На утрешното заседание в Народното събрание
И правната комисия със становище дали ВАС трябва да се произнася като първа инстанция по министерски актове
Парламентът също е конституиран от Конституционния съд като страна по делото
 
13 февруари 2018, 12:32 | | Видяна: 227
 
 

След Висшия съдебен съвет (ВСС) и Народното събрание трябва да излезе с официално становище по въпроса дали Върховния админситративен съд трябва да се произнася като първа инстанция по министерски актове.

И по-конкретно народните представители трябва да вземат отношение по въпроса: "Разпоредбата на чл. 125, ал. 2 от Конституцията на Република България задължава ли Върховния административен съд да се произнася по спорове за законността на актовете на Министерския съвет и на министрите като първа инстанция?"

Мнение от депутатите по казуса се иска, тъй като Парламентът е конституиран като страна по делото, което КС допусна за разглеждане по същество на 16 януари т.г.

Останалите институции, от които се очаква становище, след като конституционните съдии са ги определили като заинтересовани от делото са: Президентът на Република България, Министерският съвет, зам.министър председателят по правосъдната реформа, министър на външните работи, министърът на правосъдието, министърът на отбраната, министърът на финансите, министърът на вътрешните работи, министърът на регионалното развитие и благоустройството, министърът на труда и социалната политика, министърът на образованието и науката, министърът на здравеопазването, министърът за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018, министърът на културата, министърът на околната среда и водите, министърът на земеделието, храните и горите, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министърът на икономиката, министърът на енергетиката, министърът на туризма, министърът на младежта и спорта, Върховният касационен съд, главният прокурор, Висшият съдебен съвет и Висшият адвокатски съвет.