ВСС реши - ще гласува само за Чолаков след изслушването му следващата седмица
 
12 октомври 2017, 12:18 | Правен свят | Видяна: 2564
 
 

Висшият съдебен съвет няма да открива нова процедура за избор на председател на Върховния административен съд, а ще продължи старата и то от етапа изслушване и гласуване само за Георги Чолаков. Това стана ясно на днешното заседание на съвета, на което бе обсъден указът на президента Румен Радев, с който той върна предложението на ВСС за назначаването на Чолаков за председател на ВАС и обсъждане на процедурата.

Преобладаващото мнение във ВСС беше, че не трябва нова процедура. Само председателят на ВКС Лозан Панов, Севдалин Мавров и Цветинка Пашкунова бяха на мнение, че всичко трябва да започне отначало.

След като беше взето решение със 17 на 3 гласа, че ще продължи старата процедура, започна спор от кой момент да бъде това. Дали трябва единствено да се гласува за Георги Чолаков, който бе избран за шеф на ВАС на 11 септември, дали да бъде изслушан само той и да се гласува за него, или трябва да бъдат изслушани и двамата кандидати - Чолаков и Соня Янкулова.

Председателят на ВАС Георги Колев изрази становище, че трябва да проведе единствено гласуване за кандидатурата на Чолаков.

Главният прокурор Сотир Цацаров поясни, че процедурата за избор се състои от три етапа - изслушване на кандидатите, гласуване и избиране и предлагане на президента за издаване на указ за назначаване на одобрения кандидат. Според Цацаров съветът е на етап три, защото държавният глава не подписа указ за назначаването на Чолаков за председател на ВАС.

Същевременно обаче самият Чолаков е изпратил днес писмо до съвета, в което изразява готовност отново да се яви пред ВСС, за да изложи вижданията си и да отговори на въпроси. Според Вероника Имова това негово предложение трябва да бъде уважено.

Атанаска Дишева обаче заяви, че е на друго мнение. Според нея процедурата трябва да започне от фазата на изслушването и на двамата кандидати. Тя се позова на решение на Конституционния съд от 2002 г., в което се казва, че решението на ВСС няма самостоятелен характер, а подготвителен. Тя заяви, че чл.173, ал. 13 от ЗСВ не може да се тълкува в смисъл, че единственото възможно предложение е за същия кандидат. Добави, че няма как да се вземе обосновано решение без да се изслушат двамата кандидати и да се обсъдят качествата им.

Главният прокурор, председателят на ВАС и Цветинка Пашкунова заявиха, че има несъответствие между ЗСВ и правилата за избор на тримата големи. Мнението на Цацаров и Колев е, че правилата са в противоречие на съдебния закон, затова те ще се съобразят с разпоредбите на ЗСВ.

Според Пашкунова обаче всеки член на ВСС трябва да може да вземе информирано решение. Настоящите членове на съвета не са участвали в проведения конкурс, лишени са от възможността да изслушат кандидатите, да зададат въпроси за професионалното им развитие, имотно състояние и др., каза Пашкунова. И добави, че настоящият ВСС е препятстван от обстоятелството, че не е участвал в процедурата. Ако мнозинството приеме, че процедурата трябва да продължи, поне да ги изслушаме, да зададем въпроси, да вземем отношение и да предпоставим вземането на решение, каза още Пашкунова.

Боряна Димитрова на свой ред заяви: "Както и да го въртим и да тълкуваме, в ЗСВ ясно пише, че трябва повторно предложение за същия кандидат. Г-н Чолаков е избран от законен орган, процедурата е спазена, няма значение какъв е персоналният състав на ВСС. Ние единствено може да внесем същото решение. Повече държавническо поведение се изисква от нас, напълно законна бе проведената процедура".

Единственият, който може да каже дали процедурата е законно проведена е Конституционният съд, отвърна ѝ Атанаска Дишева.

Но със 7 на 18 гласа не беше прието предложението двамата кандидати да бъдат изслушани. Красимир Шекерджиев, Даниела Марчева, Атанаска Дишева, Цветинка Пашкунова, Олга Керелска и Драгомир Кояджиков гласуваха, че трябва да бъдат изслушани и Чолаков, и Янкулова.

След този вот започна спор дали трябва да бъде изслушван Чолаков или просто да се гласува кандидатурата му за шеф на ВАС.

Севдалин Мавров предложи той само да бъде поканен, да го изслушат и да се гласува. Поне да го видим как изглежда, каза той.

В крайна сметка единодушно ВСС реши да покани Чолаков на изслушване, а Георги Колев предложи да е още днес.

"Каква е причината за това бързане? Ако дойде днес, това е проява на прекален формализъм. Не съм наясно каква е рамката на участието му", реагира Цветинка Пашкунова.

Колев каза, че всички материали са месеци наред на сайта.

"Нека не оставяме впечатлението, че гласуването е предрешено. Няма как колегите да са подготвени да задават въпроси, защото не знаехме какво решение ще се вземе по процедурата", отвърна Пашкунова.

С 3 на 22 гласа не бе прието предложението на Колев явяването на Чолаков да е още днес.

В залата се чуха гласове да се насрочи извънредно заседание за неговото изслушване, но главният прокурор Сотир Цацаров заяви, че няма никаква нужда от извънредни такива и предложи това да бъде първа точка в дневния ред за следващото заседание в четвъртък. Само Георги Колев бе против предложението на главния прокурор.