НЕкои кратки съображения , против предложения проект за изменение на Закона за адвокатурата
Създадена от мнение на 22 февруари 2019
Започни с:    Първите | Последните
Отговор
3
възмутен
|
нерегистриран
24 февруари 2019, 20:54
0
0
Доктор по право е научна степен.
"хабилитирани научни работници по правни науки" имат същата научно-образователната степен „доктор“ като докторите по право.

Хабилитацията има отношение само към упражняването на университетска преподавателска дейност и няма никаква връзка с адвокатска дейност. Не е ясно защо законът дискриминира лица с еднаква научно-образователна степен „доктор“ на базата на това дали едните лица имат преподавателска дейност.

Ако един доктор по право работи като министър на правосъдието например, значи ли това че той има по-малко знания за работа като адвокат отколкото друг доктор по право, който предава в някой университет. Няма логика. Закон без логика само пречи, а не помага.
2
alo alo
|
нерегистриран
23 февруари 2019, 10:31
5
0
15 000 (и повече) вноски по 20 лв. са 300 000 лв. на месец и 3 600 000 лв.на година за ВАдвС,а те гаф след гаф.Нов гаф e проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата изготвен от Висшия адвокатски съвет .Текстът на проекта е орязан и цензуриран.Липсват текстовете за адвокатска дейност и мерки срещу нелоялната конкуренция от страна на кои ли не-не адвокати, които най спокойно работят като адвокати. Видно е че ВАдвС гледа интересите на брокерите на имоти,счетоводителите,нотариусите и на всеки друг, но не и на Адвокатите. Рефорна нулева , да те е срам да си Адвокат. Оставка на целия ВАдвС. Ооостааавка....Ооостааавка...
1
Чувате ли се
|
нерегистриран
22 февруари 2019, 22:53
3
-2
Колко са адвокатите? Около 15000? Да се даде на 15000 човека достъп до ЕСГРАОН и до „Национален регистър на българските лични документи”??? Вие тотално издивяхте. Та то в момента има в пъти по-малък на брой достъп до тези регистри и то само от лица - държавни служители или такива, на които държавата "възлага" извършване на определени действия /нотариуси и чси/. НЕЗАВИСИМАТА и САМОУПРАВЛЯВАЩА се адвокатура НЯМА НИКАКВО ПРАВО да иска достъп до тези държавни масиви, които пряко засягат националната сигурност.
мнение
|
нерегистриран
22 февруари 2019, 19:01
7
0
Публикуван е проектът -за измение в Законът за адвокатурата, самосъставен от съсловната монополна организация на адвокатите.
Този проект не следва да бъде приеман, защото ЗАСИЛВА централизацията, йерархията в адвокатурата, че дори и в прокуратурата няма такава централизация и йерархия, каквато има и момента , и по проекта-ще има и за в бъдеще. Много началници, много господари, тежка йерархия, засилено статукво.

Множество са аргументите против проекта, но да започнем накратко:

-на практика реформа няма, и измененията са излишни. Доказателство за това,че Висшия орган на адвокатурата-Общото събрание на адвокатите продължава да е безгласна буква по пр оекта. Общото събрание, според проекта продължават да са слушатели на доклади, без правомощия да отменят решения на началниците в адвокатурата. Без да имат думата при взимане на важните решения-например, и не само за бюджета, да определят встъпителните и текущите вноски. Редно е,например Общото събрание да определя възнагражданията на началниците в адвокатурата(а не да си го самоопределят). Редно е изобщо да няма делегати, а адвокатите да могат да присъстват лично, или да гласуват по електронен път-21 век сме. Чл. 113 следва да бъде променен и да даде реални правомощия на Общото събрание.
- Висшия адвокатски съвет, и Адвокатските съвети продължавта да има мощни властови функции. Това прокуратура , или свободна професия е. Редно е да се предвиди категорично намаляване правомощията на ВАдвС, всички решения на ВАдвС да подлежат на контрол-съдебен, и (или) пред Общото събрание. Следва да се обмисли дали изобщо следва да има ВАдвС и Адвокатски съвети, много началници в тази адвокатура-това свободна професия ли е ,или военно –съветска организация? Никакви промени в правомощията на ВАдвС, в насока редуцирането им не са предвидени. Това все пак е адвокатура, а не прокуратура,че да има такава властова началническа структура в този си вид.
-Текстът на клетвата е абсурдно променен с думите „зачитам интересите и авторитета на българската адвокатура“. Тоест ако адвокат критикува адвокатурата, началниците, не е съгласен с тяхната позиция и мнение, недоволства изобщо против структурата на адвокатурата, предлага друг вид организация на адвокатурата, той е нарушава клетвата, което би могло да доведе и до последици-дисциплинарно производство .

-Законът нанася мощен удар към младите юристи-увеличен е срокът на 3 години за младши адвокатите. Защо го правите? Изобщо не трябва да има фигура на младши адвокат, защото поради ограничанията младши адвокатът е обречен на гладуване, докато изтече срокът, и се впише като „старши“ адвокат. Това е свободна професия, не пречете на младите хора. В проекта се увеличава периодът на гладомора за младши адвокатите от 2 на 3 години. Интересно е-станали директно адвокати, без да са били младши-по стария закон подкрепят свинщината с фигурата на младши адвоката. Безобразие!
- Предвижда се изпити за лица с до 10 юридически години стаж-това пък е мега лоизъм в защита на вече вписалите се, и против другите, младите юристи. Изобщо не трябва да има изпит. Предостатъчно тежки са изпитите в университета, има 3 държавни изпити, после теоретико –практически изпит, който по новата наредба ще е много тежък-сравнимо с държавния. Но не, за адвокатурата не е достатъчно, юридическата правоспособност не я смятат за нищо, не признават държавните изпити, не признават още по-държавния изпит пред МП, и въвеждат пореден изпит, и то не за всичик, а за юристи с до 10 г стаж. Ако ще го има изпита-трябва да е за всеки, и в добавка, ако ще го има изпита трябва да БЪДАТ ПРОВЕРОВЪЧНО ИЗПИТАНИ ВСИЧКИ ВПИСАНИ БЕЗ ИЗПИТ-както редови адвокати, така и началници в адвокатурата, и участници в изпитни комисии. Преди да изпитваш-докажи знанията си на изпит.
-Излишно е нововъведението със събеседването. Да и сега го има-незаконно. Това събеседване е потенциален произвол. И какво-на събеседването може да не те одобрят ли. Това е свободна профедсия, не ви е назначаване по трудов договор. Дали ставаш за адвокат или не ще реши клиента, а не някой си на събеседване.
-излишно е изискването да се представя автобиография. Представяш документи за юридически стаж, а дали си работил и като комбайнер, и шлосер-не е проблем на никой.
-Неприемлива е редакцията на чл 31. Адвокат не може да има достъп до делата в съда без пълномощно. Има си ЗЗЛД, и европейски регламентг. Достъп до делата–само с пълномощно-и това следва изрично да се запише. В интерес на правната сигурност на гражданите.
-Неприемливо е адвокати да имат достъп до НБД Население. Там се съдържа лична информация, и достъпът следва да остане по досегашвния ред. И досега иа примери адвокати да злоупотребяват, само това оставаше 15 000 човека да имат достъп до тази чувствителна лична информация. 90 процента от адвокатите са високоморални и почтени лица, но заради останалите-такъв достъп не следва да има.

-Текстът на чл. 36 ал 3 е противоречащ на европейското инационалното конкурентно право-изяснено с решение на Съда на по съединените дела
C-427/16 и C-428/16. Не може съсловна монополна организация да самоприема минимална тарифа за услугите си
-Чл. 36 ал 5 е противоконституционен. Кога и как се паща възнаграждението е въпрос между клиент и адвокат.

-чл. 51 -визиращ отговорността на адвоката е противоконституционен. Не може да има ограничението по ал 1-само до умисъл и груба небрежност. Текстовете на ал 2 и ал 3 са безобразни, лобистки и противоконституционни. Просто тая няма да я бъде!

-Текстовете за правомощията на ОС на колегията не променят напрактика нищо в сеганото статукво. Засилва се властта на началниците. Не е предвидено обжалване пред съд-чл 85 ал 4-жообалрването е в рамките на съсловната организация. Това не може да продължава-категорично следва да има и съдебен контрол. Следва да бъде засилена ролята на ОС на колегията.
-За дисциплинарните производства- гражданинът, подал сигнал срещу адвокат, да не е безгласна буква, а да има правото да оспори пред съда отказът да бъде дисциплинарно наказан адвокат. Или адвокатурата няма довери на съда?
-Следваше в проекта да се предвиди,че всички актове на адвокатурата подлежат на оспорване и пред съд. Право да оспорят да имат вклч и граждани-неадокати(как иначе да бъдат оспорени от неадвокати встъпителните вноски, въведената от САК такса за жалба на гражданин и тн).


В обобщение на това кратко изложение
Считам,,че този проект не следва да се приема, той не променя нищо в положителна насока, засилват се позициите на началниците и номенклатурата в адвокатурата ,засилва се централизацията, затруднява се достъпът на младите юристи до професията, засилват се възможностите адвокат да бъде санкциониран(вж новия текст на клетвата, например), демонстративно се неглижира Европейското право по въпроса за мин. адвокатски възнаграждения (вж. Чл. 36 ал 3-в брутално нарушение на цитираното решение на Общностния съд). Изобщо проектът не отваря пътят към реформи, в т.ч. и да се открие възможността да си Свободен адвокат , нечелнуващ в съсловна монополна организация(ясно е-ще трябва и промени в чл.134 от Конституцията).

ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име (коментирате, като нерегистриран)
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно