Видео
Георги Чолаков бе избран за председател на ВАС
 
11 септември 2017, 15:53 | Правен свят | Видяна: 2992
 

Димитър Узунов: Връщам се в Сандански

 

Представляващият Висшия съдебен съвет (ВСС) Димитър Узунов обяви, че след края на мандата на съвета ще се върне на работа като съдия в Районен съд-Сандански. Преди да бъде избран за кадровик, той бе председател на същия съд.

В началото на годината се появиха информации в публичното пространство, че именно той ще бъде кандидат за председател на ВАС. По този повод днес Узунов напомни, че името му се е спрягало не само за кандидат на шеф на ВАС, но и за председател на СРС, САС, Специализирания съд. На всички тези слухове той отговори така: „След края на мандата се връщам в Сандански“.

Мандатът на сегашния ВСС изтича на 3 октомври.

 

Георги Чолаков бе избран за председател на Върховния административен съд. Той бе подкрепен от 20 от членовете на Висшия съдебен съвет. За избор бяха необходими поне 17 гласа.

Петима кадровици подкрепиха Соня Янкулова. Това са вносителите на предложението Галина Карагьозова, Юлия Ковачева и Соня Найденова, както и Калин Калпакчиев и председателят на ВКС Лозан Панов.

Решението на ВСС ще бъде изпратено на президента Румен Радев, който трябва да издаде указ за назначаването на Чолаков. Мандатът на сегашния шеф на ВАС Георги Колев приключва през ноември.

След изслушването се изказаха общо седем членове на ВСС - шефът на ВАС Георги Колев и Юлиана Колева в полза на Чолаков, а Юлия Ковачева, Галина Карагьозова, Калин Калпакчиев, Соня Найденова и председателят на ВКС Лозан Панов - в подкрепа на Соня Янкулова.

Дискусията бе открита от Юлия Ковачева. Тя заяви, че биографията и личните качества на съдия Янкулова изцяло отговарят на профила за председател на ВАС. За нея Ковачева посочи още: "Съдия, който познава работата на съда. На база натрупаните знания и опит отговаря убедително и открито пред колегите си. Проявява качествата на лидер, който би съумял да изслушва, да е толерантен, който поставя съдийската професия на първо място, с уважение и дълбоко разбиране към проблемите на съдийската общност, може да носи отговорност за решенията, които трябва да вземе председателят на съда".

Председателят на ВАС Георги Колев пък се изказа в подкрепа на Чолаков. "Безспорно двама професионалист - съдия Янкулова е изключително ерудиран човек, съдия в истинския смисъл на думата, нищо лошо не може да се каже за нея. Съдия Чолаков също е изключителен професионалист и няма съдия, който да го отрече. Задачите на следващия председател, според моето виждане, са да осигури тази среда, която да осигурява ефективността на работата. Председателят на ВАС е длъжен да осигури такъв микроклимат, който да осигури на съдиите да изпитват удоволствие от работата, която вършат", заяви Колев. И добави, че с тази задача по-добре ще се справи Чолаков.

"Това, което е показал до момента, както към съдиите, така и към администрацията, освен задълбочено познаване на проблемите в административното право, го прави най-добрият кандидат. Няма как повече от половината от колегите да го подкрепят, ако имаха различна оценка. Това са върховни съдии, те много трудно биха били манипулирани. Те имат свое становище и го отстояват. При днешното изслушване бяха поставени много въпроси, оценявам ги като насочени именно към нещата, които аз и председателите на отделенията не сме успели да свършим. Нали затова е въпросът за надграждането и продължението. Следващият председател трябва да доразвие или промени нещата, които не са били добри", каза още Георги Колев.

Председателят на ВКС Лозан Панов на свой ред каза, че ще подкрепи "колегата, който каза, че съдебната независимост е състояние на духа", т.е. Соня Янкулова, защото е показала, че може да поддържа това състояние.

Панов обаче се запита дали ВСС е успял да убеди широката общественост във важността на този избор. И сам си отговори - не е успял и определи цялата процедура като "избор на тишината". Панов е очаквал ВСС да организира сблъсък на идеи, на концепции.

После отбеляза, че съветът е избрал летните месеци, като така 1/3 от съдиите не са присъствали на изслушването на кандидатите пред Пленума на ВАС. Освен това акцентира и на това, че сегашният ВСС избира председател на ВАС в края на мандата си, когато всеки член е съсредоточил своя поглед към изхода. Няма как да не останат съмнения, че е повлиян от договорки, констатира Лозан Панов.

Той каза, че ще подкрепи съдия Соня Янкулова, защото има професионално израстване в системата, има административен опит, опит в областта на европейското право и в администрацията, като там е участвала от страната на административния орган, който е постановява актове, които подлежат на обжалване пред ВАС, прави мост между теорията и практиката, магистрат, който има интереси към науката, проявява характер и ще отстоява интересите на съдиите и който се представи днес достойно.

Калин Калпакчиев направи сравнение между биографиите, професионалния път и концепциите на двамата кандидати и на база това заяви, че ще подкрепи Соня Янкулова. Заяви, че тя има респектираща юридическа компетентност, висока ерудиция и задълбоченост, един от малкото съдии, които познават в детайли практиката на СЕС и ЕСПЧ, умее да се изразява и писмено, и устно по един брилянтен начин, има богат административен опит, демонстрира съдийската си независимост.

Юлиана Колева отбеляза, че е работила с Чолаков преди време в съда в Сливен и изрази подкрепата си за него. Тя направи проста аритметична сметка. На Пленума на ВАС при изслушването на кандидатите са присъствали 61 съдии, 30 са отсъствали, 48 са гласували за Чолаков, а 13 за Янкулова. Дори и тези 30 души да са присъствали на Пленума и да са гласували за Янкулова, пак биха били по-малко на брой гласовете в нейна полза. Колева изтъкна, че Пленумът на ВАС е номинирал Чолаков, което е особено важно и решаващо обстоятелство, освен това заяви, че в негова полза е имало десет становища.

Соня Найденова и Галина Карагьозова подкрепиха Янкулова.

Карагьозова обаче не се съгласи с част от констатациите на колежката си Колева като например, че е от решаващо значение, че Чолаков е номиниран от Пленума. Карагьозова заяви, че Янкулова също е била номинирана от свои колеги, а ВСС не действа при обвързана компетентност. Тя не се съгласи и с думите на Колева, която определи като кураж двукратното напускане на съдебната система от страна на Чолаков. Понякога оставането в съдебната системата е свързано с кураж, отвърна Карагьозова.

А за Янкулова заяви: "Безспорно е, че има прекрасен авторитет в цялото общество, има аналитични способности. По-висок стаж, по-висока професионална компетентност и опит".

Калпакчиев отново взе думата, за да отговори на част от аргументите на Колева. По думите му се спекулира със съдийското самоуправление. "И двамата са предложени на Пленума на ВАС от съдии от този съд. И двамата са от там. Съдийското самоуправление не може да се свежда до груба аритметика. Уважавам гласа на всеки един от съдия от Пленума. Наша работа е да направим оценка за качествата на кандидатите и тя да е добросъвестна. С моята оценка не обиждам и не омаловажавам мнението на колегите от ВАС", заяви той.

По думите му най-важното е председателят на съда да бъде професионален, нравствен лидер – все качества, които безспорно Соня Янкулова притежава.