Българско национално радио
Протест пред 5-то РПУ в София
25