Дискусия на конституционалисти при вицепрезидента:
Съгласието за индивидуална конституционна жалба е напълно постижимо
 
29 януари 2014, 15:46 | Правен свят | Видяна: 390
 
 

Единодушно становище за необходимостта от обединение на политическата воля за създаване на конституционни гаранции за защита на индивидуалните права и свободи на гражданите с цел разумна и компетентна защита – това е равносметката от днешната дискусия при вицепрезидента Маргарита Попова за защитата на индивидуалните конституционни права и на прекия достъп до Конституционния съд.

Покана за участие в дискусията, чиято официална тема е "Съгласието в нашето общество – гаранция за напредък" са получили изявени специалисти по конституционно право: проф. д-р Емилия Друмева, проф. д-р Снежана Начева, проф. д-р Марияна Карагьозова, проф. д-р Евгени Танчев, проф. д-р Пенчо Пенев, проф. д-р Димитър Токушев, съдия Владислав Славов, съдия Димитър Гочев, Радослава Янкулова – докторант по конституционно право. Изтъкнатите юристи, всеки един от които има принос за развитието на правната наука и на конституционализма у нас, високо оцениха политическата вола на вицепрезидента дебатът да продължи и да привлече вниманието на политическата класа, пише в съобщението от кабинета на вицепрезидента.

Маргарита Попова е подчертала необходимостта гражданите по-ясно и по-често да усещат загрижеността на институциите, призвани да гарантират защитата на техните основни права и свободи. Пътищата за това са различни и един от тях е продължаване на започналия преди години дебат за осигуряването на възможност всеки гражданин да има възможност пряко да се обърне към Конституционния съд за защита на определено свое нарушено право. "Нека в  центъра на дебата да поставим човека, който да има пряк достъп до Конституционния съд като върховен защитник на установения в страната правов ред.", подчерта Маргарита Попова.

Дискусията се фокусира около въпросите възможно ли е българският гражданин да получи този вид пряка защита на конституционните си права, време ли е и как това да стане. Според специалистите България разполага с научен капацитет, съществува пълна яснота за аналогичната уредба в други страни и няма пречка да се изработи адекватен български конституционен модел за пряка защита. По въпроса обаче е необходимо да се проведе широка дискусия в обществото преди разработването на пакет от законодателни и конституционни мерки. В момента ситуацията е особено благоприятна и поради наличието на гражданска инициатива и енергия в обществото. Юристите са единодушни, че една подобна конституционна промяна би представлявала значим напредък на нашето конституционно правосъдие за защита на индивидуални човешки права, без излишна политизация и посредничество на публичната власт.