След решение на Дисциплинарната комисия на КЧСИ
Частният съдебен изпълнител Иван Чолаков е лишен от правоспособност за три години
 
07 септември 2017, 16:00 | Правен свят | Видяна: 2211
 
 

Три години лишаване на правоспособност на частния съдебен изпълнител Иван Чолаков. Това реши днес Дисциплинарната комисия на Камарата на ЧСИ, съобщиха от там.

Лишаването от правоспособност е най-тежкият вид санкция, която по закон може да постанови дисциплинарният орган. То обаче още не е влязло в сила. Това ще стане след произнасянето на съда. А такова ще има, тъй като Иван Чолаков ще обжалва решението на дисциплинарният орган, научи "Правен свят". 

До решението за отнемане на правата се стигна след множество сигнали срещу Чолаков. През февруари КЧСИ е изискала и проверила общо 7 изпълнителни дела, заведени от Иван Чолаков, след поредица от репортажи по бТВ, в които граждани твърдяха, че са жертва на измами с фалшиви записи на заповеди с участието на адвокат от САК и на Чолаков.

По три от седемте дела на Чолаков, за които съобщи телевизията, няма сериозни нарушение (освен пропуск за събиране на авансови такси), а има съмнение, че евентуално изпълнителните листове са издадени въз основа на фалшиви записи на заповед.

По останалите 4 дела обаче нарушения са установени. Те са връчване на книжа извън района на действие на ЧСИ и то на поставен под пълно запрещение, който няма право да получи призовката. Връчване на друго лице, находящо се на адреса, означено само с две имена, което е недостатъчно за идентификацията му. Залепване на призовка на жилището по постоянен адрес на хора, чийто настоящ адрес е в Швейцария и започване на принудителното изпълнение без да се изчака да изтече 14-дневният срок за възражение от страна на длъжника.

От Камарата на ЧСИ уточняват, че между 10 февруари и 21 август срещу Иван Чолаков са постъпили общо 20 жалби. По 5 от тях вече са в ход решения за образуване на дисциплинарни производства, като са поискани от Съвета на камарата две лишавания от правоспособност – за срок от 1 и 3 години, временно отстраняване от длъжност, докато трае производството, както и глоби, включително и в максимално предвидения размер от 10 000 лева.

Дисциплинарните производство срещу частните съдебни изпълнители се образуват по искане или на Министерство на правосъдието, или на Съвета на КЧСИ, а гражданите могат да подават жалби и сигнали до всеки от двата органа. Актовете на дисциплинарната комисия подлежат на обжалване пред ВКС, който се произнася с окончателно решение.

"Контролът е основен приоритет в дейността на Камарата на ЧСИ. За последните две години извършихме проверки на всички кантори в страната, отправихме и препоръки за отстраняване на пропуски и нарушения. В няколкото случая на пълно или частично неизпълнение се образуваха и дисциплинарни производства. Категорични сме, че законът и правилата трябва да се спазват от всички ЧСИ", коментира председателят на КЧСИ Георги Дичев. Дисциплинарната комисия, въпреки че е орган на камарата, действа като независим дисциплинарен съд,  в който половината от членовете се избират от правосъдния министър, а другата половина – от КЧСИ.

През 2016 г. срещу ЧСИ са били образувани 46 дисциплинарни производства, докато само до август тази година те вече са 66. Дисциплинарната комисия е наложила ефективно 73 наказания – 57 глоби, от които 8 - в размер над 5 000 лева, 4 - в размер от 10 000 лева, 3 предупреждения за отнемане на права и 10 лишавания от право да се упражнява професията.