НАИСТИНА ЛИ ТРЯБВА И РЕШЕНИЕ НА ВСС?!?!
Създадена от ЛЮБОПИТЕН на 26 януари 2019
Започни с:    Първите | Последните
Отговор
1
adam
|
нерегистриран
21 април 2019, 14:15
1
-2
Може и с решение, може и без решение. Зависи от случая.
ЛЮБОПИТЕН
|
нерегистриран
26 януари 2019, 19:07
6
-1
КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 2
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 23 ЯНУАРИ 2019 г.

КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 2
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 23 ЯНУАРИ 2019 г.


СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ
9. ОТНОСНО: Предложение от главния прокурор за трансформиране на 1 /една/ щ.бр. за длъжност „призовкар“ в 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен деловодител“ в Районна прокуратура – Мездра
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за трансформиране на 1 /една/ щ.бр. за длъжност „призовкар“ в 1 /една/ щ.бр. за длъжност „съдебен деловодител“ в щата на Районна прокуратура – Мездра."

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА МАГИСТРАТИ,
НАИСТИНА ЛИ ТРЯБВА ДА ИМА РЕШЕНИЕ НА ВСС ЗА ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИ?! информирайте и колегите си от провинцията/.Правя това запитване, тъй като при нас бяха трансформирани следните длъжности:
- "чистач" в "съдебен деловодител" - без решение на ВСС /със заповед на Гл.прокурор/;
- "съдебен секретар" в "административен секретар" - без решение на ВСС /със заповед на адм.ръководител/;
Преназначен е служител от РП на длъжност "съдебен деловодител" в РС на същата длъжност - без подбор и без решение на ВСС /със съгласието на адм.ръководители в двете институции/.
Какъв е реда за трансформиране и преназначаване на длъжности? Кой упражнява надзор и контрол върху действията на адм.ръководители в случаи, че се установи, че липсва решение на ВСС по надлежния ред? Налице ли са нарушения на ЗСВ, ПОДАПРБ и ПАС.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име (коментирате, като нерегистриран)
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно