На утрешното заседание
Лозан Панов иска съдийската колегия да се занимае с атаката на ССБ срещу Пламен Георгиев
Магистратската организация обвини председателя на КПКОНПИ, че се меси в работата на съда заради изразено от него лично мнение по казуса с преюдицалното запитване на СГС по делото за имуществото на Цветан Василев
 
16 април 2018, 11:43 | | Видяна: 698
 
 

Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) и председателстващ съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) Лозан Панов иска на утрешното заседание съдебните кадровици да се занимаят с писмото на Съюза на съдиите в България (ССБ), с което магистратската организация атакува председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) Пламен Георгиев заради негово становище, изразено в интервю за "Правен свят".

Това става ясно от дневния ред на Колегията за утре, публикуван на страницата на Съвета, в който фигурира точка, внесена лично от Лозан Панов, която гласи: "Писмо от Управителния съвет на Съюза на съдиите в България с вх. № ВСС – 3956/04.04.2018 г."

В интервюто, публикувано на  2 април, председателят на новия антикорупционен орган изрази възмущението си от отправеното преюдициално запитване от страна на градския съдия Катерина Енчева  до Съда на Европейския съюз, което касае дело за отнемане в полза на държавата на имущество на укриващия се в Белград бивш банкер Цветан Василев.

В отговор Председателят на Управителния съвет на Съюза на съдиите в България (ССБ) Атанас Атанасов излезе с поредно становище от името на организацията, в което изразява недоволство от факта, че Георгиев е изразил мнение по описания казус.

"Така направените коментари от страна на председателя на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество представляват недопустима намеса в работата на съда", бе написал Атанасов в писмото, адресирано до председателя на Народното събрание, членовете на Съдийската колегия на ВСС и Европейската комисия.

В отговор председателят на КПКОНПИ също излезе с отворено писмо, отправено до същите адресати, в което подчертава, че реакцията на ССБ нарушава правото му на свободно изразяване на мнение и припомня, че в интервюто, което той даде за "Правен свят" е изредил и доста факти, които обаче от магистратската организация са "пропуснали" да коментират в позицията си.

Точка в дневния ред на съдийската колегия за утре, която да касае писмото на Георгиев, което също е депозирано в администрацията на Съвета, един ден след това на ССБ, няма.