Главният прокурор пита Конституционния съд
Може ли магистрат да заема нов ръководен пост след два изкарани мандата
Налице е необходимост от тълкуване, за да се избегне непоследователно и противоречиво прилагане на конституционната разпоредба, посочва Сотир Цацаров
 
08 ноември 2017, 13:42 | | Видяна: 1865
 

Казусът с "вечните началници" в съдебната власт стигна до Конституционния съд, снимка: архив

 

"Какъв е обхватът на израза "с право на повторно назначаване" и дали точното му съдържание включва възможност за назначаване до два мандата (включително) за целия професионален стаж на магистрата и независимо дали в един и същ, или в различни органи на съдебната власт? Такова искане за задължително тълкуване отправи главният прокурор Сотир Цацаров до Конституционния съд (КС). Искането е депозирано днес, съобщиха от КС за "Правен свят". 

Цацаров настоява КС да разтълкува разпоредбата на чл. 129, ал. 6 от Конституцията на Република България, който гласи "административните ръководители в органите на съдебната власт, с изключение на тези по ал. 2 (председателите на ВКС, ВАС и Главният прокурор- бел. ред.), се назначават на ръководната длъжност за срок от 5 г. с право на повторно назначаване". 

Според главния прокурор е "налице необходимост от тълкуване, за да се избегне непоследователно и противоречиво прилагане на конституционната разпоредба". "Съществува практика, която сочи нееднозначно разбиране на вложеното в нея съдържание", смята той. В искането са дадени и примери за различното тълкуване на текста. 

"Според едното схващане, действителният й смисъл ограничава надхвърлянето на два мандата в един и същ орган на съдебната власт и не предвижда ограничаване за назначаване на същия магистрат като административен ръководител на друг орган на съдебната власт", се казва в искането до КС. 

Другото разбиране е, че, "цитираната законова  уредба допуска два последователни мандата за целия професионален стаж на магистрата – назначаване на ръководна длъжност за 5 г. с право на повторно назначаване, низависимо дали в един или повече органи на съдебната власт."

"Ясното определяне на съдържанието на конституционната норма чрез задължително тълкуване от Конституционния съд има важно за правната система значение. То би създало необходимата гаранция за вземане на последователни и непротиворечиви кадрови решения от страна на колегиите при Висшия съдебен съвен при избор на административни ръководители", заявява главният прокурор.

Той излага и своето разбиране за съдържанието ня нормата на чл. 129, ал. 1 от основния закон.

 "В текста на Конституцията прилагателното "ръководната" (длъжност) е използвано членувано. Това означава, че забраната за заемане на повече от два последователни мандата касае една и съща длъжност "административен ръководител" на един и същ орган на съдебната власт, а не всяка ръководна длъжност в орган на съдебната власт", посочва Цацаров. Затова счита, че "разпоредбата на чл. 129, ал. 6 КРБ не забранява на магистрат, който е заемал ръководна длъжност в един орган на съдебната власт два последователни мандата, впоследствие да се кандидатира (и да заеме) друга ръководна длъжност в друг орган на съдебната власт."

"Правилното й тълкуване води до извод, че магистратите имат право на два последователни мандата като административни ръководители във всеки орган на съдебната власт", смята той.

Главният прокурор припомня, че КС е обсъждал в свои решения редица въпроси по отношение на мандата в органите на съдебната власт – "относно същността му, не/възможността да се прекратява предсрочно и пр."

Преди три седмици мнозинството в съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) промени практиката на предшествениците си и забрани "вечните шефове" в съда и прокуратурата. С осем гласа "за" и пет "против" бе решено, че Конституцията позволява максимум два поредни ръководни мандата независимо дали те ще са в един или в различни органи на съдебната власт.