Националното бюро за правна помощ
Стартира информационна кампания за горещия телефон и безплатната правна помощ в регионалните центрове
Правните съвети се предоставят безплатно по телефон от опитни адвокати
 
13 март 2018, 13:15 | | Видяна: 192
 
 

Националното бюро за правна помощ /НБПП/ стартира информационна кампания за популяризиране на възможностите за получаване на безплатна правна помощ на социално слаби граждани от квалифицирани адвокати.

Двете форми, които са регламентирани с промените в Закона за правната помощ, са Националният телефон за правна помощ и Регионалните центрове към адвокатските съвети в страната.

Националният телефон за първична правна помощ е гореща телефонна линия, на която всеки гражданин може да получи безплатен правен съвет. Националният телефон се администрира от Национално бюро за правна помощ, като правните съвети се предоставят безплатно по телефон от опитни адвокати. Правна помощ може да се получи на тел. 070018250 всеки делничен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч., като се заплаща само стойността на телефонната услуга.

Регионалните центрове за консултиране към адвокатските съвети в страната са създадени, за да облекчат достъпа до правна помощ на физически лица от уязвими социални групи от съответния район. Адвокатите към Регионалните центрове предоставят безплатна правна помощ под формата на правни съвети и консултации по граждански, изпълнителни, наказателни и административни производства, на лица, които отговарят на някое от условията по чл. 22 , ал.1 от Закона за правната помощ или чиито доходи, удостоверени с документ от съответния компетентен орган, не надвишават определения за страната размер на линията на бедност. Към момента Регионални центрове функционират в 11 града: Благоевград, Варна, Велико Търново, Видин, Габрово, Кърджали, Плевен, Сливен, Стара Загора, Хасково и Пазарджик.

Основната цел на предоставяните от Националното бюро за правна помощ услуги е правната помощ да се доближи максимално до гражданите, като улесни техния достъп до адвокат и ускори решаването на правния проблем.