С поправка в Антикорупционния закон
Удължават срока за подаване на имуществени декларации и интереси на властта
Вместо до 15 май, заемащите висши държавни постове, ще декларират спестявания и имоти до 08 юни
 
10 май 2018, 14:06 | Правен свят | Видяна: 3050
 
 

Група народни представители, начело с председателя на парламентарната правна комисия Данаил Кирилов, предлагат допълнения в Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗКПКОНПИ), целящи удължаване на срока за подаване на декларациите за имущество и интереси пред Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ). Заедно с Кирилов, вносители ‚на предложението са още зам.-председателят на правната комисия Христиан Митев, депутатът от "Воля" Гергана Стефанова и народният представител от ДПС Хамид Хамид.

Предложените промени са в един единствен параграф.

Според мотивите на проекта допълнението в Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество е свързано с кратките срокове за попълване на декларацията, утвърдена от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на 8 май 2018 г.

"Поради краткия срок за подаване на декларацията за имущество и интереси за 2017 г. по чл. 38, ал. 1, т. 2 до 15 май 2018 г., големият брой обстоятелства, които трябва да се декларират, и необходимото време за събиране на информацията за деклариране от задължените лица се налага срокът по чл. 38, ал. 1, т. 2 за тази година да бъде удължен до 8 юни 2018 г. (какъвто в момента е срокът за тези лица, за които за първи път възниква задължение за деклариране - бел.ред.). По този начин ще се създадат условия задължените лица да имат достатъчно време, за да подадат своята декларация", мотивират се вносителите.

Проектът очевидно ще бъде обсъден и гласуван в спешен порядък, тъй като настоящият срок за подаване на декларации по реда на отменения Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности изтича идния вторник (15 май).

От КПКОНПИ вече уточниха, че декларацията се подава на хартиен и технически носител по пощата с обратна разписка на адрес: гр. София 1040, ул. "Антим І" № 17, ет. 6, КПКОНПИ, за Публичен регистър, или на ръка на същия адрес. Декларацията може да се подаде и по електронната поща на адрес publicregistry@ciaf.government.bg, само когато деклараторът притежава електронен подпис, съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис.