Прецакването: държавата въвежда разноски по ЗАНН
Създадена от на 21 ноември 2019
Започни с:    Първите | Последните
Отговор
10
до 7
|
нерегистриран
26 ноември 2019, 07:41
5
-4
Не си прав.
Ще дам пример:

Невръщането на паспорт след изтичането на валидност се санкционира с малка глоба. Абсолютен спорт тото е дали глобата ще падне в съда, или не-на основание чл 28 ЗАНН. Всъщност зависи от това дали сутринта съдията се е карал с жена си .
Не може гражданин да бъде санкциониран непропорционално със стотици левове разноски ,заради това,че е оспорил 30 лева глоба, като в други случаи тези глоби се отменят, на основание на това,че нарушението е маловажно.

Безплатността , без присъждане на разноски трябва да остане. Сега никой няма да оспорва малките глоби, дори и да смята,че са незаконни, несправедливи, във висок размер.

Освен това гражданите заплащат заплатата на юрисконсулта на администрацията с данъците си. Ако трябва да плаща и разноски за юрисконсулт значи, че гражданинът заплаща по два пъти за едно и също.
9
Адвокат
|
нерегистриран
26 ноември 2019, 00:11
3
-3
Понеже районният съд по ЗАНН е въззивна инстанция, аз предлагам да се дължат разноски и пред първата инстанция - административнонаказващия орган :) Значи ако не се уважи възражението срещу АУАН и бъде издадено НП, нарушителят плаща. Ако не пуска възражение срещу АУАН, няма да се присъждат и разноски за АНО. Така ще се разтовари държавната администрация от разглеждане на и без това безсмислени възражения. Нали това е крайната цел ? Разтоварване...
8
Адвокат
|
нерегистриран
26 ноември 2019, 00:05
6
-3
До коментар [#7 #undefined] от "1,": Само че нали се сещаш, че по абсолютно идентични НП-та един съдия би го отменил, а друг би го потвърдил. И ко прайм сега ?
7
1,
|
нерегистриран
25 ноември 2019, 17:22
8
0
Какво означава това твое писание:
"ПРЕДЛАГАМ: БЕЗПЛАТНОСТТА НА ОСПОРВАНЕТО НА ГЛОБИТЕ ДА ОСТАНЕ ,ако ГЛОБАТА Е ДО МРЗ."
Как "да остане"?
Режимът е един и същ, независимо от размера и вида на санкцията.
А разноските са санкция за страна в процеса, неоснователно предизвикала правен спор. Такава спокойно е всеки жалбоподател против НП и ЕФ, който обжалва "за спорта" и "ако мине номерът". Това не следва да бъде така. Ако има разноски в негов ущърб, би се позамислил дали и каква жалба ще подава и как ще участва в делото. Това не са игри за малки деца на "Не се сърди, човече", все пак.
6
!
|
нерегистриран
25 ноември 2019, 17:18
12
-2
За мен е крайно погрешна, нелогична и противоправна и практиката на ВАС по ЗОДОВ, според която при отхвърляне на предявения иск ищецът не дължи разноски съгласно ГПК, вкл. такива за юрисконсулт, понеже, видите ли, чл. 10 от ЗОДОВ не предвиждал такива ирзично. Този текст говори общо за разноски, а ГПК разглежда детайлно кои се възстановяват. Значи играем по гайдата на Сульо и Пульо, той предявява всякакви уникални щения и претенции и когато съдът му отхвърли претенцията, той няма да дължи разноските, които иначе всеки друг ищец би дължал в исково производство. Стига с тоя толеранс вече към желаещите да си разиграват коня безнаказано!
5
...
|
нерегистриран
25 ноември 2019, 17:15
14
0
Разноски в самото производство по ЗАНН следва да се предвидят. Така или иначе страната, която с поведението си е дала повод за завеждането на едно дело, а не е била в правото си, дължи да обезщети другата за направените от нея разходи. На това основание по ЗОДОВ такива се присъждат в полза на лицата, провели успешно оспорване на НП и ЕФ.
Ако се притеснявате за това, че хората ще дължат насрещни разноски - за юрисконсулт, например, или за адвокат на АНО, то е по-добре да напрегнете силите си и да искате новата нормативна уредба да не предвижда такова заплащане. Макар че лично аз съм "за" всеки неправ да си поема масрафа. Не може само от гледната точка на безплатното производство един човек да разкарва цяла система и да жали глупости при установена вина за доказано деяние, извършено от него. Справедливо е да си плати магарията.
Но си е най-добре жалбоподателят да иска и да му се присъждат разноски в самото НАХД, а не в разни последващи искови процеси.
4
112
|
нерегистриран
23 ноември 2019, 08:41
20
-1
До коментар [#3 #undefined] от " ": На мен ми звучи съвсем справедливо. Идеята е колкото финансова, толкова и да се ограничи масовото жалене и лавина от жалби. Имал съм случай: не носи контролен талон към СУМПС и следва 10 лева глоба. Жалбата е на един ред - "Моля да преразгледате наказателното постановление". Явява се анимационният герой в зала и го питам - в какво точно му се състоят оплакванията. Той ми се усмихва мазно и ми отговаря, че пуска жалби, защото понякога минава номерът. Аз вече съм пращал призовкар, разпитал съм актосъставител, пускал съм факсове, искал съм допълнителни доказателства, ако преписката не е била комплектована. Справката му за нарушения по ЗДП беше повече от четири страници, т.е. само той е генерирал поне 20-30 дела, с аргумента "ако мине". Ако си измисля една експертиза за наказание, ще го надъня с 300-400 лева после, ама първо ще ги платя от бюджета и я ги възстанови някога, я - не. Разноските ще имат дисциплиниращ ефект. Като съдиш някого по граждански и административни дела и изгубиш, си плащаш. Тук си санкционирано лице и обжалваш, ама защото си сгафил. Ако не си сгафил, ще и отменят постановлението и няма да дължиш нищо.
3
|
нерегистриран
23 ноември 2019, 08:00
0
-9
Предлагам президентът да върне законът. Този закон е изключително важен, и ще бъде усетен от всеки, който е имал неудоволствието да му съставят наказателно постановление-по какъвто и да е повод. Категорично е за препоръчване безплатността да остане, и нищо да не се променя. Десетилетия безплатността си беше характерна особеност на делата по ЗАНН. Оспорваш, губиш делото, не ти се влошава положението с натоварване да плащаш юрисконсултско възнаграждение.

