Валери Симеонов подаде сигнал в ИВСС срещу Панайот Генков
Вицепремиерът иска да бъде извършена проверка за почтеността на и.ф. председателя на Административния съд в Бургас, заради произнасяния по актове на НАП за заведения по морето
 
12 август 2017, 10:28 | Правен свят | Видяна: 942
 
 

Вицепремиерът Валери Симеонов е подал сигнал до Инспектората към Висшия съдебен съвет срещу и.ф. председателя на Административен съд - Бургас Панайот Генков, съобщи "Медиапул", позовавайки се на пресслужбата на Министерския съвет.

"Предмет на проверката следва да бъде почтеността на съдията и установяване дали е оказвал натиск, както и пряко или косвено влияние върху други магистрати - членове на състави на Административния съд - Бургас, по отношение на произнасяне, свързано с отмяна на предварителното изпълнение и отмяна на актове на ТД на Национална агенция за приходите - Бургас, за незаконна дейност в редица заведения и дискотеки по българското Черноморие", посочват от пресслужбата.

Освен това Симеонов настоява да се установи дали са налице действия, които накърняват престижа на съдебната власт, както и дали с действията си, председателят на Административен съд - Бургас компрометира честта на съдията и професията в обществото.
Според вицепремиера е недопустимо членове на съдебната власт да саботират действията на органи на изпълнителната власт срещу нарушители на законите в България.

Преди два дни Симеонов съобщи в интервю за БНТ, че Националната агенция за приходите среща сериозни проблеми с работата си по Черноморието.
След проверките на НАП Бургас по Южното Черноморие са издадени заповеди за затваряне на 79 заведения. "Те в момента работят с пълна пара, защото бургаският съд отхвърля актовете", каза тогава Симеонов. По думите му имало случай, при който акт за затваряне се съставя в населено място извън Бургас и докато екипът се върне с хартиения документ в града, съдът вече е отменил забраната за работа. Някои инспектори дори са били заплашвани, допълни вицепремиерът.

"По Черноморието държавата воюва с държавата", обобщи вицепремиерът и се обяви за бърза промяна в съдебната система.

От Административен съд - Бургас излязоха с прессъощение, в което се казва, че съдът не е отменил нито една от заповедите на Директора на ТД на НАП в града за налагане на принудителна административна мярка "запечатване на търговски обект", срещу които са постъпили жалби от 1 юли до 8 август 2017 г. Делата, образувани по тези жалби, са насрочени и предстои разглеждането им в открито съдебно заседание.  Съдът се е произнасял единствено по искания за отмяна на допуснато предварително изпълнение на тези заповеди.

От АдС-Бургас припомнят, че според чл. 60 от АПК разпореждане за предварително изпълнение на административния акт се включва, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите и да се защитят особено важни държавни или обществени интереси и при опасност, че може да бъде осуетено изпълнението на акта, или от закъснението може да последва значителна или трудно поправима вреда. "Това означава,че тази мярка трябва сериозно да е мотивирана от административния орган и не може с едни и същи мотиви да се подхожда към всеки отделен случай. Допуснатото предварително изпълнение подлежи на обжалване пред съда, който разглежда делото, в закрито заседание в състав от един съдия и се произнася "незабавно", обясняват от съда.

Според данните на АдС-Бургас от началото на юли до 8 август са постъпили 91 жалби срещу разпореждане за допускане на предварително изпълнение на заповедите, с които като принудителна административна мярка (по чл. 186 от Закона за данъка върху добавената стойност) се запечатват обекти. За този период съдът е отменил, поради липса на мотиви, както и поради бланкетни такива, допуснатото предварителното изпълнение на 82 заповеди и е отхвърлил жалбите срещу 9 акта на НАП, като жалбите по същество срещу самите заповеди все още не са разгледани.

"Всички дела, с изключение само на 5 са решени, както изисква законът, в срок от 24 часа, като забавянето по петте дела е поради непредставяне на преписката своевременно от административния орган. Теоретически и практически е невъзможно да има произнасяне от съда, преди жалбата и административната преписка да е постъпила в деловодството, и такъв случай по тези дела категорично няма", заявяват от АдС-Бургас.

Освен това от съда съобщават, че местната дирекция на НАП е обжалвала пред Върховния административен съд по-малко от половината от постановените от съда определения за отмяна на предварително изпълнение - 40. До момента върховните магистрати са се произнесли по три от жалбите на НАП, като и по трите са потвърдили актовете на бургаските съдии.

В съобщението на съда се казва още, че по време на съдебната ваканция са осигурени дежурства на съдии, "определени на случаен принцип, по предварителен график, изготвен месеци по-рано". Председателят на съда Панайот Генков обаче не е разглеждал бързи производства. Като това се обяснява с "установената практика във всички административни съдилища в страната административните ръководители да не дават дежурства".

"Делата в Бургаския административен съд се разглеждат от съдиите само въз основа на представените писмени доказателства, въз основа на закона и по вътрешно убеждение, а не по разпореждане на председателя или на който и да е друг орган и подлежат на проверка по реда на инстанционния контрол от Върховния административен съд. По тази причина председателят на съда не носи отговорност за решенията на отделните съдии, каквито и да са те", заявяват още от съда.