КПКОНПИ установи конфликт на интереси на бивш зам.-председател на Комисията за финансов надзор
Борислав Богоев е издал разрешение в интерес на свързана с него застрахователна компания
 
14 февруари 2018, 11:44 | | Видяна: 323
 
 

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) установи, че бившият зам.- председател на Комисията за финансов надзор (КФН) Борислав Богоев е бил в конфликт на интереси при издаването на решение от 02 октомври 2013 г., съобщават от комисията.

Богоев, който ръководи управление "Застрахователен надзор" в периода 15.07.2010г. - 24.01.2014г., в качеството си на лице, заемало публична длъжност по смисъла на отменения Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интерес (ЗПУКИ), е издал решение в частен интерес на свързана с него застрахователна компания.

КПКОНПИ установи и неподаване на декларация във връзка с възникналия конфликт на интереси. В решението на Комисията се уточнява, че в ЗПУКИ (отм.) е предвиден законов механизъм за избягване на конфликт на интереси чрез подаване на декларация по конкретен повод и самоотвод, но Богоев не се е възползвал от тези възможности и не е подал декларация.

Решението на КПКОНПИ може да бъде обжалвано пред Административен съд София град.