Абсурден спор във ВСС - сребърен или златен почетен знак за двама съдии
 
18 април 2017, 16:22 | Правен свят | Видяна: 1575
 
 

Когато членове на Висшия съдебен съвет си отправят лични нападки, защото единият погледнал накриво другия или пък троснато му отговорил нещо, е едно, макар и втръснало до гуша на всички. Когато обаче членове на ВСС се опитват да оскърбят свои колеги на гърба на редовите магистрати, това започва да граничи с мерзост.

Именно такива сцени се разиграха днес на заседанието на Съдийската колегия. В дневния ред фигурираха две предложения за награждаване на административни съдии по случай тяхното пенсиониране.

Първото бе на и.ф. шефката на Административен съд-Търговище Красимира Тодорова, която предложи зам.-шефът на съда Милчо Михайлов да бъде награден с "личен почетен знак - златен" по случай навършването на 65-годишна възраст. То бе докладвано от заместник-председателя на Комисията по атестиране и конкурси Юлия Ковачева.

Светла Петкова веднага реагира – как така изпълняващ функциите председател ще предлага награда, защо идва от него.

Председателят на ВКС Лозан Панов веднага ѝ цитира Закона за съдебната власт и по-специално чл. 304 от него, в който се казва: "Предложение за поощрение до съответната колегия на Висшия съдебен съвет се прави от министъра на правосъдието, председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд, главния прокурор, директора на Националната следствена служба, председателя на апелативен, апелативен специализиран наказателен, военно-апелативен, окръжен, специализиран наказателен и административен съд, от апелативен, военно-апелативен, окръжен и военно-окръжен прокурор, от ръководителя на специализираната и на апелативната специализирана прокуратура, както и от трима от членовете на съответната колегия на Висшия съдебен съвет и от съответната съсловна организация".

Нещо повече, председателят на ВАС Георги Колев заяви, че не вижда нищо лошо в това изпълняващ функциите административен ръководител да внася подобни предложения.

Тогава Петкова се учуди защо пък на заместник и защо трябва да е златен, а не сребърен. Галя Георгиева веднага подкрепи "съквартирантката си" Петкова (двете са в един кабинет). По думите на Георгиева съдия Милчо Михайлов се е представял много добре през годините, но понеже не целият му стаж е минал в магистратурата, 15 години е бил извън съда и прокуратурата, щяло да бъде по-справедливо да бъде награден със сребърен знак.

"Двете предложения касаят заместник-председатели, те са били част от екипа в продължение на 10 години, те са част от хората, които ефективно са налагали изключително високи стандарти и заради това се предлага златен знак и аз ще ги подкрепя", заяви на свой ред Георги Колев.

След реакцията на Колев, Светла Петкова се прицели вече директно в Комисията за атестирането и конкурсите. Укори я по-прецизно да мотивира решенията си, когато разглежда такива въпроси. "Колегата е заслужил, но реакцията ми беше такава именно, защото съблюдавам както практиката, така и правилата, които сте приели и които изобщо не сме ги отворили някога", каза още Петкова.

Не стана ясно защо напада КАК за мотиви, още повече, че такива пространни е изложила и.ф. председателката на съда Красимира Тодорова.

Явно и за Юлия Ковачева изказването на Петкова е останало енигма, защото заяви следното: "Не разбрах какво не е свършила КАК. Не сме обсъждали досега колко години стаж в магистратурата има колегата, предложен за награждаване. Това, че някой се колебае в избора си и какво решение да вземе, да си поеме отговорността за колебания и да ги търси там където не съществуват".

Соня Найденова добави, че комисията изцяло е възприела мотивите на Красимира Тодорова, а Калин Калпакчиев призова останалите да не се упражняват върху достойнството на колегите.

В крайна сметка Петкова оттегли предложението си за сребърен знак и с 11 гласа "за" и 1 "против" Милчо Михайлов бе награден със златен.

Предложението за награждаване на Юлия Данева, зам.-шеф на АдмС-Плевен мина без дебат.

За пореден път днес обаче прехвърчаха искри по отношение на атестацията на Наталия Ангелова от АССГ, съдия, която има редица важни преюдициални запитвания до Съда на ЕС в Люксембург.

Веднъж тя бе внесена на заседание на колегията, но бе оттеглила след обструкции от страна на Галя Георгиева.

Днес отново бе в дневния ред, а Галя Георгиева отново не хареса оценката в атестацията. Според нея не било взето предвид, че съдия Ангелова излязла в отпуска, за да пише дела, а през това време нейните били гледани от колегите ѝ. Отбеляза, че била и наказвана.

Юлия Ковачева поясни, че наказанието е отменено, а отпуските, за които говори Георгиева, били в период, който не е включен в атестационния.

Галя Георгиева се лута няколко минути в документите, питаше защо не са приложени всички, накрая ѝ обясниха, че са на еди коя си страница. Накрая с 8 на 4 гласа атестацията бе приета.

Колегията продължи с разглеждането на други точки. По едно време Галя Георгиева отново се върна към атестацията на Наталия Ангелова и заяви, че Ковачева я е внесла за обсъждане в КАК, докато тя била в болница и имала здравословни проблеми.

Ковачева обясни, че атестацията е разгледана от комисията, след като са били събрани всички необходими документи. Нямате основание да ме упреквате в преднамерен и целенасочен подход, вие днес сте тук, точката е в редовния дневен ред с всички материали, заяви Ковачева.