По делото за избор на членове на ВСС от съдебната квота
Съдът отхвърли искането на Лалов за отвод на председателката на състава Дария Проданова
 
13 септември 2017, 15:08 | Правен свят | Видяна: 984
 
 

Съдебният състав по делото срещу избора на членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота отхвърли искането на жалбоподателя Методи Лалов за отвод на председателя на състава Дария Проданова.

В началото на август Лалов депозира искане за отвод на съдия Проданова, защото не хареса поведението й по време на първото заседание по делото.

В молбата си до съда Лалов твърди, че тя е прекъсвала многократно както него, така и адвоката му Искра Кишкова, проявила е "недопустимо поведение и неуважение" като е ограничавала по всякакъв начин двамата да изразяват свободно и пълно позициите си и да аргументират подробно исканията си. Лалов посочи още, че тонът на председателката на състава бил недопустим, което било "предпоставка за невъзможност да бъде постановен по-късно безпристрастен, обективен и справедлив съдебен акт".

В становище ответната страна в процеса – Изборната комисия с председател съдия Светла Димитрова е определила искането за отвод за неоснователно. Постъпило е и становище от съдия Дария Проданова, в което се казва, че е безпристрастна спрямо крайния резултат по делото и личността на жалбоподателя.

С определение от днес съдебният състав отхвърли искането на Лалов за отвод на председателя на състава Дария Проданова. Петчленният смесен състав изтъква следните аргументи: "За да е налице основания за отвод на член на състава, следва същият да е заинтересован от изхода на спора или да е в особени отношения със страна по делото, поставящи под съмнения неговата безпристрастност. По настоящето дело такива данни няма. Произнасянето по доказателствените искания на страната-жалбоподател, както и по основателността на жалбата, като краен резултат от изхода на спора не е еднолично".

Първото заседание по делото на 14 юли действително протече напрегнато. То започна с редица искания на Лалов, който не беше съгласен с определения от състав ред, по който ще се гледа делото. Той поиска да не се дава ход на делото, а да се определят ясни правила, не му бе и известно как е определена Светла Димитрова за представител на ответната страна – Изборната комисия и т.н.

"Процедурният ред е вече определен. Съдът е уведомил страните писмено, въпреки че законът не му вменява това задължение. Възраженията по хода са неоснователни, книжата са връчени на 10 юли от съдебен деловодител", опита да сложи точка тогава Дария Проданова, но това не помогна. Лалов влезе в диалог с председателката на състава, на няколко пъти я репликира, което провокира Дария Проданова да го помоли да не я прекъсва и че редът в залата по това дело се определя от нея.

Делото продължава утре по същество като ще се изслуша заключението на вещите лица по назначената техническа експертиза на електронната система за гласуване на ВСС. Те трябва да дадат отговор на четири поставени въпроса: извършен ли е нерегламентиран достъп до системата за електронно гласуване; ако е извършен, в какво се изразява и дали достъпът се е отразил на резултатите; имало ли е теч на информация от електронната система; да дадат и заключение за невалидните талони за електронно гласуване.