Проверка на Инспектората към Висшия съдебен съвет установи:
Над 20 пъти е отлагано наказателно дело, продължило над 14 години
Отчетът е за периода 1 юли - 30 септември 2017 г. и обхваща 111 граждански заявления
 
14 ноември 2017, 10:10 | | Видяна: 586
 
 

Над 20 пъти е отлагано наказателно дело заради нередовно призоваване на свидетел с постоянен адрес в чужбина. Това е установила проверка на Инспектората към ВСС (ИВСС), съобщиха във вторник от ведомството. Инспекторатът е проверил 111 заявления от граждани за нарушаване на правото им на разглеждане и решаване на делата в разумен срок за периода 1 юли – 30 септември 2017 г.

Визираното по-горе производство е едно от 40-те заявления по наказателни дела. Общата му продължителност е 14 години, 1 месец и 4 дни.

Делото, което е за кражба на сървър, компютърна конфигурация и принтер, е образувано в СРС през 2003 г. за престъпление по чл.195, ал. 2, вр. чл. 194, ал. 1 от Наказателния кодекс. В съдебна фаза то е продължило 13 години и 8 месеца, като за този период са се сменили 5 съдебни състава. Насрочени са 33 заседания, от които са проведени само 4.

Основното забавяне се дължи на пропуските на съда по възлагането на двете съдебни поръчки – първоначално за призоваването, а след това и за разпита на свидетел, който живее в чужбина, се посочва в съобщението на Инспектората.

Година и осем месеца отнема на съда да изготви първата съдебна поръчка и 8 месеца - втората. При изпълнението на втората е допусната грешка, като документите са изпратени във Великобритания вместо в Шотландия, при условие, че адресът на свидетеля е бил известен по делото.

Сред причините за забавянето на производството е и неравномерното насрочване на заседанията – през 4, 5 месеца, като едно заседание е насрочено за след 9 месеца.

Вина за продължителния процес има и подсъдимият, който е подател на заявлението за обезщетение. Той не се е явил на 8 съдебни заседания, което е забавило производството с около 4 години. За неявяването си е представил болнични листове и епикриза за претърпяно ПТП.

Отчетът на Инспектората към ВСС за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок по глава Трета "а" от ЗСВ (нарушение на чл. 6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи) за периода 1 юли – 30 септември 2017 г., може да се прочете на интернет страницата на ИВСС.