Съдийската колегия на ВСС:
Не е спешно Красимир Влахов да бъде освободен от поста зам.-председател на ВКС
Нужно е становище от етичната комисията на кадровия орган, за да бъде обсъдено назначаването на Светла Димитрова за заместник на Лозан Панов
 
19 декември 2017, 11:46 | Цветелина Янкова | Видяна: 1322
 
 

Няма нужда въпросът за освобождаването на Красимир Влахов като заместник на административния ръководител на Върховния касационен съд (ВКС) и ръководител на Гражданската колегия на ВКС да бъде разглеждан в спешен порядък, смята съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС).

Няма основания и за незабавното назначаване на предложената на негово място от председателя на ВКС Лозан Панов – съдия Светла Димитрова.

Съдебните кадровици се обединиха около това становище във вторник, след като миналата седмица Панов официално предложи на съдийската колегия да назначи Димитрова за негов заместник и ръководител на Гражданската колегия на ВКС, както и респективно да освободи Влахов от длъжността.

Вчера, часове преди заседанието на Комисията по атестиране и конкурси (КАК) към съдийската колегия, казусът е внесен за обсъждане в спешен порядък от един от членовете на Комисията – административния съдия Александър Еленков. Мотивът му за това е необходимостта да се разбере дали Влахов ще продължава да изпълнява длъжността заместник на административния ръководител на ВКС. Еленков е изтъкнал още, че сред върховните съдии от Гражданската колегия на ВКС съществува напрежение относно освобождаването на Влахов. Това налагало незабавно решаване на въпроса.

Според КАК Влахов трябва да бъде освободен от длъжност, но да остане зам.-административен ръководител до назначаването на Светла Димитрова на негово място, тъй като във ВКС нямало и свободен щат за редови съдия. Нейното назначаване обаче не е възможно докато етичната комисия към съдийската колегия не излезе със становище относно номинацията й.

"Тази точка не беше посочена в дневния ред на Комисията вчера. Не ми е известно в кой момент тя е била включена. Това са факти, по които не виждам защо трябва да има спор. Мисля, че има членове на КАК, които и понастоящем са съдии във ВКС. Самата аз съм представител на Гражданска колегия на ВКС, мисля че имам ясна представа дали има напрежение в колегията. Считам, че тази точка не бива да бъде разглеждана в условията на спешност, тъй като такива предпоставки няма", възрази Олга Керелска.

Според председателя на ВКС Лозан Панов КАК е превишила правомощията си и е видоизменила предложението му. Той се изненада от спешността, която вменява Еленков, по отношение на въпроса. Самият той не бил настоявал за такова бързане. Освен това Панов смята, че е необходимо и да бъде чуто становището и на самия Красимир Влахов.

"Предложенията са функционално свързани (бел.ред. за назначаването на Димитрова и освобождаването на Влахов), видно от предложението на КАК е, че то няма общо с моето предложение", заяви Панов

Вероника Имова припомни, че върховните съдии от Гражданската колегия на ВКС са изразили положително становище по отношение на работата на Красимир Влахов.

"Възразявам на това, че точката трябва да се разглежда спешно. От протокола личи, че е проведено Общо събрание на Гражданската колегия, тогава редица колеги са се произнесли в подкрепа на неговата успешна дейност като заместник административен ръководител. Би следвало да се види протокола от това Общо събрание. Двете искания са свързани функционално, още повече, че в съда няма свободни щатни бройки. Няма обстоятелства, които да налагат спешното освобождаване на колегата Влахов, освен това няма и нужната информация по становищата относно съдия  Димитрова", заяви Имова.

С 9:2 гласа "за" съдебните кадровици, сред които и самият вносител на предложението Лозан Панов, решиха да отложат въпроса докато етичната комисията към съдийската колегия не излезе със становище относно Светла Димитрова. Очаква се това да се случи догодина. Против бяха само представляващият ВСС Боян Магдалинчев и Даниела Марчева.