Атанас Семов спечели конкурса за генерален адвокат в СЕС
Комисията предлага кандидатът да бъде проверен за съпричастност към Държавна сигурност. Oт МП обявиха, че предстои провеждането на допълнителни консултации
 
13 юли 2015, 15:06 | Правен свят | Видяна: 4386
 
 

Доц. д.ю.н. Атанас Семов спечели конкурса за първия български кандидат за генерален адвокат в Съда на Европейския съюз.

Той е получил най-висока оценка - 5,20, от изпитната комисия с председател доц. д-р Кристиан Таков и членове проф. Жан-Пол Жаке, проф. д-р Габриела Белова – Ганева, Геника Михайлова и Драгомир Йорданов. Най-високо знанията и подготовката на Семов е оценила съдия Михайлова – с 5.75, проф. Белова-Ганева му е писала 5.25, а останалите членове на комисията – 5.00.

Само с 10 стотни след Атанас Семов е останал Димитър Стефанов – началник отдел в Съда на ЕС. Стефанов също е бил оценен с 5.75 от съдия Михайлова, а председателят на комисията Кристиан Таков му е писал 5.50. Проф. Белова-Ганева му е дала 5.00, Драгомир Йорданов - 4.75, а най-ниската му оценка идва от проф. Жаке – 4.50. 

Дали Семов ще бъде предложен за генерален адвокат зависи от министрите на правосъдието и външните работи Христо Иванов и Даниел Митов, които трябва да внесат кандидатурата му в Министерския съвет. След това Семов трябва да получи общото съгласие на правителствата на държавите-членки. 

От Министерството на правосъдието заявиха следното: "С оглед на високия статус и отговорностите на генералния адвокат, както и предвид на това, че никой от кандидатите в конкурса не е постигнал отличен резултат и не се откроява категорично спрямо останалите, предстои провеждането на допълнителни консултации преди приемането на окончателно решение"

В протокола си изпитната комисия предлага на двамата министри "да инициират предварителна проверка за установяване на принадлежността на предлагания кандидат към органите на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (доколкото това е допустимо)".

"Длъжността на генералния адвокат в СЕС е публична по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 28 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към органите държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Установяването на принадлежността на кандидата към тези органи не следва пряко от същия закон, но е възможност, с която двамата министри разполагат (чл. 26 и чл. 27 от Закона). Чл. 253 от Договора за функционирането на Европейския съюз изисква при заемането на длъжността на генералния адвокат в СЕС да бъдат представени всички гаранции за независимост", пишат Таков, Жаке, Ганева, Михайлова и Йорданов в доклада си.

Самият Семов дава гаранции за независимостта си в мотивационното си писмо. "Осмелявам се да твърдя, че в миналото ми няма факти, които биха могли да се разглеждат като неприемливи, компрометиращи или предполагащи каквато и да е било зависимост (на материална, политическа, религиозна, сексуална или друга основа). Настоящата ми дейност също не предполага зависимост, а ако бъда назначен, ще преустановя, както се изисква всички несъвместими функции. Не притежавам стопански юридически лица, нямам непогасени заеми или публични задължения, не притежавам акции и облигации, имам документирани доходи и доказуеми спестявания. Не членувам в политическа партия, в незаконни или тайни общества", заявява той.

На финала в изложението си той коментира лаконично и факта, че беше заместник на Яне Янев в "Ред, законност и справедливост". Семов беше и кандидат за президент от името на партията на изборите през 2011 г. "Смея да се надявам, че моята краткосрочна политическа дейност също не следва да се разглежда като пречка, доколкото немалко от членовете на Съда преди назначаването си имат богата политическа кариера", пише той.

Атанас Семов има над 17 години юридически стаж. Завършил е магистърска степен по Право на ЕС в най-старото училище по европейско право – Европейският университетски център в Нанси. От 1999 г. е щатен преподавател по право на ЕС в СУ "Св. Климент Охридски".

През 2007 г. Атанас Семов стана първият в България доктор по европейско право.

През 2006 г. беше инициатор за създаването на Международната магистърска програма по Право на ЕС на СУ и Европейския университетски център в Нанси, която ръководи. Семов е директор на Института по Европейско право. От 2011 г. е зам.-председател на Българската асоциация по международно право.

През 2012 г. получава от Европейската комисия Катедра "Жан Моне" на ЕС.

Ето как самият Семов вижда слабостите си на новия пост: "Моята навярно най-съществена слабост е липсата на практически опит в правораздаването. Това, разбира се, е важно, не го подценявам и сериозно обмислям как да го преодолея, ако бъда назначен за генерален адвокат. Позволявам си обаче да смятам тази слабост за преодолима, включително предвид утвърдената в 60-годишната история на люксембургския съд тенденция да се назначават множество представители на доктрината".

"Давам си сметка също така, че някои колеги могат да счетат, че съм относително млад за подобна отговорна функция", пише още Семов, но привежда серия от примери за съдии и генерални адвокати и заключава, че неговите 45 години са и предимство.