Софийският градски съд постанови
Условна присъда за Мирослав Маринов от ДАНС за разгласяване на държавна тайна
СГП ще настоява да се наложи по-тежко наказание, което да се изтърпи ефективно
 
14 март 2018, 13:15 | | Видяна: 541
 
 

Софийският градски съд призна за виновен Мирослав Маринов началник отдел в Специализирана дирекция "Финансова сигурност" на ДАНС, разгласявал държавна тайна и му наложи наказание лишаване от свобода за срок от 3 години, изпълнението на което е отложено за изпитателен срок от 5 години, съобщават от обвинението.

На 26 април 2016 г. Специализираното звено "Антикорупция" (СЗА) при Софийска градска прокуратура внесе обвинителен акт в Софийски градски съд срещу Мирослав Маринов  за престъпление по чл. 357 ал.2 пр.1 вр. с ал.1 във вр. с чл. 26 НК.

Обвинението срещу Маринов е за това, че в периода от 27.09.2013 г. до 01.10.2015 г. в гр. София,  при условията на продължавано престъпление е разгласил информация от 11 класифицирани документи, представляваща държавна тайна, която му била поверена по служба, като от престъплението са настъпили особено тежки последици за сигурността на държавата.

Според Софийския градски съд не са налице настъпили особено тежки последици за сигурността на държавата и оправда Мирослав Маринов по обвинението за престъпление по чл. 357 ал. 2 пр.1 НК и го призна за виновен само в престъпление по чл.  357 ал. 1 във вр. с чл. 26 НК.

Разследването на СЗА бе установило, че в инкриминирания период Маринов е разгласил информацията в 11 /единадесет/ класифицирани документи, като предоставил копия от тях на лице, което няма разрешение за достъп до класифицирана информация и го използвал, за да си набави допълнителни парични средства.

Оправдателната част на присъдата се протестира от СГП пред  Апелативен съд – София.

СГП ще настоява в протеста си пред Апелативен съд София, че от престъплението са настъпили особено тежки последици за сигурността на държавата, тъй като информацията, съдържаща се в документите, разкрива данни за събития и действия против икономическата и финансова сигурност на държавата, разкрива оперативния интерес на службата към лицата, събраната вече информация за тях и други лица, извършили или подготвящи се да извършат престъпления, застрашаващи националната сигурност. Информацията в 11 – те документа съдържа сведения за използваните от службите за сигурност оперативни методи и средства, както и за доброволните сътрудници, подпомагащи службите, което е могло да доведе до застрашаване живота и сигурността на последните и до възпрепятстване на работата по оперативните дела.

СГП ще настоява и да се наложи по-тежко наказание, ориентирано към средния размер, което да се изтърпи ефективно.