В две от трите отделения
Съдийската колегия обяви конкурси за седем свободни длъжности във ВКС
Лозан Панов отново настоява, че съдът може да работи с по-малко магистрати
 
05 декември 2017, 11:44 | Правен свят | Видяна: 1748
 
 

Съдийската колегия към Висшия съдебен съвет (ВСС) обяви конкурси за общо седем свободни длъжности във Върховния касационен съд (ВКС), заради които преди две седмици съдебните кадровици влязоха в разгорещен дебат, след предложение на председателя на ВКС Лозан Панов да съкращава щатове в съда.

Тогава кадровиците категорично не подкрепиха Панов с мотив, че съдът е претоварен и такова искане е напълно необосновано.

"Ако имаме очи да искаме оптимизация от колегите, трябва да започнем от ВКС. Един върховен съдия получава около 6 хил. лв. Тези средства могат да бъдат използвани доста по-рационално и вложени в други съдилища, като Софийски район съд, например", аргументира се тогава шефът на ВКС.

След кратък дебат днес, с който почти се преповтори предишният спор по темата и категоричният отказ на Лозан Панов да подкрепи обявяването на конкурс за свободни длъжности в съда, който управлява, като се мотивира, че съдът може да работи и с по-малко магистрати, 12 от членовете на съдийската колегия решиха да бъде обявен такъв конкурс. Реално вакантните длъжности във ВКС са 11, но съдебните кадровици откриха процедура за седем от тях.

В Гражданско отделение има обявени три свободни щата, в Търговско отделение няма свободна длъжност, тъй като там в момента тече процедура за заемане на щата, а в Наказателно отделение кадровиците обявиха конкурс за четири позиции, освободени, след като върховните съдии Красимир Шекерджиев, Вероника Имова, Цветинка Пашкунова и Севдалин Мавров , станаха членове на ВСС.

Против обявяването на конкурси бяха само Олга Керелска и Лозан Панов.