В Юридическия факултет на ПУ "Паисий Хилендарски" се проведе
Национално състезание по гражданско и търговско право
Участие взеха 15 отбора от шест ЮФ в страната
 
27 март 2018, 10:45 | Правен свят | Видяна: 1009
 
 

На 24 и 25 март 2018 г. се проведе първото поред Национално състезание по гражданско и търговско право на Юридическия факултет (ЮФ) на Пловдивския универститет (ПУ) "Паисий Хилендарски". То бе реализирано в два кръга – решаване на тест и провеждане на симулативни съдебни процеси.  

На 24 март, когато се проведе предварителният кръг на състезанието, участие взеха 15 отбора от шест ЮФ в страната - тези на ПУ "Паисий Хилендарски", Университета за национално и световно стопанство (УНСС), Софийския университет "Св. Климент Охридски" (СУ), Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" (ВСУ), Югозападния университет "Неофит Рилски" (ЮЗУ) и Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" (ВТУ). Участниците бяха студенти по право от 3-и до 5-ти курс.

В този кръг на състезанието отборите решаваха комплексен тест от 50 въпроса от областта на частното право (Гражданско право, Вещно право, Облигационно право, Търговско право, Семейно и наследствено право). Всеки един от отборите разполагаше с 90 мин., за да отговори на зададените въпросите, които имаха за цел да проверят познаването на принципни положения от действащата нормативна уредба и задължителната съдебна практика.

Въз основа на резултатите от теста, за финалния кръг на състезанието на 25 март бяха селектирани най-добрите осем отбора. Те се изправиха помежду си в рамките на 4 симулативни процеса, които бяха реализирани пред взискателния поглед на авторитетно жури в състав: проф. д-р Венцислав Стоянов – Декан на ЮФ на ПУ (Председател на журито); доц. д-р Люба Панайотова – Ръководител на Катедра "Гражданскоправни науки" в ЮФ на ПУ, адвокат от АК-Пловдив; доц. д-р Димитър Деков – Ръководител на Катедра "Международно право, международни отношения и право на ЕС" и на Клиника по потребителско право в ЮФ на ПУ, управляващ съдружник в адвокатско дружество "Кавръкова, Деков и партньори". На всеки един от отборите бе предоставен казус, засягащ въпроси от областта на облигационното право и търговското право. Участниците имаха за задача, в зависимост от предварително определената им позиция на ищец или ответник, да влязат в ролята на процесуални представители на две търговски дружества и в рамките на два часа да изградят защитни тези, които да представят пред журито. Всеки един от осемте отбора успя да изпълни своята задача и показа висока юридическа култура в изказа и аргументацията си. Предвид представянето на всички отбори във финалната фаза на състезанието и единодушното решение на журито за определяне на победителите, Председателят на журито проф. Венцислав Стоянов награди най-заслужилите отбори, както следва:

- НАЙ-ДОБЪР ИЩЕЦ – Кристиян Антониев Попов, Николай Владимиров Николов, Tюркер Метин Моллахасан – студенти в ЮФ на УНСС;

- НАЙ-ДОБЪР ОТВЕТНИК – Катерина Атанасова Цончева, Иван Недялков Райков, Марийола Николаева Зехирева – студенти в ЮФ на СУ;

- НАЙ-ОРИГИНАЛНА ЗАЩИТА – Виктория Миткова Колева, Пламен Йорданов Пантелеев, Димитър Галинов Димитров – студенти в ЮФ на ВТУ;

- НАЙ-ДОБЪР ОРАТОР – Изабела Светлозарова Петкова, студент в ЮФ на ПУ;

- СПЕЦИАЛНА НАГРАДА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЖУРИТО – Цветомира Петрова Кочева, Цветина Руменова Цолова, Яница Миленова Георгиева, Господин Стоянов Тонев – студенти в ЮФ на СУ.

Специална индивидуална награда връчи и докт. Маргарита Балабанова от ИДП на БАН, адвокат в АК-Пловдив, от името на Национален семинарен център "Темида". Тя бе предоставена на Петя Димитрова Норова – студент в ЮФ на СУ.

На церемонията по награждаване бяха изказани благодарности и на всички преподаватели от ЮФ на ПУ, чиято екипна работа е причината за успешната реализация на мероприятието: проф. д-р Венцислав Стоянов, доц. д-р Христо Паунов, доц. д-р Теодора Филипова, доц. д-р Люба Панайотова, доц. д-р Димитър Деков, гл. ас. д-р Жана Колева, гл. ас. д-р Димитър Топузов, гл. ас. д-р Александър Александров, докт. Димо Хаджиев, докт. Маргарита Балабанова, докт. Андреан Славчев, хон. ас. Ивайло Василев.

Специално бе отбелязана и заслугата на всички студенти от ELSA-Plovdiv, които участваха активно в организационните дейности при реализацията на състезанието – Елеонора Димитрова, Васил Енджов, Симеон Попчев, Надежда Нанева, Моника Дженаварова, Илияна Павлова, Нора Петканова.