Според определение на ВАС
Изпълнението на решението за избора на Георги Ушев за шеф на АСНС може да влоши положението му
След жалба на Румяна Илиева, върховните съдии спряха встъпването му в длъжност
 
07 август 2017, 11:28 | Правен свят | Видяна: 1341
 
 

Предварителното изпълнение на решението на Съдийската колегия на ВСС за избора на Георги Ушев за шеф на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС) ще му създаде значителни вреди и би могла да влоши положението му. Това става ясно от определение на тричленен състав на Върховния административен, с което е спряно изпълнението на решението за избора на Ушев.

Делото е образувано по жалба на другия участник в надпреварата - Румяна Илиева, съдия в АСНС.

На 18 юли т.г. с 8 на 5 гласа Съдийската колегия избра шефа на Специализирания наказателен съд Георги Ушев за председател на въззивния такъв. Това стана независимо от разпоредбата на чл. 169, ал.1 от ЗСВ, според която само по изключение може да бъде избран за административен ръководител съдия от по-ниско ниво на орган на съдебната власт.

Другият кандидат Румяна Илиева се обърна към ВАС като, освен че атакува избора, поиска и спиране на изпълнението на решението. Същото искане отправи и Георги Ушев.

ВАС приема за основателни аргументите на Ушев, че влизането в сила на решението би могло да му причини "значителни вреди от гледна точка на служебния му статут, който се определя от изпълняваната в момента длъжност "административен ръководител - председател" на Специализиран наказателен съд".

"Същият основателно отчита, че възможната отмяна на оспореното решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет би могла да влоши положението му и да доведе до неблагоприятни за него правни последици, касаещи статута му на административен ръководител", казва още ВАС.

В определението си съдът отново се спира на противоречието в две разпоредби от Закона за съдебната власт, който наскоро бе променен, но не и в спорните му части.

Става дума за текстовете на чл. 167, ал.3 и чл. 187 от ЗСВ, които се отнасят до сроковете за обжалване на решения на Висшия съдебен съвет, както и за това, че в единия случай е предвидено жалбата да спира изпълнението, а в другия - не.

"Този пропуск на законодателя, макар и многократно обсъждан в мотивите на съдебните актове на Върховния административен съд и до настоящия момент не е отстранен. Той поддържа съществуващата неяснота във връзка с визирания от чл. 187 вр. с чл. 194б, ал.5 от ЗСВ суспензивен ефект на жалбата срещу оспорения акт с паралелно изразената възможност във връзка чл. 167, ал.3 от ЗСВ и чл. 166, ал.2 АПК за спиране на предварителното изпълнение. Тази нормативна колизия изключва, изискуемото от законодателя изясняване всички възможни хипотези за необходимостта от предварително изпълнение на акта", коментира ВАС.

Определението, с което е спряно изпълнението на решението, може да бъде обжалвано пред петчленен състав на ВАС. Делото е насрочено по същество за 4 декември. Произнасянето на съда ще е важно с оглед различното тълкуване на чл. 169, ал. 1 от ЗСВ в частта що е то "по изключение".

Жалба с подобен предмет бе депозирана в началото на годината от Ивайло Иванов от Административен съд-Перник, който не бе избран за председател, вместо него мнозинството в СК на ВСС предпочете Десислава Ахладова, по онова време шеф на РС-Перник. Но тя стана заместник-министър на правосъдието, Иванов оттегли жалбата си и сега е единствен кандидат за поста ръководител на АдмС-Перник. Така ВАС не се произнесе по спорния текст от ЗСВ.