Такава промяна може да се приеме след широк дебат,, след обществено обдсъждане, каквото не е провеждано. В портала за обществени консултации проектът не е публикуван, не е дадена възможност за мнения и становища по проекта. Общественото обсъждане е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО. Законите важат вклч и за парламента, а парламентът погази демонстративно ЗНА, като не проведе задължителното обществено обсъждане. това е достатъчен аргумент законът да бъде върнат.
2
до 1
|
нерегистриран
22 ноември 2019, 04:03
5
-1
Към момента не се дължат разноски за адвокат или юрисконсулт на държавния орган, ако загубиш осповането по ЗАНН. След промените в ЗАНН вече ще се дължат.
1
geleto
|
нерегистриран
21 ноември 2019, 21:55
7
0
Досегашната тълкувателна практика беше в смисъл, че в съдебните производства по ЗАНН се прилагат правилата за разноските съгласно НПК и - конкретно - че нарушителят дължи разноски при отмяна или дори изменение на НП. Иначе, впечатлението ми е, че значителен процент от обжалваните НП се отменят най-вече заради процесуални нарушения и подозренията към съда, че не искал да се конфронтира с държавата, са попресилени.
|
нерегистриран
21 ноември 2019, 17:00
3
-10
С апокрифна промяна в ЗАНН,, през задната врата(изменя се ЗОДОВ, и е вмъкнато и изменение в ЗАНН), в НАРУШЕНИЕ НА ЗНА-БЕЗ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ, което е задължително се въвеждат разноски по делата по ЗАНН.Въвеждането на разноски по дела по ЗАНН е много, много лоша новина за гражданите. Става твърде рисково да оспорваш малките глоби-например 10,20 , 50 лв, а точно там е прекомерен административния произвол, при адм.наказателното санкциониране. Ако оспорваш глоба от 10 лева може да бъдеш натоварен с разноски-с пъти надвишавнащи оспорена глоба, НЕСЪРАЗМЕРНИ на глобата, а напомням,че повечето от делата гражданите ги губят по ЗАНН. Разноски против гражданина не трябва да се присъждат, както беше досега, или алтернативно-разноски да се присъждат, при оспорване на глоби над МРЗ. Ако глобата е до МРЗ безплатността следва да остане, с цел защита на гражданите от държавния произвол. Кой, при риска да платиш несъразмерни на глобата разноски ще оспори наказателно постановление за 10-20 или 50 лв, дори и да смяташ ,че е незаконно. Ще предпочетеш да го платиш, за да не станат тези 10 лв. примерно 600лв(за раноските за две инстанции, а не включвам после рпазноските по събирането на глобите-защото държавата незаконно ги възлага за събиране на ЧСИ, а не за безплатно събиране без разноски от публичен изпълнител). Досега малките глоби бяха обжалвани, имаше защита срещу произвола.

Въвеждането на разноски категорично е против интересът на гражданите. Напомням,че и съдът е добре нахранен с високи заплати и ДМС и бонуси от държавата, и съдът няма интерес да влиза в конфликт с държавата, и да отменя глобите, за да продължи захранването на съдът със щедрата до прекомерност държавна субсидия. Това го казвам,защото вече над 80 процента от глобите съдът ги потвърждава, а сега и гражданите ще плащат разноски.

Слабост в закона е,че тези разноски няма да важат за в бъдеще, а и по вече заварени производства. Гражданин, оспорващ 10 лв глоба, считайки,че е безплатно, сега ще бъде изненадан, в хода на съдебното състезание с промяна вн правилата, и ще бъде добре наказан с разноски,че е дръзнал да обжалва.


ПРЕДЛАГАМ: БЕЗПЛАТНОСТТА НА ОСПОРВАНЕТО НА ГЛОБИТЕ ДА ОСТАНЕ ,ако ГЛОБАТА Е ДО МРЗ. Раозбира се-за глобите по ЗУТ които се измерват с хиляди левове може да има разноски. Но следва да е напълно безплатно, ако оспорваш глоба, например за паркиране на тротоар, или за без бите в автобуса. Не е редно при такива малки глоби да има несъразмерини на глобата раноски, надвишаващи в пъти рамерът на глобата.

Дори и да отпадне безплатноста на оспорването, и дори и да се въведат разноски, това да важи за в бъдещи, а не за заварените оспорвания. Законът още не е публикуван, и се надявам това да е записано изрично, защото ако не е записано-ще важи и за заварените производства.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име (коментирате, като нерегистриран)
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно