Прокуратурата коригира обвинението на Румен Овчаров за "Мини Бобов дол"
 
02 октомври 2017, 16:55 | Правен свят | Видяна: 162
 

Специализираното звено "Антикорупция" е предявило днес прецизирано обвинение на бившия енергиен министър Румен Овчаров  по делото за "Мини Бобов дол", съобщиха от прокуратурата.

До изменението се е стигнало след изготвяне на съдебно-икономическата експертиза, като Овчаров вече е обвиняем за умишлена безстопанственост, от която за "Мини Бобов дол" ЕАД са последвали щети за близо 9 млн. лева (8 940 231,47 лева).

Разследването е установило, че Румен Овчаров въпреки задълженията си като министър на икономиката и енергетиката не е упражнил достатъчно контрол върху работата на изпълнителния директор на дружеството, който пък не събирал вземания от договора за наем с "Ораново" ООД.

Щетите, които са настъпили за "Мини Бобов дол" ЕАД представляват неплатени наемни суми от договора с "Ораново" ООД, режийните разходи по производствената дейност и разликата между фактуриран наем и начислени амортизационни отчисления от "Мини Бобов дол" ЕАД, посочват от прокуратурата.

Коригирано е и обвинението на Овчаров за престъпление по служба. То е затова, че на 31 май 2006 г. Овчаров превишил властта си и разрешил на "Мини бобов дол "ЕАД да сключи договор за наем с "Ораново"ООД, като е иззел правомощията на Министерския съвет.  Така на "Ораново" е дадено право да управлява запасите от въглища в мината в нарушение на Закона за концесиите.

Според прокуратурата нанесените вреди са от неконтролиран и незаконен добив на подземни богатства изключителна държавна собственост, както и възможност от засягане на живота и здравето на населението. Държавното обвинение посочва, че Овчаров не се е съобразил със закона, според който концесията е следвало да се предостави на физически и юридически лица, които удостоверяват, че имат надлежна регистрация и притежават необходимите технически, управленски и финансови възможности. Вместо това бившият министър предложил на Министерския съвет да прехвърли права и задължения по невлязъл в сила концесионен договор на "Мини Бобов дол" ЕАД от държавното дружество на "Ораново"ЕООД за 35 години.

На следващата година Овчаров сключил допълнително споразумение към договора за концесия.