След споразумение
Две години пробация за бивш шеф на болница, оглавил я с фалшива диплома
 
11 август 2017, 14:17 | Правен свят | Видяна: 170
 
 

Бившият шеф на МБАЛ "Св. Иван Рилски" в Дупница Росен Тимчев се споразумя с прокуратурата за наказание от 2 години пробация за представена от него фалшива диплома за завършено висше образование със специалност "Здравен мениджмънт". С нея той ръководил здравното заведение в продължение на 10 месеца.

По този начин Тимчев е нарушил чл. 63, ал.1 от Закона за лечебните заведения. Според разпоредбата управител/изпълнителен директор на лечебно заведение може да бъде само лице с образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и с квалификация по здравен мениджмънт или лице с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт.

От прокуратурата уточняват, че през март 2016 г. Тимчев е съставил неистински официален документ - диплома за завършено висше образование по специалност "Обществено здраве и здравен мениджмънт", с професионална квалификация магистър на Медицинския университет в София.

Сигналът за фалшивия документ дошъл от Агенцията "Медицински одит" и от председателя на Общинския съвет в Дупница. В него се посочвало, че временно назначеният за управител на болницата Тимчев представил копие от диплома за завършено висше образование със специалност "Здравен мениджмънт", за която след проверка от страна на Министерство на образованието и науката е установено, че е фалшива. Текстът "вярно с оригинала", подписът към него и този под снимката на дипломата били изписани от Тимчев, станало ясно по-късно. От МОН били категорични, че той не притежава правоспособност за управител на болница

Заради това деяние Тимчев ще изтърпи наказание 2 години пробация, което включва следните мерки: задължителна регистрация по настоящ адрес с периодичност два пъти седмично; задължителни срещи с пробационен служител; годишно 200 часа безвъзмезден труд в полза на обществото.

Това е втори известен случай на лекар, обвинен за фалшива диплома, след като срещу доктор Иван Вуцов от Стара Загора бяха заведени 3 дела във връзка с фалшивата му диплома по кардиология.