Съдии от Бургас обсъдиха проблеми при приложението на ЗАНН
 
13 февруари 2018, 15:30 | | Видяна: 165
 

Противоречивата практика при прилагането на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) обсъдиха на работна среща магистрати от Бургаски съдебен район, съобщиха от пресцентъра на Върховния административен съд.

Събитието се състоя в учебната база на Върховен административен съд – Бургас в с. Лозенец, община Царево по инициатива на и.ф. председател на Административен съд – Бургас Панайот Генков.

Над 30 магистрати от района - административни ръководители, съдии и прокурори дискутираха теоретични и практически въпроси и проблеми на административнонаказателното производство, инстанционният контрол и производствата по възобновяване на административнонаказателни дела.

Съдиите споделиха становища и относно уеднаквяване практиката при прилагане на Закона за движението по пътищата (ЗДВП), Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за митниците(ЗМ).

На работната среща присъстваха съдиите от ВАС Николай Гунчев и Милена Златкова, както и председателят на Апелативен съд – Бургас Деница Вълкова.