Градският и специализираният съд търсят заседатели
 
11 януари 2017, 16:46 | Правен свят | Видяна: 928
 
 

Софийският градски съд и Специализираният наказателен съд търсят съдебни заседатели за следващите 4 години. Гражданите, които бъдат избрани, ще имат право на глас наравно със съдиите при вземането на решения по едни от най-тежките и сложни наказателни дела до 2020 г.

СГС търси 200 души, а спецсъдът – 160, става ясно от решенията на Столичния общински съвет, който ще извърши подбора. За целта е избрана комисия от 9 общински съветници. Тя трябва да е готова до 15 март с подбора на съдебни заседатели за СпНС. А списъкът с кандидатите за заседатели за градския съд трябва да бъде внесен в общинския съвет до 30 април.

С последните изменения в Закона за съдебната власт бяха въведени нови изисквания към заседателите. Те трябва да са на възраст от 18 до 68 години, да имат настоящ адрес в община, която попада в рамките на района на съда, за който кандидатстват, най-малко средно образование, да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията и да не страдат от психически заболявания.

За първи път се въвежда забрана гражданин да е заседател в две съдилища, да е общински съветник от съдебния район, за който е избран, да е член на ръководството на партия или коалиция. Не могат да са заседатели и работещите в съдилища, прокуратури, следствени отдели, МВР или в други органи от системата за национална сигурност от същия съдебен район.

Желаещите да станат заседатели в спецсъда трябва да подадат документи (виж списъка в обявите за СГС и СпНС) до 31 януари, а тези за СГС – до 28 февруари. От съдебните заседатели например се иска да посочат двама души, към които общинският съвет да може да се обърне за препоръки. За тези, родени преди 16 юли 1973 г., е нужен документ, че не са работили за бившата Държавна сигурност.

Комисията на СОС, която ще извърши подбора, ще изслуша всеки от допуснатите кандидати в публично заседание, на което всеки може да задава въпроси. Освен това неправителствени организации ще могат да дават становища и да задават въпроси. След това Общинският съвет в публично заседание с мнозинство, повече от половината от присъстващите членове, ще определи кандидатите за съдебни заседатели, които ще предложи за избиране на общите събрания съответно на Софийския апелативен съд и на Апелативния специализиран наказателен съд.