Нова книга
Конституцията: Същност, функции и върховенство
"Чувствам, че съм изпълнил своя дълг към България", гласи послесловът на проф. Георги Близнашки
 
16 април 2018, 18:20 | Правен свят | Видяна: 246
 
 

"Конституцията: Същност, функции и върховенство" е заглавието на новата книга на проф. Георги Близнашки, която той представи пред студенти, колеги и гости в Огледалната зала на Софийския университет " Св. Климент Охридски". Събитието се състоя на 16 април – Ден на българската Конституция и Ден на юриста.

"Тази книга е делото на моя живот", каза проф. Близнашки и добави, че теорията за конституцията, е всъщност теория за държавата. Професорът сподели, че Конституцията придава форма на държавата, но трябва да има държава, която се е утвърдила, за да се стигне до създаване на Конституция.

"Навлизаме във време, в което държавата е в процес на отмиране", коментира Близнашки. В тази връзка той припомни, че преди няколко седмици председателят на Съда на Европейския Съюз д-р Кун Ленартс бе удостоен с почетното звание "доктор хонорис кауза" на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Професорът отчете, че "темата за европейската интеграция поставя на изпитание суверенната държава". "Ние трябва да познаваме нашата история, а не да се поддаваме на национален нихилизъм", каза проф. Близнашки.

Книгата на бившия служебен премиер представя трите основни концепции за същността на Конституцията; система от функции, характерни за епохата на демократичния конституционализъм, както и различни типологии на конституциите, разделени на две големи групи - "класически" и "съвременни" като съответните конституции се представят в определения исторически и национален контекст.

В книгата си проф. Близнашки сравнява два аспекта на Конституцията - като "lex fundamentalis" и като "lex superion". Проблемът за конституционното учение и конституционният патриотизъм - една напълно нова теория, са сред темите, които професорът разглежда.

Трудът на проф. Близнашки завършва с послеслов, в който се казва: "Чувствам, че съм изпълнил своя дълг към България."