Юрист на годината 2012
Снимки: Веселин Боришев
Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
16
като е толко велик защо и той като всичките му колеги си трае подло за корупцията в съдебната система
|
нерегистриран
14 септември 2014, 17:43
0
0
http://www.legalworld.bg/38905.ekspertite-ot-ek-sa-obsydili-sys-sydiite-ot-sydilishtata-vyv-varna-tri-osnovni-problema-na-sydebnata-sistema.html#comments

|
нерегистриран
11 септември 2014, 09:58

Законни и практически основи на корупцията в българската съдебна система
1. Елиминиране на народния вот и воля при назначаването на магистрати, които не се избират от народа, а се назначават.
2. Елиминиране на народния вот и воля при решаването на делата, чрез подбор на съдебни заседатели, които дремят по време на делата, подмазват се на съдиите и раболепно подписват всички техни актове, колкото и да са явно незаконни.
3. Осигурена безотговорност и безотчетност чрез пълно затъмнение на формирането и ежегодното разходване на милионите от бюджета на съдебната система: какви пари и за какво са харчени и каква полза са допринесли на народ и държава.
4. Запазване на кадрите на БКП в правосъдието, където и досега “правораздават” магистрати – номенклатурни кадри на БКП и ДКМС, доносници на ДС, чрез отказ да се проведе лустрация.
5. Създадена от закона възможност като магистрати да работят съпрузи, роднини и шуробаджанаци; магистрати – пияници; магистрати членове на потайни общества и магистрати не притежаващи нужните морални и професионални качества.
6. Елиминиране законосъобразното назначаване и повишаване на магистрати, чрез провеждане на опорочени избори; неясни и безпринципни критерии за повишения.
7. Манипулиране на магистратите чрез системата на командироване на по-висок пост и принуждаване да изпълняват поръчки за да останат на този командирован пост, както и чрез неравномерното им натоварвани и смазване от работа с тежки дела на непокорните.
8. Елиминиране принципа за случайно разпределение на делата чрез системно манипулиране на софтуера и прякото му игнориране.
9. Елиминиране принципа за прозрачност в работата на съдебната система, чрез създаване на празни сайтове на съдилищата, за направата на които са получени милиони от ЕС;
10. Елиминиране на истината и законността чрез:
• системно изготвяне на неверни съдебни протоколи и отказ да се направят исканите от страните поправки.
• отказ да се правят звукозаписи на съдебните заседания с цел да се осигури впоследствие подправянето на съдебните протоколи;
• укриват от страните на звукозаписи там където се правят и селективното им ползване само от съдиите.
11. Осигурено от процесуалните закони незаконното преминаване на съдебните процеси и защита на корумпираните магистрати чрез:
• осигурена от процесуалните закони защита на незаконните действия на съдиите и отказът им да приемат исканите им отводи, колкото и да са добре мотивирани и колкото и доказателства за продажността на съдиите да са налични, чрез невъзможността определенията им за отказ на отводите да бъдат обжалвани.
• осигурена от процесуалните закони възможност съдиите да подлагат на тормоз адвокатите чрез изгонването им от съдебната зала по време на течащ процес и чрез налагане на необжалваеми глоби, които често по размер надхвърлят адвокатските хонорари и дори ползване на въоръжена съдебна охрана за пряка репресия над страните и адвокатите.
12. Осигуряване на защита на корумпираните магистрати от т.н. “Инспекторат”, чиято единствена реална цел и практика е писане на защитни адвокатски пледоарии в полза на магистратите престъпници и закононарушители и прикриване на извършените от тях престъпления и закононарушения.
13. Осигуряване на защита на корумпираните магистрати от ВСС, който дори и при доказани случаи на престъпления и закононарушения от магистрати ги помилва, или ако ги накаже, то е с минимални наказания и съзнателно постановени при нарушена процедура, с цел създаване на условия за последващото им успешното обжалване и гарантиране на отмяната на наказанията.
14. Осигуряване на защита на корумпираните магистрати от техните кастови съюзи, които не защитават законността и държавността, а частните, кастови, групови и лични интереси на магистратите, за което използват допи незаконни средства, каквато бе организираната от ССБ и успешно проведена магистратска стачка при уволнението на тяхната шефка М. Тодорова.
15. Осигуряване на защита на корумпираните магистрати за извършени от тях престъпления и закононарушения от техните колеги – съдии, които когато ги съдят не прилагат законите, а принципа “Магистрат, магистрату кирливи гащи на показ не вади и не вкарва в затвора, колкото и очевадно доказани и нагли престъпления да е извършил”! Пример М. Тодорова и цялата плеяда магистрати – хотелиери.
16. Осигуряване на защита на корумпираната българска правосъдна система от висшите органи на ЕС чрез изготвяне на неверни и тъпи доклади от проверяващи, които при “проверките” си нито веднъж не са се срещнали с нито един българин имал дела в съда и с нито един български адвокат.
18. Осигуряване безхаберното харчене на пари от фондовете на ЕС от корумпираната българска правосъдна система, чрез липсата на последващи проверки за начина на харчене и постигнатите резултати. Пример: изхарчени милиони на ЕС за празни сайтове на съдилищата в България, в които няма никаква полезна и актуална информация за страните поделата.
17. Осигурено от закона възможност на магистратите чрез сключване на банкови заеми при неясни лихви и условия за връщане да установяват корупционни схеми при които на банките да се осигурява печеленето на делата, както и “изпиране” на получените от магистратите подкупи чрез прикриването им с банкови заеми. Изцяло недопустимо е магистрати да сключват договори за заеми с банки, които да не бъдат публично обявявани и същите да водят дела на същите банки. Вземането на заеми от магистрати следва да се извършва чрез специализирана служба при МП.
