Съдийската колегия на ВСС реши окончателно:
Красимир Влахов не е зам.-председател на ВКС от днес
Предложената от Лозан Панов - Светла Димитрова застъпва на негово място веднага
 
20 февруари 2018, 11:08 | Цветелина Янкова | Видяна: 1505
 
 

След като на 6 февруари т.г. съдийската колегия към Висшия съдебен съвет (ВСС) категорично бламира председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов за скандалната подмяна на заместника му и председател на Гражданската колегия на съда Красимир Влахов, а часове по-късно зам.-председателя на ВКС сам подаде оставката си, днес съдебните кадровици я приеха и го освободиха от длъжност.

Между членовете на колегията и днес не липсваше напрежение по темата. По иначе вече безспорния казус, все пак се проведе дебат на тема кога да бъде освободен съдия Влахов, кога да бъде назначена предложената на негово място от Панов – Светла Димитрова, кога да бъде преназначен съдия Влахов като редови магистрат в Гражданската колегия на ВКС.

Според предложението на Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) към Колегията и трите процедури трябва да се осъществят считано от датата на встъпване на новия заместник (бел.ред. Светла Димитрова).

Това предизвика реакция сред съдебните кадровици, тъй като според мнозинството съдия Димитрова не може да встъпи в длъжност преди мястото на зам.-председател на съда да бъде освободено.

Ред в залата внесе представляващият ВСС Боян Магдалинчев, който педложи Влахов да бъде освободен и преназначен на новата длъжност, както и Димитрова да бъде назначена на ръководния пост, считано от момента на взимането на решението, т.е. днес.

"Подава се оставка, гласува се, приема се, преназначава се като магистрат в Гражданската колегия. Тук въпросът е дали има свободна бройка - не виждам какво повече има да гласуваме", заяви Боян Магдалинчев.

Според предложението на Магдалинчев така ще се избегне прекъсването на стажа на съдия Влахов и ще се осигури възможност за незабавно встъпване в длъжност на новия заместник на Лозан Панов.

В крайна сметка с 9 гласа "за" срещу 5 гласа "против" съдебните кадровици приеха предложението на представляващия ВСС, с което осовобождаването и преназначаването на съдия Влахов, респективно замяната му със съдия Димитрова трябва да се случи днес.