Председателят на ВКС Лозан Панов предлага
Апелативният съдия Красимир Машев временно да оглави СГС
 
06 октомври 2017, 12:39 | Правен свят | Видяна: 3510
 
 

Съдията от САС Красимир Машев временно да оглави Софийския градски съд до избора на титуляр. Това предложение е внесъл днес в Съдийската колегия председателят на ВКС Лозан Панов.

До него се стигна, след като вчера СК на ВСС не успя да избере изпълняващ функциите шеф на градския съд. Кандидатите бяха двама – Стефан Милев, предложен от председателката на САС Даниела Дончева, и Десислава Попколева, излъчена от общото събрание на СГС и предложена от Панов. Милев получи 4 гласа, а Попколева – 7.

Сега Панов очаква с това предложение да обедини гласовете на членовете на ВСС, става ясно от съобщение на Върховния касационен съд. И още: "Този избор има за цел недопускане на блокирането на организацията на работа в съда, осигуряване и продължаване на неговото функциониране, както и административното обезпечаване на дейностите на съда, включително работа с граждани и други институции".

Ето и част от мотивите на Лозан Панов да предложи Красимир Машев за временен ръководител: "Председателят на окръжния съд, респективно на Софийския градски съд, съгласно чл. 86, ал. 1 от Закона за съдебната власт осъществява общо организационно и административно ръководство на съда, като изчерпателно са посочени правомощията му, които включват организационни и ръководно-административни функции, за изпълнението на които се изисква висок  професионализъм и безупречни морални качества. Посочените качества са изискуеми за всеки ръководител, който следва да е гарант за отстояване на принципите за независимост на съдебната власт, върховенството на закона, прозрачност и недопускане на порочни и нерегламентирани практики. В този смисъл и в Кодекса за етично поведение на българските магистрати са въведени специфични правила за етично поведение на административни ръководители.  Ето защо, считам, че Красимир Атанасов Машев – съдия в Софийския апелативен съд, притежава тези високи морални и професионални качества, необходими за изпълнение на функциите на административен ръководител – председател на Софийския градски съд".

Красимир Машев е завършил право в СУ "Климент Охридски" през 1999 г., има над 17 години юридически стаж, от които 12 години като съдия. На два пъти – през 2011 и 2015 г. ВСС го е поощрявал със служебна благодарност за висок професионализъм, образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Машев е бил и преподавател в Националния институт на правосъдието, а в момента е временен преподавател по Гражданско право и процес. Освен разглеждането и решаването на правни спорове, той е участвал в комисии за подобряване дейността на съдиите в СГС, включително и при определяне на критерии за командироването им.

В предложението си председателят на ВКС пише, че Красимир Машев с дългогодишния си стаж като съдия в СГС отлично познава организацията на работа, съдии и съдебни служители, включително проблемите и трудностите във връзка с високата натовареност на съда. "Уверен съм, че предложената от мен кандидатура безспорно отговаря на облика на административен ръководител и притежава необходимите качества за успешно справяне с работата на административния ръководител. Изразявам личната си убеденост, че съдия Красимир Машев има доказан авторитет и качества и ще се ползва с уважението на своите колеги и съдебните служители и ще получи необходимата подкрепа при изпълнение на функцията на председател и ръководител на най-големия и натоварен съд в страната – СГС", изтъква още Панов.