ССБ към съдиите:
Въздържайте се от електронно гласуване за новия ВСС, ако имате съмнения
В обръщение от съсловната организация напомнят, че съветът е длъжен да плати пътуването и нощувките на магистратите от страната, дошли в София, за да пуснат хартиена бюлетина
 
28 април 2017, 11:40 | Правен свят | Видяна: 1321
 
 

Съдиите засега да се въздържат от електронно гласуване на предстоящия избор за нов Висш съдебен съвет (ВСС). За това призоваха в обръщение до колегите си от Съюза на съдиите, при условие, че до гласуването, насрочено за 17 юни, не бъдат разсеяни всички съмнения за това дали системата за електронно гласуване осигурява тайната на вота и свободно волеизявление.

Освен това от ССБ напомнят на колегите си от страната, че ВСС следва да поеме разходите за командироване, пътуване и нощувки на участващите в Общото събрание, които не живеят и не работят в София.

За да изберат съдиите своите представители в новия съвет, първо ще се проведе събрание на 10 юни. На него ще бъдат гласувани избирателни и секционни комисии и ще бъдат изслушани кандидатите. Това събрание започва в 10 ч. и ще се проведе в зала 2 на "Интер Експо Център". Седмица по-късно - на 17 юни, ще е самото гласуване. Изборният ден ще започне в 8 ч., а гласуването с хартиени бюлетини ще бъде в Съдебната палата в София.

"В много от съдилищата в страната вече се представят на съдиите декларации за избор на начин на гласуване - чрез хартиена бюлетина на втората дата на Общото събрание или чрез електронно дистанционно гласуване", пишат от ССБ. И посочват, че според правилата срокът за подаването на тези декларации е до 17 май. "Доколкото това е срокът, в който и в информационната система се въвежда избраният начин на гласуване и сканираните копия на попълнените и подписани декларации, според ССБ няма пречка в този срок да се промени избраният начин на гласуване, като се подаде нова декларация", е становището на съсловната организация.

Управителният съвет на Съюза на съдиите заявява, че според него продължават да съществуват множество неясноти за способността на внедрената от ВСС система за електронно дистанционно гласуване да осигурява тайната на гласуването и свободното волеизявление. В тази връзка от организацията са изпратили 6 въпроса (виж карето) до ВСС и до разработчика на програмата, които стъпват на вече получени отговори на питания на Българския институт за правни инициативи. От съюза уточняват, че с Асоциацията на прокурорите са получили уверение от Комисията "Професионална квалификация и информационни технологии" на съвета, че на всички техни въпроси относно системата ще бъде даден отговор.

От ССБ призовават съдиите, ако считат въпросите за основателни, докато на тях не бъдат дадени убедителни отговори, да се въздържат от електронното дистанционно гласуване.

Междувременно от БИПИ огласиха въпросите, които са задали на всички кандидати за членове на ВСС от магистратската квота. "Те се отнасят до теми, по които всеки кандидат заявил стремеж за управление на съдебната власт, е длъжен да има честен и разбираем отговор. Отговор, който ще даде информация как се изгражда политиката на съдебната власт отвътре и на какво се основава нейната независимост", казват от неправителствената организация.

Първият е дали според кандидата в момента България е изпълнила изискванията по 6-те показателя по Механизма за сътрудничество и проверка и наблюдението по него следва да отпадне. Вторият е дали гражданският съвет към ВСС трябва да работи по начина, по който го прави досега. Третият е за мнението на кандидата по какви въпроси ВСС следва да работи с неправителствения сектор, включително с организации извън гражданския съвет. "Намирате ли за последователна политиката на този Висш съдебен съвет при избора на административни ръководители в органите на съдебна власт? Считате ли, че тези назначения се основават само и единствено на законовите изисквания и качествата на кандидатите или има и други фактори?", гласи следващото питане. Освен това от БИПИ искат кандидатите за новия съвет дадат ясен пример за приложима и ефективна антикорупционна мярка в съдебната власт и да кажат дали бюджетът на системата да се изготвя на принципа на програмното бюджетиране. 

 

Въпросите на ССБ  

 

1. Кои лица /в смисъл от кои институции/ ще имат достъп до съдържащата се в талоните за електронно гласуване информация за уникалния адрес /линк/ за гласуване, съответния генериран уникален код за гласуване и уникален пореден номер на талона? Какви мерки са предвидени за неразпространение на останалата информация, съдържаща се в талоните, освен поредните им номера, каквато е изискването на чл. 9, ал. 5 от Правилата за провеждане на избори на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите /по-нататък наричани Правилата/?

2. Кои лица /в смисъл от кои институции/ имат достъп до паролата, даваща достъп до сорс-кодовете и възможно ли е независимо един от друг някои от тези лица да осъществи достъп до тях?

3. В отговора на въпрос № 3 на БИПИ сте посочили, че системата дава възможност да се проследи дали определен избирател е упражнил правото си на избор. Ако такава възможност съществува, това не е ли в противоречие с разпоредбата на чл. 9, ал. 6 от Правилата, според която в системата не се съдържа информация за връзка между направения избор и кода за гласуване, както и за направения избор и номера на талона, както и с разпоредбата на чл. 37, ал. 5 от Правилата, според която не се съхранява информация за поредния номер, линка и паролата, с които е гласувано и се съхранява единствено информация за общия брой гласове?

4. В отговора на въпрос № 4 на БИПИ сте посочили, че всички машини и бази данни на физическо, логическо, мрежово, системно и приложно ниво са с предвидени и включени логове и при необходимост впоследствие могат да бъдат одитирани. Това отнася ли се и за клиентската част на Модул Електронен избор, която, съгласно чл. 52, ал. 3 от Правилата следва да е с изключено кеширане /съхранение/ на данни за избирател, кодове и избор?

5. Кои лица /в смисъл от кои институции/ ще администрират системата при провеждането на избора в изборния ден?

6. По какъв начин при проведеното експериментално електронно гласуване на 16-ти и 17-ти ноември 2016 г. е установено кои от участвалите в него магистрати са използвали мобилни телефони?