Съдиите от СРС до колегите си в страната:
Нека не допускаме разделение и противопоставяне помежду ни
Столичните магистрати призовават за консолидация и извличане на поуки преди избора на нов ВСС
 
10 януари 2017, 15:47 | Правен свят | Видяна: 1630
 
 

Да не се допуска противопоставяне между съдиите от Софийския районен съд (СРС) и колегите им страната. За това призоваваха съдиите от СРС всички съдии от районни съдилища.

Обръщението им е прието на проведеното днес Общо събрание. Повод за него е изпратеното преди три седмици до Висшия съдебен съвет (ВСС) писмо от 12 председатели на районни съдилища, в което те сравняват натовареността и ефективността си с тези в СРС. Писмото беше подписано от ръководите на РС в Пловдив, Плевен, Габрово, Перник, Враца, Благоевград, Царево, Средец, Бургас, Пазарджик, Стара Загора и Варна.

Днес районните съдии от София заявиха, че са решили да се обърнат към колегите си заради "манипулативното отразяване и неуместната политизирана употреба на справедливото им недоволство и усилията им да се справят със свръхнатовареността и забавеното разглеждане делата".

"Призоваваме Ви да не допуснем манипулацията да бъде успешна и да постигне противопоставяне и разделение помежду ни, а напротив - да използваме събитията за обща съдийска консолидация за подобряване администрирането на съдилищата и за формулиране на ясни изисквания към дейността на Съдийската колегия на ВСС", пишат съдиите от СРС. И изразяват надежда, че всички съдии заедно ще проумеят поуките от неблогополучията и неуспехите на досегашния ВСС, за да направят отговорен и информиран избор на членовете от съдебната квота на Съдийската колегия на следващия ВСС.  

В обръщението си магистратите от СРС посочват, че никога не са подценявали важността на работата на всеки един съдия в страната, нито искат да бъдат поставяни в привилегирована позиция.

"Стремежът ни е насочен към това създадената норма за натовареност да започне да бъде реално приложима с утвърждаване на механизъм, който да изисква незабавно управленско решение при надхвърлянето на определена граница на натовареност за всеки отделен съдия. Това е наложително и следва да бъде направено в спешен порядък заради личното и професионалното ни достойнство, тъй като лошото администриране на съда не само унижава почтени и компетентни съдии и служители, но рефлектира неблагоприятно върху авторитета на цялата съдебна власт", заявяват столичните съдии.

И казват, че са удовлетворени, че изречените на висок глас проблеми вече не могат да бъдат игнорирани, тъй като са във фокуса на обществото и на Висшия съдебен съвет и решаването им ще бъде от полза за всички.