важащи за "плебса". Забележете-дори и Държавна сигурност, дори и УБО с новите им имена ги има, и са част от "контингентът" за специално, привилигировано лечение в отлична болница при най-добрите специалисти и перфектни условия за лечение и медицинско обгрижване.
А на "плебсът" му готвят нови плащания по здравно осигуряване, и нови лимити и ограничения за достъп до медицинска помощ(например-доплащания, ако лечението е над 700 лв), какъвто проблем няма да има за "контингента" -те ще си имат и в бъдеще свободен достъп до Правителствена болница.
Всички сме равни, но някои са по-равни
|
нерегистриран
30 септември 2018, 11:48
0
0
Решение N 64 на МС
от 12 февруари 1996 година

ЗА определяне контингента на служители от държавни и обществени
институции, обслужвани от Клинична болница "Лозенец"

На основание чл. 1, ал. 6 от Постановление N 66 на Министерския съвет от 1994 г.

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:
1. Общопрофилната и специализираната диагностично-лечебна клиника на Клинична болница "Лозенец" обслужва амбулаторно и стационарно лицата, както следва:
а/ президента и вицепрезидента на Републиката;
б/ председателя на Народното събрание, министър-председателя и съдиите от Конституционния съд;
в/ заместник-председателите на Народното събрание и заместник-министър-председателите;
г/ председателите на постоянни комисии на Народното събрание и министрите и ръководителите на ведомства, приравнени към тях; председателите на парламентарни групи; членовете на Сметната палата и членовете на Комисията за защита на конкуренцията;председателя и заместник-председателите на Националния статистически институт; директора на Агенцията за чуждестранна помощ; управителя и подуправителите на Българската народна банка; управителя и подуправителя на Националния осигурителен институт; изпълнителния директор на Агенцията за приватизация; председателя на Комисията по ценните книжа и фондовите борси; генералните директори на Българската национална телевизия, Българското национално радио и Българската телеграфна агенция; началника на Канцеларията на президента; главния секретар на Министерския съвет, главния секретар на Народното събрание, главния секретар на Конституционния съд;
д/ главния прокурор и председателя на Върховния съд;
е/ първите заместник-министри, председателите на комитети, агенции и други централни ведомства към Министерския съвет; заместник-главните секретари на Народното събрание и секретарите на Министерския съвет, началника на Кабинета и секретаря на Канцеларията на президента, началника на Кабинета на председателя на Народното събрание; областните управители, председателя на Общинския съвет и кмета на Столичната община; председателя на Българската академия на науките;
ж/ патриарха на Българската православна църква.
2. Общопрофилната и специализираната диагностично-лечебна клиника на Клинична болница "Лозенец" обслужва амбулаторно и членовете на семействата /съпрузите и ненавършилите пълнолетие деца/ на лицата по. 1. Те се обслужват стационарно в специализираните клиники на болницата.
3. Директорът на Клинична болница "Лозенец" определя персонално водещ лекар на президента, вицепрезидента, председателя на Народното събрание и министър-председателя.
4. Определя контингента за здравно обслужване в поликлиниката и в специализираните клиники на Клинична болница "Лозенец", както следва:
а/ народните представители;
б/ заместник-министрите и първите заместник-председатели на комитети към Министерския съвет; началниците на отдели на Министерския съвет, Народното събрание, Канцеларията на президента; началникът на Главното управление на данъчната администрация; началникът на Главно управление "Митници"; началникът на Националната служба за охрана и директорът на Националната разузнавателна служба; заместник-председателят и членовете на Комисията по ценните книжа и фондовите борси; членовете на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация; заместник-кметовете на Столичната община; заместник-председателите на Българската академия на науките;
в/ главните секретари на министерства, заместник-председателите и главните секретари на комитети, агенции и други централни ведомства към Министерския съвет; заместник-областните управители, секретарят и главният архитект на Столичната община; главният научен секретар на Българската академия на науките; заместник-главните прокурори, заместник-председателите на Върховния съд; ректорите на държавните висши училища;
г/ председателите на политическите партии и коалиции, представени в Народното събрание, които не са народни представители;
д/ посланиците на Република България и пълномощните министри;
е/ членовете на Централната избирателна комисия; членовете на Президиума на ВАК;
ж/ другите служители в администрацията на Народното събрание, Канцеларията на президента и Министерския съвет, които заемат ръководна или съветническа длъжност;
з/ членовете на семействата /съпрузите и ненавършилите пълнолетие деца/ на лицата по _предходните букви.
5. В Клинична болница "Лозенец" се обслужват служителите в държавните и обществените институции и след изтичане на мандата им или освобождаването им от длъжност, както и членовете на техните семейства, както следва:
а/ президентът, вицепрезидентът, председателят на Народното събрание, министър-председателят, членовете на Конституционния съд, както и техните семейства – в срок до една година;
б/ останалите лица по. 1 - в срок до 6 месеца;
в/ лицата по. 2 и 4 - в срок до един месец.
6. Клинична болница "Лозенец" извършва медицинското осигуряване на пленарните заседания на парламента.
7. Клинична болница "Лозенец" оказва специализирана медицинска помощ на всички служители в Народното събрание, Канцеларията на президента, Министерския съвет, Конституционния съд и Националната служба за охрана, непосочени в т. 4.
8. Военномедицинската академия оказва на лицата по предходните точки специализирана медицинска помощ, по която Клинична болница "Лозенец" няма открити специализирани кабинети и клиники.
9. Клинична болница "Лозенец" оказва кардиохирургична, акушеро-гинекологична и педиатрична помощ на военнослужещите от Софийския гарнизон и на членовете на техните семейства /съпрузите и ненавършилите пълнолетие деца/.
10. Със заповед на главния секретар на Министерския съвет в контингента по т. 1, 2 и 4 се включват лицата от състава на ръководните органи на създадените след влизането в сила на това решение държавни институции, които се избират от Народното събрание или се назначават от Министерския съвет, съответно и членовете на техните семейства, съгласно статута на институцията.
11. Отменя Решение N 223 на Министерския съвет от 1992 г., допълнено Решение N 90 на Министерския съвет от 1994 година.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ ЖАН ВИДЕНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /П/ ВАЛЕНТИН Коркинов

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ
"ОБЩА КАНЦЕЛАРИЯ": /МАТЕЙ ИЛИЕВ/


-------------------------------

Р Е Ш Е Н И Е № 481

от 9 юли 2010 година


ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 64 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1996 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ КОНТИНГЕНТА НА СЛУЖИТЕЛИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ИНСТИТУЦИИ, ОБСЛУЖВАНИ ОТ КЛИНИЧНА БОЛНИЦА „ЛОЗЕНЕЦ”


М И Н И С Т Е Р С К И Я Т С Ъ В Е Т
Р Е Ш И:

В т. 7 съюзът „и” се заменя със запетая, а след думите „Националната служба за охрана” се добавя „и Държавна агенция „Национална сигурност”.


МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Росен Желязков

ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име (коментирате, като нерегистриран)
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно