Върховна административна прокуратура:
Децата на чиновници са с предимство при записване първи клас в София
Утре започва дело за дискриминация заради началния прием на ученици
 
14 ноември 2017, 12:27 | | Видяна: 410
 
 

Върховната административна прокуратура (ВАП) е проучила произволно допълнителни критерии за класиране на ученици в първи клас в някои училища в София, съобщиха от държавното обвинение.

Установено е, че от педагогическите съвети са въведени предимства, "като 2/4 родители на деца, които към датата на подаване на заявлението са на постоянен трудов договор в МОН, СО или държавната администрация; дете, на което един от родителите е държавен или общински служител в системата на образованието, общинската или държавната администрация; дете на работещи в сферата на образованието и пр."

По този начин произходът на останалите деца отрича правото им да участват в класирането за прием в първи клас наравно с деца с такива родители.

Въпросните привилегии са основавани на т. 9 от Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община. Именно тази Система е протестирана на ВАП.

По-късно с решение Административен съд – София нормата на т. 9 от тази система е отменена. Естеството на допълнителните критерии, преценени в съответствие с чл. 14 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, с чл. 6, ал. 2 от Конституцията, с чл. 4, чл. 7 и др. от Закона за защита от дискриминация, с решение на Конституционния съд № 14/10.09.1992 г. по конст. дело № 14/1992 г., наложи проверка и преценка за наличие на дискриминационни практики.

Ето защо през м. май, 2017 г. ВАП ангажира Комисията за защита от дискриминация /КЗД/, която е специализираният държавен орган за осигуряване на равенство в третирането и притежава контролно- санкционните права при нарушаване на забраните за дискриминация, се посочва в съобщението.

След получаване на първоначална информация от КЗД за образуване на преписка за проверка на спазване на законовите изисквания при прилагане на критерии за прием на ученици в първи клас, във връзка със Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, ВАП изтъкна компетентността на административния орган сам служебно да провери и установи наличието на дискриминационно отношение в цялата страна, а не само в гр. София.

В резултат на мерките по реда на надзора за законност на ВАП към настоящия момент е получено уведомление, че е образувана преписка № 111/2017 г. с предмет дискриминационна дейност при прием на ученици в първи клас в поне 143 училища на територията на страната, която ще се разгледа на публично заседание на 15.11.2017 г. от 10.30 ч. в заседателната зала на КЗД в гр. София, бул. "Драган Цанков" № 35.