Принципно решение:
Съдиите ще се пенсионират на 65 години
Съдебните кадровици повишиха бившия член на Съвета Димитър Узунов в ранг, стана ясно още на заседанието на Колегията днес
 
13 март 2018, 17:28 | | Видяна: 1591
 
 

Съдиите ще бъдат пенсионираните на 65-годишна възраст. Такова принципно решение взе днес съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС).

Членовете на предишния състав на Колегията бяха решили, че процедурата по пенсиониране на съдиите ще стартира в едномесечен срок от навършването на установената в Закона за съдебната власт пенсионна възраст, а именно 65-години. Настоящите кадровици обаче решиха да преосмислят въпросното решение, поради принципни спорове по прилагането на практиката по пенсиониране на магистратите.

На днешното заседание на съдийската колегия стана ясно, че предложението на Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) е съдиите да бъдат освобождавани от длъжност от първо число на месеца, след този, в който са навършили 65-години, тъй като според членовете на КАК това ще улесни подготовката на изискуемите за пенсионирането им документи към НОИ.

Съдебните кадровици обаче решиха да отхвърлят педложнието на Комисията и решиха, че съдиите окончателно ще се пенсиониат от деня, в който навършат 65 години.

Междувременно на днешното заседание на съдийската колегия бе взето и решение за повишаването бившия съдебен кадровик Димитър Узунов в ранг "съдия във ВКС и ВАС". Срещу Узунова няма образувани дисциплинарни производства, а и становището на етичната комисия към Районния съд в Сандански, където той правораздава към момента, е положително.

Съдийската колегия обаче остави без разглеждане молбата за преразглеждане на отказа си от 13 февруари да повиши съдията от Районния съд в Костинброд Ивайло Родопски.