Съдийската колегия прекрати атестирането на Нели Куцкова и още двама съдии
 
14 ноември 2017, 12:50 | | Видяна: 302
 

Съдийската колегия на ВСС прекрати процедурата по периодично атестиране на Нели Петкова Куцкова и Анелия Драганова Цанова – съдии в Апелативен съд – София, и на Николай Симеонов Гемеджиев – председател на Районен съд - Айтос, предвид решение на Пленума на ВСС по протокол № 27/14.09.2017 г., т. 17 ( относно приложението на параграф 2016, ал. 3 от ПЗР на ЗИДЗСВ) и постъпило съгласие от магистратите. Процедурите са открити с решения на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС по протокол №32/17.07.2017 г.).