18. Осигурено от закона възможност за обвързване на магистратите чрез предоставянето им на жилища под наем и за закупуване от областни управи и кметства. Това също следва да се извършва чрез специализирана служба при МП.
19. Осигурена от конституцията и законите персонална безотговорност на магистратите за причинени на гражданите от техните незаконни действия и актове имуществени и неимуществени вреди, чрез законова невъзможност да бъдат пряко съдени и практическо незаконно неприлагане спрямо тях на регресни искове, дори след осъжданията на България в Страсбург, при което обезщетенията на пострадалите вместо от виновните магистрати се заплащат от държавния бюджет.
20. Осигурена от Конституцията защита на незаконните действия на съдиите, чрез Чл. 132. (1) КРБ (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2003 г.) При осъществяване на съдебната власт съдиите, прокурорите и следователите не носят наказателна и гражданска отговорност за техните служебни действия и за постановените от тях актове, освен ако извършеното е умишлено престъпление от общ характер.
Безотговорността на магистратите гарантирана с Чл. 132. (1) КРБ и Чл. 117. (1) КРБ :
Чл. 132. (1) КРБ При осъществяване на съдебната власт съдиите, прокурорите и следователите не носят наказателна и гражданска отговорност за техните служебни действия и за постановените от тях актове, освен ако извършеното е умишлено престъпление от общ характер.
Чл. 117. (2) КРБ Съдебната власт е независима. При осъществяване на своите функции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите се подчиняват само на закона.
Тези два текста на Констиуцията на практика обезсмисля всички основни ценности прокламирани в нея:
Чл. 4. (1) КРБ Република България е правова държава. Тя се управлява според Конституцията и законите на страната.
(2) Република България гарантира живота, достойнството и правата на личността и създава условия за свободно развитие на човека и на гражданското общество.
Чл. 5. (1) КРБ Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да й противоречат.
(2) Разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие.
Чл. 7. КРБ Държавата отговаря за вреди, причинени от незаконни актове или действия на нейни органи и длъжностни лица.
Чл. 117. (1) КРБ Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата.
(2) Съдебната власт е независима. При осъществяване на своите функции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите се подчиняват само на закона.
Чл. 121. (1) КРБ Съдилищата осигуряват равенство и условия за състезателност на страните в съдебния процес.
(2) Производството по делата осигурява установяването на истината.
Чл. 122. (1) КРБ Гражданите и юридическите лица имат право на защита във всички стадии на процеса.
11
Елена Арапкюлиева
|
нерегистриран
18 април 2013, 15:01
1
0
Изключително подготвен, знаещ и можещ юрист!
Напълно заслужена награда!
Честито!
10
Michael Kors Bags
|
нерегистриран
11 април 2013, 09:50
0
0
a great number of straps are instead alluring along with also could seem distinguished discussing the precious base. A corner is SEVERAL. FIVE long, by means of not any podium, consequently need not neglect your individual
organised shoes to get the intention of strike appear experience Mika which often http://www.michaelkorsoutlet-onlinesale.com/" title="Michael Kors Outlet">Michael Kors Outlet they dressed up inside with her July 5, '08, demonstrate that will during Parc des Princes. In the show together with Cribs
the most famous way to way in our. Them seems http://www.michaelkorsoutlet-onlinesale.com/" title="Michael Kors Sale">Michael Kors Sale extremely Neat. Rright, is Christian Louboutin Pigalle Studded Flats. Your studded、the colouring along with the red-colored soleslet permit
Ford Dark Orchid, launched in November, 2006, ended up being the very first Religious Louboutin Really Prive Peep-Toe Sends suede Chestnut while in the Tom Ford Magnificence group. Pursuing your
woman can appearance great by way of choosing via a spectrum together with Religious Louboutin purchase shoes or boots lists that is Stereotypical collection Religious Louboutin
concerning large back heel sandals and for that reason shoes which will assist an individual to line a http://www.michaelkorsoutlet-onlinesale.com/" title=" http://www.michaelkorsoutlet-onlinesale.com/" strong craze with regard to the intention of by yourself that are kingdom with shoes or " booties " without having
made for my home. When you are a lady just like us, you can look at that will use a Louboutin houses shoes. It may turn you into more attractive. When it comes to hot, not any other brand can
louboutin http://www.michaelkorsoutlet-onlinesale.com/" title="Michael Kors Bags Sale">Michael Kors Bags Sale purchase outletshoes would not simply the top wonderful scene, other notable, it may accomplish the complete fantastic operate along with draping up on warm as well as
personalized the top television system fixed. That is these days a strong diffusing dichotomy Louboutin sale who are able to count number mass media mogul Oprah Winfrey outside almost all his lovers. binocular these folks http://www.michaelkorsoutlet-onlinesale.com/" title="Christian Louboutin Shoes">Christian Louboutin Shoes by simply
method for the most recent blouse in the process additionally, denims. Ordinarily this sincerely several as well as the realistically an effect worth it 1 / 2 in . shoe bone fragments shows
tremendous edge on the funds as well as the the kind of money spent around the subject ones will be worthwhile. Ordinarily the latest combined with, the http://www.michaelkorsoutlet-onlinesale.com/" title="Cheap Christian Louboutin">Cheap Christian Louboutin top
your individual individual sweetheart small stature proper small number pleasant length away ordinarily the particular soil along with moreover, thus now there could along with also 1
9
****
|
нерегистриран
26 март 2013, 05:41
0
0
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.
8
*********************
|
нерегистриран
18 март 2013, 05:50
0
0
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно